INIMLIKUD EMOTSIOONID

Kas me edastame madalat energiat kui me kogeme hirmu või valu? Kui nii, siis kuidas oleks võimalik tõhusalt seda energiat muutailma valu tervendamise protsessita?

Ajal, mil te kogete tõelise elu valu või hirmu või muud emotsiooni, kiirgab teie keha kõrgema võnkesagedusega energiat. Täpselt kogemuse keskel, vihane olles ja teades, et olete vihane ja viha läbi töödeldes, kiirgate te väga kõrge sagedusega energiat. Ka siis kui tunnete valu, olete valust teadlik ja lasete oma kehal seda valu menetleda, kiirgate te tegelikult väga kõrge sagedusega energiat.

Sellel ajal, mil te autentselt elate läbi oma hetke kogemust, tuleb läbi väga valgustunud energia. Siia alla kuuluvad nii rõõmsad kui valusad hetked. Kui te süda on murtud ning te võtate endal ümbert kinni ja ütlete endale, et kõik on hästi ja nutate kaua aega, siis te kiirgate ilusat, valgustunud, kõrge sagedusega energiat. Kui te aga murtud südamega ütlete endale, et te peaks nutmise lõpetama ja surute end alla, jättes kogu valu endasse, siis langeb teie energia väga madalale.

Väga madalat sagedust kiirgate te siis, kui te hoiate endas suurel hulgal alla surutud emotsioone, hirmu või valu. Teie võnkumise tase on pigem teie autentsuse peegeldus kui teie poolt kogetava emotsiooni peegeldus. Kui te olete oma kogemuses autentne, siis on nii hirmu kui rõõmu sagedus väga kõrge. Võnkumine läheb madalaks siis, kui te hirmu või õnne tundes selle maha surute. Inimese elu elades on see konksuga teema, sest alati ei ole võimalik igas olukorras oma emotsioonide kogu skaalat väljendada. Mõnikord on parem enne nutma hakkamist oodata kuni koju jõuate. Mõnikord on millegi valusa välja ütlemise asemel parem sõnad alla neelata, sest te olete vihane. See on igati okei.

Valgustunud ellu liikumisega seisneb väljakutse selles, et õppida eristama õiget enese väljendamise aega ja sobivaid enese väljendamise viise. Mõnikord on vaja teha seda koheselt inimesega, kes valu põhjustas. Mõnikord on vaja sellest kõigepealt rääkida oma sõbraga. Kõige olulisem on mitte suruda kogemusi, mida te läbi teete lõplikult endasse. Mis tähendab, et selleks, et kõik jõuaksid kõrgemale võnketasandile, peate te valu tundma. Vajalik on üles äratada, meelde tuletada ja vabastada kõik alla surutud mineviku valud. Selleks, et alla surutud valu, hirm või midagi muud välja tuleks ning saaks vabastatud ja tervendatud, peate te seda uuesti tundma.

Tähtis asi on siinkohal teadmine, et te ei pea tundma seda samal moel kui siis, kui te noor olite. Oma kogemusi siis alla suruda oli palju valusam kui nad nüüd vabaks lasta. Te avastate, et hirm, mida te selle vana maetud või tulevikus üleskerkiva valu suhtes tunnete, on palju suurem, kui vana valu ise. Kui lasete endal nüüd leinata, tunda seda, mida teil tunda on vaja, siis te näete, et tunded liiguvad kiirelt ja te saate tagasi pöörduda tasakaalu seisundisse. Ning teadke, et senikaua kui te elate inimese elu, senikaua kui te eksisteerite inimese kehas, siis te mõnikord valu ka
tunnete.

See on tõsi isegi siis, kui te olete täielikult valgustunud. Sest isegi kui te mäletate, kes teie hing päriselt on, te mäletate, et te olete hing, kes elab inimese elu, siis üks osa inimlikust elust on haavatava keha omamine. Inimliku elu selle ühe osa juurde kuuluvad ka keerulised suhted. Seega, inimliku elu see osa sisaldab endas alati valu potentsiaali. Valgustunud olek tähendab seda, et te suudate valu emmata, kuna te mõistate selle hetkelisust ning teadvustate, et see pole maailma lõpp. Selleni jõudes saate te nautida valu kui inimeseks olemise ühte kaunist osa ning valu võib tulla ja minna. Te ei pruugi valu nautida ja kindlasti te seda ei otsi, kuid siis, kui te näete, et see on vajalik, te seda ka ei väldi. Sellisel puhul ei jää valu ja hirm valu ees teiega nii, nagu ta jääks siis, kui te selle alal suruksite. Nii saate te tõsta oma vibratsiooni ja kogeda hirmu kui inimeseks olemise ühte tahku, ilma et ta teid piiraks või teist üle sõidaks.

 

Mida räägivad Hoidjad meile rõõmu kohta? Kuidas me saame rõõmu alal hoida ja seda oma elus rohkem kogeda?

Esimese asjana me ütleme, et te kõik peaksite elust rohkem rõõmu tundma. Osad teist usuvad, et rõõmu tundmiseks on vaja luba või selle peab välja teenima. Tõsi, rõõm nagu kõik asjad inimese elus kord tuleb, siis läheb, kuid üldiselt peaksite rõõmu tundma palju rohkem kui te seda teete. Teie, kes te tunnete, et rõõmustamiseks vajate te luba, siis võtke seda kui jumalikku kohustust kõrgemast dimensioonist: te olete vabad rohkema rõõmu tundmiseks! Ärge selle vastu võidelge, emmake seda!

Suurema rõõmu kogemiseks peate tooma oma tähelepanu praegusesse hetke. Rõõmu ei ole võimalik kogeda laokil tähelepanuga. Siis, kui meel on haaratud millestki muust kui käsilolevast kogemusest. Lihtsaim, kuigi mitte alati lihtne, viis rõõmu leidmiseks on alustuseks praeguse hetke tunde kogemine. Selleks on vaja ehk tunnistada endale ka hetke ebameeldivust, mille teises otsas rõõm eksisteerib. Rõõmu leidmiseks ei saa raskust vahele jätta, vaid sellest peab läbi minema. Tundes praeguses hetkes valu, üksindust, meeleheidet või lihtsalt allajäämist, on esimeseks sammuks rõõmu suunas, selle tundega kohanemine ja selle lõpuni läbi tegemine. Kui see on läbi tehtud, on teis vabanenud ruum rõõmu jaoks.

Selle asemel paljud kas teadlikult või alateadlikult, väldivad hetke tunnet ja juhivad end sellest eemale. Ennast üksikuna tundes lülitatakse tähelepanu eemale juhtimiseks sisse telekas. Ummikus olles hakatakse sööma ka siis, kui ei olda näljane. Mida iganes te enda kõrvale juhtimiseks teete, garanteerib see emotsiooni püsima jäämise kauemaks kui vaja. Ennast emotsioonist eemale lükates te seda ära ei kaota. Emotsioon kaob ära alles siis, kui olete selle täielikult läbi tunnetanud. Kõigepealt lubage endal täielikult tunda tunnet, mida te hetkel tunnete ja nii saate võtme rõõmu juurde. Kui olete tunde algusest lõpuni läbi tunnetanud – nutnud seni, kuni pisarad otsa lõppevad; karjunud kähedaks oma hääle; kihistanud naeru nõrkemiseni, siis olete valmis end järgmise kogemuse jaoks värskendama. Ning järgmine kogemus on loomulikult rõõm, mis on teie loomulik olek. Vaadake armastatud ja hoitud last ning te näete, et olete siia ilma sündinud rõõmu jaoks.

Võti iga päev suurema rõõmu tundmiseks on meelde tuletada lapsepõlvest praeguse hetke märkamise harjumust. Arenda enda jaoks välja praktika, millega tõmmata oma tähelepanu praegusesse hetke. See nõuab kogu Sinus eksisteerivate emotsioonide ja aistingute spektri tundmist. Suurim inimlik rõõm ei ilmne suure, ulatusliku elumuutuse tõttu. Näiteks, see ei ilmne mitte siis, kui võidad loteriis või Sulle sünnib lapselaps, vaid hoopis haarates nende kogemuste vaikseid hetki. Võtad sülle oma imelise lapselapse. Võtad maha aja ning tunned sügavat rõõmu ja kergendust raha üle, mida Sa vajasid. Samasugune rõõm on vaiksetes hetkedes, mil austad toitu taldrikul ja naudid selle suurepärast maitset. Neis vaiksetes, lihtsates hetkes ilmneb suurim inimlik rõõm. Ruum, mida rõõm Sinu elus endasse haarab asub praeguses hetkes. See on rõõmu võti ning peaksid selle endale meelde jätma.

Alusta täna, alusta kohe. Leia midagi hõrku ja suurepärast oma praeguses elus ja võta aega selle nautimiseks. Armastad oma särgi värvi? Armastad päikese soojuse tunnet oma näol? Tunne seda. See on esimene samm Sinu teel, et hakkaksid rõõmu tundma oma elu jooksul iga päev.

 

Mida Hoidjad ütlevad emotsioonide ja emotsionaalse vabaduse saavutamise kohta?

Inimkonna praeguses arenguprotsessis on ülioluline endale teadvustada, et emotsionaalne vabadus ei tähenda emotsioonidest vabaks saamist. See on emotsioonide kogemise vabadus. Nende tundmine, nende uurimine, nende mõistmine ja nende vabastamine oma elu eesmärgiga kooskõlas oleval viisil. Kõigile inimestele kehtivate emotsioonide suhtes on palju üldiseid tõdesid, kuid enne nende kirjeldamist peame vajalikuks rõhutada, et emotsionaalne vabadus ilmneb vaid võttes oma emotsionaalseid kogemust üksikindiviidina ja mitte proovides neid teistele kohandada või neid teiste reeglitest ja ootustest lähtuvalt määratleda. Hinnates või suunates oma emotsionaalset kogemust teiste vajadustest või määratlusest lähtuvalt, seate te oma emotsionaalsele vabadusele piirid.

Muidugi saate te kasu üksteiselt õppides. Samuti on väga kasulik oma emotsionaalseid kogemusi teistega võrrelda ja nende üle arutleda. Kuid ärge unustage jätkuvalt oma tähelepanus tagasi tulla oma tunnete juurde ning usaldada, et see, mida teie ise tunnete ja ise tajute on parim ja kõige sujuvam võimalik viis oma emotsioonis olemiseks. Seda öeldes, toome siinkohal välja selle, mis kehtib üldjoontes kõigile inimestele nende emotsionaalsetes kogemustes.

Kõik inimesed kogevad emotsioone. Seda ei saa eitada ega sellest mööda minna. Isegi kõige valgustunumad, meeldivamad, avatumad inimesed kogevad pidevat emotsionaalse energia voolu. See on üks osa sellest, mis teist inimese teeb. Emotsioone ei saa ega tohigi inimkogemusest kõrvaldada, sest lisaks füüsilise keha omamisele teevad teist inimese ka emotsioonid. See on kõige esimene ja kõige tähtsaim üldistus.

Teiseks on emotsioonides palju elutarkust ja energeetilist potentsiaali. Emotsioonid ilmnevad vastuseks igale juhtumile, mis te elus aset leiab. Emotsionaalne energia on kui elektrivool, mis kogu aeg teie süsteemis voolab. Enamus, kes ristlevad elumerel kooskõlas oma tõelise enesetajuga, ei pruugi iga hetke emotsiooni tekkimist märgatagi. Emotsioonid voolavad teie süstemis kui madalpinge vool. Kui toimub mingi sündmus või energia nihe, saate te torke. See võib olla lihtne torge ühes suunas, mille tulemuseks on mõni tavapärane emotsioon, näiteks rõõm või kurbus. Või toimub torge mitmes suunas, mil võite tunda korraga nii kergendust kui viha.

Torkega tõstab emotsionaalne vool end teie teadvusesse. Sotsialiseerumise käigus olete õppinud oma emotsioone alla suruma, peitma või kõrvale lükkama. Baastasandil on see protsess väga kasulik andes võimaluse sotsiaalses elus navigeerida. Emotsioonist haaratud väikesed lapsed ei saa aga tihti aru, mida nad teevad, sest nad pole õppinud veel oma emotsioone kõrvale lükkama või neid tagasi hoidma.

Emotsionaalne vabadus ei ole vabadus emotsiooni üles kerkides igale sähvakale järele anda. Emotsionaalne vabadus on hoopis see, kui suudate emotsiooni tema ilmnemise hetkel täielikult omaks võtta, aga säilitate otsustava eneseteadvuse, millega jätkuvalt juhite oma käitumist, võtate vastu otsused ja suhtlete. Sel moel ei suru te emotsiooni täielikult alla, vaid panete ta ajutiselt kõrvale ja tegelete temaga siis, kui selleks on sobiv aeg ja koht.

Väikelaste vanemad on selle kenasti ära õppinud. Ärritust võivad nad ju tunda, aga nad teadvustavad endale oma emotsiooni ning selle ilmnemise hetkel nad seda välja ei näita ja oma ärritust ei väljenda, sest nad on teadvustanud endale, et selline käitumine tekitaks lapses segadust ja nad kahjustaksid lapse emotsionaalset kogemust. Sama õppetükk kehtib täiskasvanute omavahelises suhtlemises igasugustes olukordades. Teadlikkus oma emotsioonidest ja nendega tegelemiseks oma elus aja ja ruumi võtmine on ülioluline. Samuti oma meeldivama, kesksema, täiskasvanuma ja laiema mina pidevalt protsessi kaasamine, et otsustada mida jagada ja millega oleks targem tegeleda hiljem sobivamas keskkonnas. Te teete seda pidevalt, märgates ja emmates oma emotsioone ning samaaegselt märgates ja hinnates keskkonda, eesmärke ja oma intuitsiooni.

Ideaalset viisi selleks ei ole. Emotsionaalne vabadus ilmneb ainult tantsimise protsessis. Täiuslik pole see pole kunagi ja ka esinemised ei ole kunagi ühesugused. Need on emotsioonid. Ühel päeval võid tunda viha ja otsustada, et pead olukorrast välja astuma, et hoida oma kõrgem headus rikkumatuna ja teisel päeval võid olla samasuguses olukorras, tunda end uuesti vihasena, kuid leiad, et suudad viha hoida olukorrale reageerimisest eraldi. Sellisel juhul on viha vaja hiljem sobivamas keskkonnas maha laadida. Sa märkad viha, kuid hoiad seda oma teadvuses ja valid käitumised, mis ei põhine mitte viha reaktsioonidel vaid Sinu laiema mina poolt puhastatud vastusel, mida ta antud olukorra piirangutest ja nõuetest lähtudes peab kõige kohasemaks. Sel juhul on vaja viha sobivamal ajal ja kohas maha laadida.

Emotsionaalne vabadus ei ole kunagi staatiline, püsiv seisund. See ilmneb kestva tantsuna, mis nõuab tähelepanu, nõuab leebust iseenda ja teiste suhtes, nõuab, et oleksid ärkvel, elus ja avatud valikute tegemiseks, mis põhinevad Sinu ehtsatel kogemustel oma emotsioonidega, milleks on paindlikkus ja tundlikkus. See on Sinu loomulik paindlik seisund – Sa oled alati valmis embama oma emotsioone nende kerkides ja valmis otsustama, mis oleks kõige enam kooskõlas kõrgema heaoluga ning austav ja armastav kõige ümbritseva suhtes.

Üks asi, mille üle selle tantsu navigeerimiseks mõelda võib, on vaagida reageerimise ja vastamise erinevust. Et Sa juhid isiklikku emotsionaalse vabaduse tantsu, siis mõtle, kuidas emotsiooni kerkides järgneb talle kiirelt reaktsioon. Viha võib viia karmi sõnani, kas mõttes või välja öelduna; kurbus võib viia jõuetuseni ja kirgliku soovini süüdistada oma olukorras teisi.

Hetkel, mil emotsioon kerkib, tuleb arvestada reaktsiooniga. Osad elavad lakkamatus reaktsioonide rattas ja on pidevalt emotsioone reaktsioonide trumlisse suruvate olukordade lükata ja tõugata. Põhjus, miks osad defineerivad emotsionaalset vabadust emotsioonidest vabanemisena, on see, et emotsioonide ja nendest kerkivate reaktsioonide vahel on keeruline vahet teha. Emotsionaalne vabadus on see, kui tunned oma emotsioone vabalt, kuid keeldud takerdumast reageerivatesse mõtetesse ja käitumistesse. See tähendab, et emotsionaalne vabadus on emotsioonidel põhinevate kavatsuslike vastuste välja arendamine.

Vastamise valiku teed sellisel juhul, kui tundes oma emotsiooni ja vajadust reageerida, ei anna Sa sellele tungile mitte järele vaid keskendud oma kõrgemale olemusele, mis näeb suuremat pilti ja säilitab terviklikkuse taju. See kõrgem osa Sinust – keskendunud meel – otsustab Sinu vastuse ning Sa kogud lisainformatsiooni. Sa märkad ja embad emotsiooni ja Sinus kerkivat reaktsiooni, kuid otsid ümbruskonnast vihjeid, kuulad teiste vaatenurki ja kaalud teiste seisukohti kasutades empaatiat. Sellise info kogumise põhjalt, milleks võib kuluda mõni sekund või isegi mõni päev, töötad Sa välja vastuse. Alles siis teed Sa otsuse, milliseid tegevusi ja sõnu kasutada, et austada oma emotsioone ja jääda sellele kursile, kes Sa olla soovid ning teostada oma elu eesmärki antud võimaluste piires nii terviklikult kui võimalik.

Emotsionaalse vabaduse saavutamiseks antakse teil rohkem juhiseid. Praegusel ajal kõige olulisem Akasha kroonika informatsioon emotsionaalse vabaduse suhtes on see, et emotsionaalne vabadus ilmneb vaid siis, kui te oma emotsioone embate. Siis, kui te annate endale vabaduse oma emotsioone kogeda, eesmärgiga avastada endasse peidetud tarkus ja vägi!

   ____________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi     kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti     keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on     kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga