LAPSE JA VANEMATE VAHELINE ÜHENDUS

Kuidas ja millal tekib lapse ja tema vanemate või hooldajate vahel ühendus?

Lapse ja hooldajate vaheline ühendus areneb aegamööda. See ei ole hetkeline nagu arvatakse. Ühendus saab alguse eostamisest, kui hing ennast pikkamööda ankurdab üsas olevasse kehasse ja hakkab oma füüsilist olemust tajuma ema keha kaudu. Nii areneb bioloogilise ema ja loote, lõpuks lapse ühendus aja jooksul aeglaselt ja paljutähenduslikult. Raseduse ajal põhineb ühendus väga paljuski lapse füüsilistel kogemustel. Füüsilise stiimuli kandja – ema keha keemilised ained, tema emotsioonidest põhjustatud keemilised ained, helid ja kõik muu aitavad lapsel võtta suund füüsilises plaanis ja füüsilises kehas eksisteerimiseks. See suundumus on igal mõeldaval viisil seotud täielikult emaga. Kui laps sünnib, arenevad suunamise protsess ja seeläbi ka ühenduse loomine edasi.

Esimesed kakskümmend üks päeva lapse elus on väga oluline aeg, mil on võimalik luua kõige sügavam ühendus. Ühendus areneb järk järgult kahekümne ühe päeva jooksul, mil laps hakkab tajuma oma kuut meelt. Kõik kuus meelt – nägemise, kuulmise, haistmise, puutumise ja maitsmismeel ning kuues meel, mis võimaldab tajuda energiaid, emotsioone ja teiste inimeste energiavälju ärkavad ja laps hakkab neid tajuma. Asjad, mida laps kuuleb, tunneb, maitseb, näeb ja haistab, muutuvad tema jaoks orientiirideks ümbritsevas maailmas. Need aitavad tal mõista füüsilise eraldatuse olekut. Vanemate jaoks on see kõige olulisem aeg füüsilise ühenduse loomiseks, mis aitab lapsega seotuse oleku tundel kinnistuda.

Imikud ei koge emotsioone samamoodi kui lapsed ja täiskasvanud. Selles staadiumis ei ole füüsiline ühendus vaimsest, füsioloogilisest ega emotsionaalsest ühendusest eraldatud. Emotsioonid nagu teie neid teate, on komplekssed mõtete, tunnete ja füüsiliste kogemuste vastastikuse mõju väljendused ja eksisteerivad igal nimetatud tasandil. Imiku jaoks on emotsioon ainulaadne, mistõttu tema ei koge emotsionaalset ühendust kahe inimese, kahe isiksuse vahel teiega sarnaselt. Imik kogeb kõike füüsiliselt ning see ongi see, mida ta elu esimesed kakskümmend üks päeva teeb ning hiljem jätkab. Esimese kahekümne ühe päeva jooksul saad imikuga luua võimsa ühenduse lihtsalt tema lähedal olles ja kindlustades, et tal on piisavalt võimalusi Sind kõige kuue meelega tajuda. Nii paned omavahelisele ühendusele hea alguse.

Lapse ja teda ümbritsevate täiskasvanute vaheline ühendus areneb aeglaselt ning seda pole vaja tagant kiirustada. Lihtne fakt, et te olete imetajad, kes sünnitavad elusa järglase, tähendab, et füüsilisel tasandil on ühendus juba loodud. Noored pered muretsevad vahel ühenduse loomise pärast, aga seda pole vaja looma hakata. Te peate lihtsalt kohal olema, et ühendus saaks aset leida. Ühendus loob ennast ise. Lapse jaoks on maailma kõige loomulikum asi oma tajude avastamine ja ümbritsevas maailmas orientiiride leidmine. Olles kohal nii palju kui võimalik ja kindlustades, et imik kogeb Sind kõikidel tasanditel – haistab, tunnetab, kuuleb ja näeb Sind, siis hoolitseb ühendus enda eest ise. Sina ei pea seda tegema.

Kui tähtis on, et paar abiellub enne laste saamist?

Kui määratleda abielu seadusliku või sotsiaalse lepinguna, siis akasha kroonikate vaatenurgast ei ole see üldse tähtis. Kui võtta abielu kui hingelepingut ja kahe inimese vahelist pühendumist, energeetilist seotust, siis on see väga tähtis.

Iga laps, kes siia maailma tuleb, on jumalik kõiketeadev hing, mistõttu jumalikud, kõiketeadvad hinged on kõik inimesed maailmas. Igaüks valib oma eostamise koha, eostamise viisi ning kus ja millises keskkonnas sündida. Te räägite oma bioloogiliste vanematega läbi enne, kui teid eostatakse. Vaimu tasandil te teate, mida nende elud neile toovad ning seeläbi teate ka seda, mida nende lapseks olemine toob kaasa teile. Igaüks seab end üles „kogu komplektiga“ – ideaalse olukorraga, mis annab talle anded ja tugevused ning toob temani jumalikud katsumused ja väljakutsed, läbi mille neid andeid ja tugevusi teostada. Kui laps eostatakse, siis võite olla kindel, et see olukord ja keskkond on lapse enda valitud.

Seda teades on ülitähtis, et last plaanivad täiskasvanud tegutseksid nii terviklikult kui võimalik. See tähendab, et kui otsustate lapse saada või raseduse säilitada, on ülioluline hoolega ja teadlikult paika panna kõik suhted, mis last elus ümbritsema hakkavad. See puudutab mitte ainult teist bioloogilist lapsevanemat, vaid kõiki suhteid, mis moodustavad elukanga mustri, kuhu laps sünnib. On eluliselt tähtis, et oleksid täiskasvanute suhtes, keda Sa oma lapse ellu kutsud, sama tähelepanelik nagu oled seda suhtes kaaslapsevanemasse. Kui suhe mõne pereliikme või sõbraga on katki, siis on väga oluline suhe korda teha või lõpetada see enne lapse eostamist. Teatud mõttes võib öelda, et lapse saamise valik loob kutsumuse elada oma elu ausamalt ja tähendusrikkamalt.

Seega, mingis mõttes on abielu tegelikult ühiskonna küsimus. Bioloogiliste ja kasuvanemate kohustus on tõstatada samu küsimusi kõikides oma suhetes ja neid vastavalt kohandada. Ehk seda, mida tahetakse näha lapse teises vanemas, soovitakse lapsevanemana näha ka ümbritsevas ühiskonnas. Kindlusta iseenda terviklikkus ning kõrvaleastumise või pühendumise asjakohasus, mida Sa sõpradelt ja lähedastelt lapse toetamiseks ootad. Lõppkokkuvõttes on seadusliku abielu kokkuleppe mõju Sinu lapsele oluliselt väiksem energeetiliste ja sotsiaalsete lepingute mõjust, mida Sa oma elus sõlmid ja üleval hoiad.

Kuidas saavad last adopteerivad vanemad temaga ühenduse luua?

Kuna lapse ja hooldajate vaheline ühendus areneb aja jooksul aegamisi, siis on seda üsna lihtne luua, kui laps adopteerida esimese kahekümne ühe päeva jooksul. Samas fakt, et ühendus areneb aja jooksul samm-sammult, kehtib tervele lapsepõlvele ja seda saab ehitada aastaid. Kahe esimese eluaasta jooksul on hooldajal võimalik luua bioloogilise ema ja lapse bioliigilise ühendusega võrdväärne ühendus. Selleks peab ta kohal olema nii palju kui võimalik ja kindlustama, et imik, väga väike laps tajuks teda oma kõigi kuue meelega. Kindlusta, et laps saaks Sind pika aja jooksul vaadata, haista, kuulda ja tunda. Anna lapsele võimalus tajuda Sinu energeetilist kohalolekut lihtsalt pidevalt tema lähedal olles. Kuues meel areneb kogu tähelepanu kellelegi suunates. Sinu energiavälja vibratsiooni muutudes laps tajub seda ning reageerib sellele kõigi oma meeltega.

Väikelaste pidev soov ja vajadus tähelepanu järele, näiteks tantsides ja lauldes, on nende püüd luua ühendust ja lugeda Sind kuuenda meelega. Nad püüavad lugeda Sinu energiat ja õpivad võtma sealt endale vajalikku samamoodi nagu nad õpivad tundma seda, mida näevad Su silmad ja mida kuulevad Su kõrvad.

Adoptiivvanemate ja hooldajate puhul on väga oluline füüsiline kohalolu. Mida rohkem te olete füüsiliselt lähedal ning pöörate lapsele tähelepanu, seda tugevamaks teie ühendus areneb. Ärge alahinnake lihtsa ja vaikse kaisus istumise mõjuvõimu. Lihtne istumine ja lapse hoidmine, talle laulmine või temaga rääkimine kindlustab ühenduse loomuliku arengu. Las ta kuulab Sinu häält, las ta kuulab Sinu südamelööke. Ta võib kulutada Sinu avastamiseks järjestikku palju tunde ja see ei ole aja raiskamine. Nii luuaksegi sügavat ühendust. Füüsilise ühenduse loomiseks samade tehnikate kasutamine, mis bioloogilise lapsega, annab tulemusi terve lapsepõlve jooksul, eriti lapsepõlve varajastel aastatel. Mida vanem on laps, seda rohkem on ühenduse kujunemiseks vaja aega.

Kui imik lahutatakse sünnivanematest, iseäranis sünniemast, kogeb ta meeltesegadust, mis võib hirmutada. Eraldamisega lõhutakse üks ühendus ja selle puudumine võib usalduse kadumise tõttu teha uute ühenduste loomise imikule raskeks. Imikud, kes sellise lahutamise läbi teevad, peavad endast välja elama sellega seotud emotsioonid. Nad võivad teistest imikutest rohkem nutta. Nad võivad varajases lapsepõlves väljendada rohkem emotsioone. Kui need lapsed endas olevaid emotsioone välja elavad, on ülioluline tema hooldaja lähedus. Lapse korrale kutsumiseks pole vaja teda isoleerida. Olge juures ka siis, kui laps väljendab viha või hirmu. Lõpuks need tunded selginevad ja ühendus on varasemast palju tugevam.

Adopteeritud lastega on väga tugeva füüsilise ühenduse loomine ja lubamine neil ennast katsuda nii palju kui võimalik, olulisem kui bioloogiliste lastega. Kui istute koos diivanil, siis võta laps sülle endale kaissu. Jalutades hoidke käest kinni. Hoia silmsidet. Ole selleks valmis kohe, kui laps Sind otsides ülespoole vaatab. Ära oota, et ta Su tähelepanu püüaks, vaid hoia oma tähelepanu valmis nii, et kui ta üles vaatab, oled Sa seal. Kaks esimest eluaastat õpivad kõik lapsed seda, millele nad toetuda saavad ja adopteeritud lapsed erinevad selles radikaalselt. Nad vajavad kindlust, et neil on võimalik oma hooldaja tähelepanule toetuda. Vaadates väikelast Sa näed, et sageli otsib ta silmadega oma hooldajat nii, nagu otsivad lendamist kartvad inimesed silmadega stjuardessi lihtsalt selleks, et veenduda, et kõik on korras. Lapsed teevad seda lakkamatult. Nad vaatavad oma hooldaja poole veendumaks, et ta paneb tähele, et kõik on hästi, et tal pole millegi pärast vaja muretseda ning jätkavad mängimist või muud pooleliolevat tegevust.

On veelgi olulisem last adopteerides olla ühenduse loomiseks kohal või anda ruumi ühenduse tekkimisele. Selleks on vaja rohkem ruumi kui lapsel bioloogilise emaga, mil ühendus hakkab kasvama juba idanema pandud seemnest. Adopteerides külvatakse seeme hiljem ja see vajab rohkem hoolitsust ja tähelepanu. Ühendus luuakse hooliva ja armastava üldise tähelepanuga. Lapsed on loodud neid ümbritsevate inimestega ühendust looma. Inimesed on loodud üksteisega ühenduses olema. See on teil üks kõige loomulikumatest instinktidest, üks kõige sügavamatest vajadustest ja see on üleüldine. Inimesed püüavad igal võimalusel olla armastatud või armastust jagada. Adoptiivvanemad muretsevad ühenduse loomise pärast enam kui bioloogilised vanemad. Samas pole peale rohkema aja ja tähelepanu ning palju enamate puudutuste ja läheduse lubamise olemas midagi, mis ühendusele aluse paneks. Lapsed tahavad teiega seotud olla. Teil on vaja olla kättesaadavad nii, et laps saaks ühenduse loomise kogemuse läbi teha.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga