MAAVÄLISED ELUVORMID

Palun andke meile rohkem informatsiooni vaimsete kehandite kohta. Neid on näha fotodel ja osad tajuvad ka nende kohalolekut. Rääkige palun, kes nad on, mida nad soovivad ja mida nad siin teevad.

See on palju     keerulisem, kui te uskuda suudate. Paljud on ärkamas ning hakkavad tajuma,     et maailmas eksisteerib ka Maalt mittepärinevaid olendeid. Need olendid on     inimkonnale abiks tema arengus armastuse ja valguse teel. Mõnikord seisneb  see abi lihtsalt teie teele sattumises, nagu satuvad inimesed, aga nad     tulevad alati aitama ja selleks on neil olemas teie enda luba.Need olendid võivad     ilmneda igasugusel kujul. Nad võivad ilmuda füüsilises vormis nagu ET-d,     aga palju tavalisem on ilmnemine energeetilisel kujul. Siin maailmas on     nende olendite energeetilisi vorme loendamatul arvul. Need on inglid,     haldjad, looduslikud jumalused ja nümfid, loomtootemid ja esiisade hinged,     hingejuhid ja –kaitsjad. Energeetiliste olendite variante on väga palju ja     neid on loendamatul hulgal.  Enamik Maal ilmnevatest     olenditest töötab inimkonna vaimsete teejuhtidena ning paljudele hakkab     nende siinne kohalolu teadvusesse kohale jõudma. See kohale jõudmine     sisaldab oma kuuenda meele! uuesti üles äratamist, et saaksite nendega suhelda     varasemast teadlikumalt. Hinge tasandil suhtlete te nendega kogu aeg ning     alateadvuse tasandil teid inglid ja hingejuhid juba mõjutavad.     Alateadlikult olete te nendega pidevas ühenduses oma õppetükkide     õppimiseks, kõige turvalisemate viiside paikapanekuks ning oleksite saatuse     järgmiseks õigel ajal õiges kohas.  Ärkamine, mis     valgustumises aset leiab, toob kaasa paljude avardunud nägemisande. Uueneb     teie silmade ja aju vaheline kaabeldus, et te ka visuaalselt suudaksite     näha varasemast rohkem. Nagu iga uue alguse puhul on seegi vaatepilt teil     esialgu hägune. See on kohane lapsele ning te kogete seda siis, kui õpite     vaatama midagi, mida te varem ei näinud. Esialgu on silmade ja aju     vahelised ühendused nii elementaarsed, et olendites, kellega te kokku põrkate,     ei märka te juuspeentki erinevust.  Inimene, kes püüab     vaimse kehandi pildile, s.t. näeb või tajub teda enda lähedal, siis tema     poolt nähtav ja tajutav võib olla üks sadadest erinevatest olevustest     –ingel, haldjas, vaimolend, kes iganes neist. Mis või kes see on, sõltub     sellest, kelle inimese vaim on sellel hetkel endaga kohtama kutsunud.     Üldjuhul kaldute te nägema ringikujulisi valguspalle. See on märk, mida     silm suudab ajule edasi anda ja aju suudab seda, mida ta näeb, ka vastusena     ette kujutada. See on kujund, mida te oma nägemise avardumise esimeses     faasis töödelda suudate.         Et jõuda reaalsuse suhtes uute järeldusteni, siis oma teadvust avardades     kasutate te kõik usku ja intuitsiooni ning loogikat ja vaagimist. Jätkub     silma ja aju vahelise ühenduse arendamine, mis võimaldab teil näha rohkem     kui varem. Paljud on seda juba teinud ja jõudnud ka järgmise sammuni. Osad     suudavad näha erinevaid kontuure, värve ja kujusid. Mõni suudab näha teisi     ümbritsevaid energiaaurasid. Osad suudavad eristada erinevaid olendeid ja     mõni suudab näha tuleviku võimalusi. Asju, mida te näha suudate on palju ja     näha neid mitte ainult oma vaimusilmas visualiseerides, vaid oma füüsilisi     silmi ja optilist närvi kasutades.         Enamik on selle uue ühenduse loomise algusfaasis. Praegu näete te vaimseid     kehandeid. Inimestele meeldiks uskuda, et vaimsed kehandid on ainus     kategooria ja seal on kõik ühesugused. Tegelikult võib vaimne kehand olla     teie enda viis, et näha inglit, vaimolendit ja teisi energiaolendeid. See,     mida te vaimse olendina näete, on miski, mida teie silm on suuteline     registreerima. Teil on vaja kuulata oma südant ja oma intuitsiooni ning     selle olendi liigi äratundmiseks ja tema toodava sõnumi vastuvõtmiseks     peate te kasutama selgeltnägemise võimet, mis teile on antud.  On ülitähtis, nautida     vaimsete kehandite nägema hakkamise aega. See on maagiline uus algus ja     vaimsed kehandid on märk teie progressist. Iga kord annab põhjuse     tähistamiseks ning nende nägemise eesmärk on rõõmu, armastuse ja ergutuse     kogemine. Ärge püüdke seda etappi vahele jätta. Lubage endal kujude ja     värvide aeglases arengus uudishimuliku ja vaimustunud lapsena tunda     vaimustust selle üle, mida te näete. Usaldage, et te nägemisvõime areneb     teie jaoks sobivas tempos. See võib kokkuvõttes olla tõeliselt lõbus.         Need, kes kehandeid näevad, on inimkonna jaoks uue tehnika väljatöötamise     esirinnas. Minevikus oleks silmade uue võime väljaarendamine kestnud     inimestel mitmeid generatsioone, aga teie saate selle välja arendada oma     praeguse generatsiooniga. Praegusel ajal liigute te väga kiirelt. Mõned     kiiremini kui teised, aga hinnangutel pole mõtet. See, mida keegi näeb,     sõltub sellest, mida ta tegema on kutsutud. Lõbutsege! Kõik olendid, keda     te vaimsete kehanditena näete toovad kasu. Nad ilmuvad valgusena, sest nad     on valguse ja armastuse ilmingud. Lõbutsege ja emmake nende toodud maagiat     ning nautige väikelapse faasi maagiat ja müsteeriumi.
Planeedil Maa on võrratu aeg!

 

Kas maavälised olendid on olemas? Kas neid on ka planeedil Maa?
Kas inimestel on maaväliseid olendeid/ET-sid võimalik kunagi näha?

Jah. Tegelikult te olete juba suutelised nägema selle maailma väliseid olendeid. „Olendid“ võivad olla vaimsed olevused, näiteks inglid, aga kirjeldamaks kõiki tõelisi füüsilisi olendeid või selle maailma väliste olendite füüsilisi manifestatsioone, kasutame me üldistavat terminit „ET“. Praegusel ajal on ET-d inimestele nähtavad. Küsimus, kes neid on võimelised nägema ja kas nad neid tegelikult ka näevad, sõltub inimesest. Osadel inimestel on leping maavälise eluga töötamiseks. Teistel inimestel võib olla leping isikliku õppetunni läbimiseks, isiklikuks kasvamiseks, mis käivituks kohtumisel maavälise olendiga. Selliste lepingute omanikud suudavad ET-sid näha ajal ja kohas, mida nad vajavad oma lepingu täitmiseks.

Teist paljudel sellist lepingut ega ET nägemise jumalikku eesmärki ei ole. Kuigi vaimu tasandil te nendega kokku puutute, inglite ja teiste vaimolenditega teete seda pidevalt, siis nende füüsiliste olevustena nägemine teid ei teeni. Isegi kui teil on olemas ET nägemise füüsiline võime, siis te neid ei näe ega kohta enne, kui teie kõrgem mina otsustab, et see teile kasulik on. See on sama seadus, mis sätestab, et kui teil pole selles elus mõne inimesega kohtumist ette nähtud, siis teie teed ei ristu. Seda öeldes me kinnitame teile, et teis kõigis on olemas ET’de nägemiseks vajalikud mehaanilised tööriistad. Kõike füüsiliselt eksisteerivat on võimalik optiliselt vaadata, kuid inimmeel suudab suurepäraselt asju varjestada. Palju teste on tehtud, tõestamaks, kuidas üks inimene vaatab pilti ja näeb seal võrreldes teisega midagi täiesti erinevat.

Nägemise võime sõltub sellest, kes te olete ja kuidas teie meel on end treeninud teatud infot välja lülitama ja teatud infot vastu võtma. Mõni võib mõne teise planeedi elanikuga elus kokku küll põrgata, aga ta seda ei mäleta või ta meel ei registreeri seda tegelikkusena. Jälle, igaks kogemuseks selles elus on olemas põhjus. Teie meel kaitseb end imeliselt asjade eest, mille nägemiseks te valmis ei ole. Kui olete valmis mingite küsimustega tegelema ja kohtute ET’ga, siis tõstatab see kohtumine teis üles küsimuse reaalsuse olemusest ja selles maailma asjade võimalikkusest. Aga teie meel lükkab seejärel selle teema uuesti kõrvale. See meele funktsioon on võrratu enesekaitse mehhanism.

Kas inimestena kehastuvad vaimud on pärit paljudest erinevatest paikadest, näiteks tähtedelt?

Universumis on teisigi füüsilisi paiku, kus eksisteerivad inimesed. Teie küsimusele, kust inimesed tulevad, kirjeldavad hoidjad kohti, kus inimesi eksisteerib, sest inimesed pärinevad ju millestki inimolemise välisest. Kõikide vaimud ja hinged pärinevad kuskilt mujalt ja nad kõik on valinud inimeseks olemise. Rohkem on see eesmärk kui alguspunkt. Inimlik kogemus ei ole ei lõpp-punkt ega alguspunkt. Universumi vaatenurgast sarnaneb inimelu kogemus paljuski puhkekeskuse või matkalaagriga ja on kogemus, mis viib universumit uute kogemusteni. Sageli on see väga intensiivne õpikogemus ning see võib toimuda nii planeedil Maa kui paljudes muudes universumi paikades. Universumit ümbritsevates tähesüsteemides on teisigi planeete, mis kannavad inimelu vorme.

Sellest hoolimata ei sarnane ükski teine inimelu vorm või kogemus täpselt planeet Maa võimalustega. Universumis ei ole ükski füüsiline maailm sarnane ühegi teise füüsilise maailmaga, sest kordamiseks puudub igasugune vajadus. Universumis pole mitte midagi vaja korrata. Kui midagi kord juba eksisteerib, siis selle nautimiseks on piisavalt aega ja ruumi kõigi jaoks. Teist sellist planeeti nagu Maa koos Päikese ja samasuguse inimliigiga ei ole olemas üheski teises tähesüsteemis. Planeedil Maa on inimestele oma ainulaadne ja jumalik kogemuste komplekt. Teadke, et paljud elavad oma inimelu Maal ära ning seejärel sünnivad uude inimellu mõnel teisel planeedil, kus neile avaneb teistsugune võimaluste komplekt. Kogemuste omandamiseks on seda väga kasulik teha.

Paljud teised füüsilised maailmad on loodud olevuste poolt, kes on Maal inimesena elanud ning saanud oma õpi- ja avastamiskogemustest uusi ideid. Paljud liiguvad edasi veidi teistsuguste muutujatega füüsiliste maailmade loomise ja ülesseadmise teel, kuhu edaspidi oleks uuesti võimalik sündida. Füüsilised maailmad, kus eksisteerib inimesi, on peamiselt keskendatud tähesüsteemidele. Tähed on selliste maailmade jaoks väga teovõimelised energiaallikad.

Neid võimalusi, kui palju erinevaid eluvorme ja kui palju erinevaid inimvorme saab eksiteerida, on lõputult. Kuna teie meel ei suuda seda tohutut võimaluste mahtu isegi ette kujutada, siis on mõistlik kujutleda mingit stsenaariumi, näiteks teisi inimesi tähe kõrval oleval planeedil. See aitab teie meelel jõuda teiste eluvormide ideeni. Kuid ärge mõelgegi, et see, mida te endale ette kujutate, on selle teostamiseks ainus võimalik viis. Hetkel, mil üks vorm saab valmis, areneb sellest lõpmatul hulgal uusi vorme. Selline on elu ring – loomise lõputu ringlemine.

 Kas teiselt planeetidel eksisteerib elu ja kui eksisteerib, siis kas on see sarnande eluga planeedil Maa?

Mõnel jah, mõnel ei. Elu teistel planeetidel ei ole täpselt selline, millisena inimmeel seda ette kujutab. Peale variandi, mida kasutatakse Maal, on elu defineerimiseks olemas palju erinevaid võimalusi. Maal on bioloogilise terminina kasutusel elu ja määratlemaks, kas midagi on elus või mitte, kasutatakse korraga mitut tegurit. Näiteks elus asi peab suutma kasvada ja paljuneda ning peab olema mingit sorti muutuslik protsess, mille kaudu ta omandab energiat ja muundab seda. Nende tunnuste põhjal te Maal elusat ja elutut vormi tuvastategi.

Selline jaotus on täiesti mõistlik, arvestades, kuidas elu planeedil Maa on arenenud. Kuid nende piiride või definitsiooni kohandamine teistele füüsilistele maailmadele alati ei kehti. Isegi Maal on olemas olendeid, olevusi ja füüsilist kohalolekut, mis kummassegi kategooriasse tõeliselt ei sobi, näiteks viirused. Universumi teistes füüsilistes maailmades võib ka leida kolmanda dimensiooni väljendusi. Need on füüsilised asjad, mis sarnanevad väga Maa eluvormile, sest nad kasvavad, paljunevad ja muudavad kuju. Mõnel on ka inimeste, loomade ja taimedega sarnased mõtlemis- ja kogemisprotsessid. Aga universumis ei ole ühtegi teist sellist kohta, mis võimaldaks saada samasugust kogemust nagu on võimalik Maal. Iga koht pakub omaenda unikaalse kogemuste komplekti. Seega, et on olemas väga palju muid võimalusi, rohkelt eksistentse, mis on täiesti teisel pool teie poolt tõmmatud piiri, siis on vastus tõeliselt lihtne – jah, osades kohtades on seda küll ja teistes kohtades ei ole seda üldse.

Millal toimub esimene kontakt?

Esimese Kontakti idee on välja mõeldud inimeste poolt ja kuna tal on kollektiivses teadvuses mitmeid definitsioone, siis me siinkohal defineerime seda. Täpsustame, et Esimene Kontakt on juhtum, millest kogu inimkond saab teadlikuks ET’de viibimisest planeedil Maa. Sellesarnaseid juhtumeid olete te kujutanud filmides. Toimuda saab see siis, kui on kas piisavalt ET’sid, kes on füüsiliselt nähtavad või on piisaval hulgal inimesi, kellel on olnud kokkupuuteid ja neil on ka piisavalt asitõendeid jõu kohta, mida enamus inimesi tunnistavad maavälise kohaloluna.

Esimese Kontakti toimumise kohta ajakava puudub, kuid see ei paista toimuvat väga varsti. Esimene Kontakt ei toimu tõenäoliselt üksiku suure sündmusena. Et saabub massiivne kosmoselaev, mille saabumist edastatakse televisiooni kaudu. Suure tõenäosusega jätkub see selle asemel samal moel nagu seni, ehk üks kohtumine korraga ja kõik inimesed, kellel on ET’ga töötamiseks leping, ärkavad sellele lepingule kas läbi kokkupuute või läbi äratundmise ja fakti omaksvõtmise, et ET’d on juba nende elus osalised.

Individuaalsed ET kontaktid järgivad samu seadusi ja dünaamikaid nagu kõik kontaktid kaasinimestega. ET’d võivad ilmuda inimestena või mingis muus vormis. ET’ga kokkupuude saab toimuda vaid seetõttu, et kellegi kõrgem mina ja selle olendi kõrgem olemus on selles omavahel kokku leppinud. Selleks on alati põhjus, mis tugineb kõrgeimale ülimale kasule, mis võib siiski mõnikord saabuda väljakutse vormis. Kokkupuuted ET’dega toimuvad headel eesmärkidel ja paljud, kellel on ET’ga töötamise leping, ei saagi äkitselt “tulnukaga“ kokku. Nad hoopis mõistavad, et mõned nende elust läbi käinud inimesed on tegelikult olnud ET’d, kes on neile väljapoolt külla tulnud.

Kokkupuuted ET’dega nagu inimestegagi, aitavad teil jõuda uute vaatenurkadeni oma elu tähenduse, oma suhete ja oma valikute osas. See, mida te ET’dega suhetest õpite ja millise järelduseni peaksite lõpptulemusena ka jõudma – nagu te jõuate igas suhtes olgu see siis tavalise inimesega või maavälise inimesega – on mõista oma enese väe sügavamat taju ja ühendatust armastuse ja valgusega. Lõppkokkuvõttes, kõikides suhetes tuletab iga inimene meelde ja nõuab tagasi oma elu juhtimise jõu ja väe ning toob nii maailma rohkem valgust. Seega, Esimene Kontakt võib aset leida üksiku, massiivse sündmusena, kuid praegu pole see siiski plaanis ja seetõttu pole selle jaoks ka ajakava. Parem on Esimest Kontakti mitte ootama jääda, vaid teha selle asemel tööd oma mõjusfääris ja tuua maailma rohkem Armastust.

___________________________________________________________

Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu. See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega. See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga