TERVENDAV SEANSS JA KAHETEISTKÜMNE RING 2020

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Ma palun teil metafooriliselt astuda lähemale ja seda selleks, et olla lähemal Loomislättele, mis on loonud teid kõiki, ja samuti kõike seda, mis on teie silmade eest varjatud. Räägin metafooriliselt selleks, et te saaksite kuuldut näha oma reaalsuse läbi. Näha seda saate vaid kohtumistel Kaheteistkümne Ringis.

Vaadake ringi, vaadake kõike, mis on teie reaalsus, kuid kõik, mis on teie ümber, on kõigest teie kujutluste pildid. Need on üksnes neljanda mõõtme vaimsuse hetked, kuid te ise olete lugematutes mõõtemetes. Mõnigi võib olla on rääkinud teile, et olete alaliselt kahes või enamas kohas korraga ja nii see ka tõesti on. See on nagu lugedes või vaadetes filme, te olete kõigis nende filmide süžeedes.

See on tõsi, et te olete lugematute mõõtmete reaalsustes korraga, kuid mitte kunagi teistel planeetidel, vaid asute füüsiliselt üksnes planeedil Maa, kus viibite ärkamise teekonnal. Ärgates, hakkate nägema teisi mõõtmeid, milliste reaalsus radikaalselt erineb teie praegusest. Sulgedes oma silmad, lasete lahti praeguse reaalsuse ja kandute meditatsiooni lainetel teistesse mõõtmetesse, mis ei ole teile harjumuse pärased. Varem te ei saanud neid näha, kuna puudusid vastavad mõistmised. Varem teile isegi ei soovitatud seda teha, kinnitades seda väitega, et inimesele ei ole antud olla neis pühades kohtades.

Aga mina ütlen teile, et teil on sünnijärgne luba külastada neid kohti, astuda läbi udust ja jõuda Koju, milline on paljumõõtmeline ja milles saate tunnetada oma vaimsust ning selleks ei ole tarvis isegi lahkuda eesriide tagustesse. Et jõuda lõpuks Koju, selleks ei ole vaja surra. Kodus saab olla isegi elades planeedil Maa. Targad, kes on kõndinud planeedil, olid kõik Kodus. Nemad olid täis armastust ja neil olid anded, nemad olid suursugused, olid elavad ja hingasid, nagu teiegi. Nad olid osa kõigest planeedil olevast, nagu seda olete ka teie. Hingake sisse Gaia hurma ja hingates välja, sisenege Gaiasse.

Metafoorselt olete alati olnud sellised, sama suursugused, nagu mistahes meistrid. Kuid uues energias teile avaneb selle kõige mõistmine, selle eeldus. Meistrid käisid planeedil, et näidata teile teie suursugusust, kuidas olla inimene ja kuidas toimida planeedil. Sellised olete te kõik. Kõik on muutumas. Peatselt hakkab muutuma teie aatomstruktuuri füüsika. Kuna on muutumas teie teadvus, siis hakkate muutuma ka ise. Teadvus valitseb kõiki planeedi energiaid. Tulevikus kõik jätkub endiselt, kuid kõike toimuvat hakkate kontrollima teie ise.

Et pääseda Kaheteistkümne Ringi, tarvis ületada metafooriline teadvuse kuristik. See iseenesest on üleminek tuttavalt tundmatule. Teie neljamõõtmelisuses, Kaheteistkümne Ringi ei ole veel olemas. Kaheteistkümne metafoor annab teada sellest, et Galaktikas ja Ilmaruumis toimuvad protsessid, millised ei ole teile teada, kuid paljud teadvused selles on suurepärases koostöös. Kallid, selline on teie senine vastuvõtt. Kuid see, mida kujutate ette nüüd, võib avada selle, kuidas selleni jõuda.

Kui hakkate nägema silda, mida olete ihanud ületada, siis teie vastuvõtt võib paljus muutuda. Minu partner (Carol Lee) ületas selle silla 31 aastat tagasi, kui ta astus tundmatusse. Uue vastuvõtu hirmude ületamiseks temal kulus 3 aastat. Teda hirmutas isegi teadmine, et kusagil on tema enda suurem osa. Uues energias saate näha silda, näha, et see on teie sõber. Nüüd partner, istudes toolil, naeratab, ta teab, et on taas astumas uttu, et ta jõuab taas kaunimasse kohta, mis iga kord on näidanud talle midagi uut. Oleks hea, kui ka teie astuks sillale ja läheksite läbi udu seina poole. Sein oleks teile läbipääsuks tundmatusse. Astuge ligi ja lähme koos uttu, ehk ulatate julgustuseks oma käe. Tulge kaasa, kartmata tundmatut – see on püha koht, seal olete teie oma suurema osana.

Kõik edaspidine oleneb üksnes teist endist. On inimesi, kes on käinud üle silla, isegi mitmeid kordi, kuid nad ei mäleta sellest midagi. Nad ei olnud valmis võtma omaks enda suursugusust.

Tulge kaasa võlulisse paljumõõtmelisse ilma, siin näete palju, millel on mõte ja paljut, mis on teie jaoks veel mõeldamatu. See on võluline ilm, milles saate näha kõike, mida üksnes soovite. Mõnele teist avaneb Gaia kogu oma kauniduses. Mõned näevad looduse elementaale, näevad oma sõpru, kes on samuti paljumõõtmelised. Näete Maad, mis ei ole teile harjumuspärane. Kõike näete hetkes, just praeguses hetkes. Kuna olete oma vaimsuse valdustes, siis see aitab teil tunda end hubaselt.

Lähme nüüd edasi templisse, millest oleme teile varem rääkinud. Mõni näeb seda Valgusena, mõni kristallina, mõni koopana, millesse astudes lahustute. Mõnele see on järgmine sild, mis viib järgmise võimaluseni. Astume pühale maale, see on nagu teater, ümmargune ruum, mille sügavuses on lava, mille ümber on toolid. Süttib valgus ja teid kutsutakse lavale, et saaksite kogeda midagi uut. Minge ja olge seal mõnda aega. Selline võimalus on teil neljandas mõõtmes, kus saate vaadata ja hoomata kõike. Selle nägemuse juurde võite naaseda niipalju kordi kui tahate, selline on minu kutse teile. Laval on metafooriline tool, mis võib olla ka kuninglik tool.

Mõnigi teist võib olla küsiks, et milleks tool laval?

Tool metafooriliselt on lõõgastuses olek, kuna nii on ohutum. See on armastuse tool ja istudes sellele, hakkate muutuma, kuna teie tunded muutuvad. Enne, kui saate tervendada end, enne, kui saate liikuda edasi, enne, kui saate rääkida oma rakkudega, enne, kui saate vabaks lasta omad hirmud, on teil  tarvis muutuda paljus. Ruum hakkab täituma ja te näete tulijates kõiki, kellega olete olnud planeedil ja Inglid juhatavad teid istuma. Te näete ammu lahkunuid ja neid, kes veel elavad. See võib olla teile esmalt mõistetamatu. Kuid te näete vaid nende vaimsuste suuremat osa ja kõigi pilgud on suunatud teile. Te võite hakata tundma,  kõigi tunnustamise tunnet, selline on Jumala poolne tunnustus, ilmaruumi  ja kogu oleva poolne, nii kivide, kui puude poolne tunnustus. Olete tunnustatud kõige oleva poolt. Kõige oleva poolne tunnustus täidab teid rahuloluga, kogu ilma mõistmisega ning hubasuse hoovusega. Vaadake silma neile, kes on püüdnud teid solvata ja naeratage neile. Nende suurem osa istub teie ees ja on teadlik teie tegudest. Siin näete palju seda, mida teie reaalses elus ei ole olemas ja võib olla seetõttu kõik siin olev, on teile arusaamatu. Tunnetage tunnustust eneste vastu.

Tegelikult te olete need, kelleks olen Mina, kelleks on Looja, kes on loonud teid – me kõik  tuleneme  paljumõõtmelisest Loomislättest. Tervenemine saab alata üksnes tunnetades tunnustust. Teadke, olles siin, olete vastu võetud kogu oleva poolt. Te kõik olete teada kõigele.

Kaheteistkümne ringi selgituseks –  09. 08.2020.

Täna arutame informatsiooni Kaheteistkümne Ringi energiast, mis hakkab peatselt avalduma teie planeedil. Kui tulin Planeedi magnetvõresse 31 aastat tagasi, siis partneril võttis aega, et harjuda minu energiaga. Tema oli insener ja temal tuli harjuda ingelliku energiaga, milline oli iseenesest puhas ja täiuslik armastus, mõistmine ja mida tema ei osanud selliselt oodata. Ma selgitasin talle oma tulekut, kuid alles palju hiljem selgitasin talle, et ka tema on siin Planeedil Maa, muutuste nimel.

Kogu informatsioon, milline tuleb tema vahendusel, on kõik Nihke nimel ja kõik siis räägitu toimub nüüd. Selgitasin temale, et Nihet on tarvis inimolemuse teadvuse evolutsiooniks. See oli oluline kontseptsioon, kuna enamus inimkonnast oli kindel, et inimloomus ei saa muutuda iialgi, kuna see on inimlik olemus. Kõigil oli teada, et inimolemus ei ole muutunud kunagi, kuna selline ongi tegelik inimloomus. Jah, tõesti, inimesed olid sellised üksnes vana energia tõttu. Kuid nüüd  tuleb esile Uus normaalsus ja  ka Uus inimene on tulekul.

Psühholoogid, uurides uut teadvust, on märganud, et inimolemus ei ole enam endine. Uus inimolemus ei hakka enam reageerima asjadele, mille aluseks on negatiivsus. Enamus massimeediast on suunatud inimloomusele selliselt, nagu on see olnud aegadest alates, mis on toonud esile üksnes seda, mida inimene ihkas näha, sest neil muud pakkuda ei olnud.

Uutes energiates kujuneb uus inimloomus, kellele on omane heasoovlikkus, lahkus ja suuremeelsus. Uued kujunevad energiad ei ole planeedile uued, need on uudsed üksnes vanade energiate suhtes. Energia, millesse nüüd astute, on siin olnud alati – ja nii see on. Te olete seda näinud palju kordi, kuid igal korral olete nimetanud seda imeks. Just see energia on toonud teid vaimsele teele, ta on heasoovlik ja heatahtlik ning selline ta on olnud alati.

Teil on teada lugusid õpetajatest ja nende tervendamise imedest. Sellised lood saatsid neid kõikjal, kuhu nad ka ei läinud. Inimesed tulid nendega kokku saama ja lahku minnes olid teistsugused, kui tulid. Seda imet nad omistasid Õpetajale, mille peale Õpetaja vastas alati, et ka teie saate seda teha, teie olete ju samuti Jumala lapsed. Õpetajad liikusid siin, planeet Maa, tihti, kuid vanas energias nende valgus ei olnud teile nähtav. Enamgi veel, nemad olid teises spektris, mis ulatus kaugele väljapoole inimsilmaga nähtavat valguse spektrit. Nüüd te olete häälestumas teisele valgusele, milline on alati olnud teie juures, alguste algusest.

Osa inimesi, kes on naasnud tagasi teisest ilmast ehk surmast, on seda näinud ning see on jätnud neile sügava mulje. Haigus oli hõivanud nende keha sedavõrd, et süda praktiliselt seiskus, kuid siis juhtus midagi imelist, millest on palju räägitud ja kirjutatud ja on olnud samuti seminare, kus surmast ülestõusnud rääkisid oma üleelamistest. Need juhtumid näitavad, et inimene ei ole teadlik oma keha võimetest. Haigus kadus nende rakkudest sedavõrd, et nad olid võimelised tulema kliinilisest surmast ellu tagasi. Nad nägid valgust, millest ei olnud neil tahtmist lahkuda. Nad kuulsid soovitust naaseda tagasi ellu, ning rääkida energiast, milline on olemas inimese igas keha osakeses ja igas inimkeha rakus. See energia on inimese oma, mis on võimeline tegema teie silmis imet ja see energia ei  kuulu Loomislättele, vaid on inimese isiklik energia.

Ja selline energia tuleb esile Kaheteistkümne Ringis. Arenenud inimkond hakkab kasutama seda uue füüsika arendamiseks,vaimsuse tasemel. On täiesti loogiline ja mõistetav, et omades kõrget teadvust, avanevad uued energiad, millised varem ei olnud teile kättesaadavad. Peale nihet olete tasemel, kus olete suutelised võtma osa nii mõnestki uuest asjast, kui vaid ise valite selle. Kahjuks kõik ei ole veel selleks võimelised, kuid need, kes on lähemal oma südame keskmele, mis on alati olnud pilgeni täis imede energiatest, on selleks võimelised.

Kaheteistkümne Ring ei ole üksnes nimetus, pigem uue vastuvõtu paradigma energia. Uue vastuvõtule, sageli kaasneb arusaamatus, kuna püüate uut viia kokku sellega, mis oli seni teile teada. Mõned, sattudes segadusse, tahavad teada, millega on tegemist, kui suur ja mis värvi see on, kuid neil see ei õnnestu.

Teised jälle, suutmata näha seda, mis on võimas ja mis on alati olnud siin, võtavad seda uut, sajandi järjekordseks jamaks. Ja jutt käib gravitatsioonist.

Mis värvi ta on ja kui suur on tema jõud?

Olete alati elanud koos sellega, isegi aimamata selle olemasolust ja see paljumõõtmeline energia on alati olnud teiega. Teadke, et te olete jõudmas kohta, mida ma ei ole suuteline teile sõnadega kirjeldama. Kuid, kui te ei ole veel selleks valmis, siis ei tasu teil sinna minna. Ei tasu sinna minna, kui selleks ei ole kavatsust, kuna seal võite kohata teile ootamatuid asju. Olete jõudmas Kaheteistkümne Ringile, mis on millegi enama metafooriks. See on püha koht ja selles võib toimuda täielik tervenemine, keha teeb läbi spontaanse remissiooni ja täitub uue energiaga. Teist valikut teil ei ole, on üksnes valik, terveneda.

See on energia, milleks te valmis veel ei ole, selle värvus on roheline, sedavõrd roheline, et sellest rohelisemat ei ole olemas. See värv pääseb rakkude suurtesse sügavustesse ja seetõttu on ka see tervenemise metafooriks. Rakud reageerivad sellele keha vajaduse kohaselt ja mitte üksnes haiguse puhul. Akashade salvestiste tervenemine muudab teie meendusi, seega asjad, millised on teid häirinud, hajuvad laiali.

Kallid, sellist tervenemist te ei suuda iseseisvalt läbi viia. Mõnedki ehk püüavad väita, et mineviku reetmist ei saa kunagi andestada ega vabastada, süda valutab selle pärast ja seda ei saa ignoreerida. Kas tõesti?

Oodake, kuni jõuate sinna energiasse, seal te ei ole suutelised säilitama seda oma mälus. Kõik toimunu teiega on küll teil kaasas, kuid see energia asendub teie olemise au energiaga. Kokkupuude oma vaimsusega puhastab ja selgitab kõike ja lahustab hirmud, kui vaid seda lubate. Kaheteistkümne Ring on koht, kuhu võite tulla korduvalt, kuna teil on kuhjunud palju kihte, millistest tuleb vabaneda. Mõned tulevad selleks, et puhastuda armastuses ja saada kinnitust, et nad on Looja osa.

Kaheteistkümne Ring ei ole see, mida teie arvate, et see on kaksteist meistrit, kes hakkavad teid aitama. Siia ei tasu tulla uudishimust, ilma kindla kavatsuseta. Võite jääda väljaspool seda ja joovastuda voogudest, kuid ei tasu siseneda, kui te ei ole valmis muutusteks. Samuti minu partner ei tea, kuidas kõik see võib kujuneda, kuidas ta ise võib käituda, kuna ta ise on samuti ju inimene. Tahtsin teile jagada seda, mida ei osanud oodata isegi minu partner. Kuid seda informatsiooni  ootasid Vanad Vaimsused.

Uuel ajastul te ei ole võimelised olema jätkuvalt vanas energias, teil tuleb hakata aktiivselt tööle endaga ja uus energia on ootamas teid. Vana energia teeb läbi muunduse, võred häälestuvad ümber ja sellega seoses, inimloomus hakkab muutuma aegamööda. Siin toimuvate protsesside ajal avaneb palju uusi energiaid – täna rääkisime ühest neist ja selle energia tõttu olengi siin.

Ja nii see on…

Krayon

Kaheteistkümne Ring – 16 september 2020

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Ütlen teile veel kord, kuna Looja ja Loomislätte armastus on olemas alati teis endis, siis vaimsus ei saa olla vaakuumis, ega ole pimeduses. Olen sellest rääkinud juba 31 aastat. Kuid paraku, seda ei ole veel alati mõistetud, ega hinnatud. Enamasti, suure kindlusega on püütud väita, et Jumal on eesriide tagustes, et sinna saab pääseda üksnes palvetega Jumala poole. Kuid tegelikult see ei ole nii.

Täna meil on järjekordne tervendav kohtumine, mis aitab ületada järgmist, omapärast silda. Taolisus, millega arvestate, on püsivuse energia, mis aitab tunda armastust kõige vastu, mis teid ümbritseb. Kannatusi praegusel ajal on planeedil palju, kuid need kannatused on teist liiki, kui varem. 2020 aasta viirus viis teid rivist välja ning normaalne elu on kadunud. Kui see kunagi taastub, siis endisel kujul enam mitte.

Edasi räägiksin neist, kes on stressis, ega saa öösiti magada, selle tõttu, mis nende elus ja ümber praegu toimub. Räägiksin samuti sellest, et paljud, kes praegu elust lahkuvad, et nende lahkumine põhjuseks ei ole viirus. Kokkuvõttes ajalugu näitab, et suremus tõusis mitte viiruse pärast.

Olen varemgi rääkinud, et kui tunnete hirmu ja olete stressis, siis sellel võivad olla drastilised tagajärjed teie tervisele, sest selle tõttu teie keha rakud hakkavad aegamööda välja lülituma. Kui olete pikemat aega hirmude kütkeis, keha hakkab surema ja tema eluiga lüheneb tunduvalt. Just seetõttu on tarvis hirmudest hoiduda. Hirmu teisse külvab isegi teie meedia.

Esmalt räägin oma partnerist. Ükskord lennates, ta küsis lendurilt, et millega ta end turgutab, sellise pingelise graafiku juures, mis annab temale jõudu. Lendur naeratas ja vastas, et olenemata päevast, ta näeb ees üksnes päikest, mis maapeal jääb pilvede taha. Tõepoolest, isegi vihmasel ajal, ülevalpool pilvi on alati päike. See ongi teile metafoor mõistmiseks, et kui raske teil ka poleks, teie kõrval on alati armastus ja mõistmine, mis kannab hoolt teie eest. Ei tasu püsida hirmudes ja depressioonis, see hakkab varjama teie eest kõike head, ilusat ja te jääte ilma rõõmudest. Võiks isegi öelda, et depressioon hakkab muutma isegi teie isiksust, hakkate kas kaotama kaalu, või koguma kaalu ning endiseks ei jää midagi. Igal koosolemisel püüdke vabastada end hirmudest ja erutustest.

Olen teile rääkinud, et mistahes tegevuse juures teil on alati vaba valik – kas peatuda, või minna edasi –  ja see on teie teha, teie ise valite.

On möödas ajad, kui istusite mediteerima ja jäite ootama, kuna tuleb Rahu Ingel. Käes on aeg, kus teil endil on õigus anda luba selle tulekuks. Selleks ei ole tarvis suuri pingutusi, ega vaja ronida kusagile ülespoole, vaid on vaja üksnes anda nõusolek muutusteks ja siis hakkate nägema rõõmu seal, kus varem seda ei näinud. Pole vaja enam midagi oodata, sest nüüd olete võimeline oma keha rakkudele andma loa vabaneda mistahes haigustest, nad saavad hakata koostöösse teiega ning siis vaimsuse käed on valmis juhtima laiali kõik pilved teie pea kohal. Kujutlege kõigi olevuste ja inglite austust meistrite vastu, kes on tulnud läbi pimedusest ja jõudnud eesriide taguse valguse särasse. See tähendab, et armastus, rõõm ja mõistmine  jõuab teieni pilvedest läbi. Kas mõistate, mida pean silmas?

Kui kuulutate ja otsustate, et te ei ole enam ohver sellel planeedil, siis kõik avaneb teile. Kui teatud tasemel tunnistasite, et Jumal on teis ja teie kõrval, sellega annate loa kaitsta end. Teie poole on sirutumas armastavad käed ja küsimas teilt, et miks ometi viivitasite nii kaua?

Lubage neil emmata teid ja tõsta pilvedest kõrgemale, näidata jumalikku valgust, mis on täis rõõmu. Oleks hea, kui selle sõnumi lõpus mõistaksite, et senine elu paradigma ei ole teile enam kohane. Vana paradigma kohaselt te ei ole suuteline tundma rõõmu sellest, et suurem osa teist on eesriide tagustes, kus olete suutelised tunnetama ja suhtlema kellega iganes soovite, isegi nendega, kes on teie juurest ammu lahkunud, sest inimteadvusel on nendega püsiv side ja see ei kao iialgi. Mõistes seda, olete võimelised väljuma vanast paradigmast. Uue teadvusega annate luba keha tervenemisele. Tänu sellele hakkate tunnetama Looja armastust enese vastu. Seega, ei tasu imestada, kui elu hakkab muutuma paremuse poole.

Kahjuks paljud on jätkuvalt veendunud, et Looja ei ole teadlik teist, kuid.see on nende endi väljamõeldis või keegi on rääkinud seda neile. Tegelikkuses Suur Jumalik Armastus paistab nagu päike, igapäevaselt, kui vaid ise olete selle poolt ja valmis selleks. Te olete Loojale teada ja see peaks ütlema kõik.

Ja nii see on…

Krayon

 

KAHETESTKÜMNES RING –   07. 10. 2020  

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Kõige olulisem sõnumite saamises on see, et teadvus üle planeedi pidevalt muutub. Esimestes sõnumites ütlesin teile, et Magnetvõre planeedil muutub, ütlesin selleks, et Kõrgem Teadvus saaks astuda koostöösse planeedi magnetismiga. See metafoor rääkis, et Maa magnetvõre on teadvuse liitlane ja sellest rääkisin siis, kui sellele ei olnud veel tõestusi. Tänaseks tõestused on olemas. See oli osa sellest, mida tegi partner, ta sõitis linnast linna ja näitas teadlastele tõestusi. Kuna teadvus on muutumas, siis seda teha enam ei ole vaja, kuigi leidub küllaga neid, kes tahaks jätkuvalt esitada küsimusi…

Täna oleme koosolemisel, mida nimetame  „tervendamise ajaks“. Üks osa järgmistest sõnumitest saavad pühendatud tervendamisele. Küsimused tulevad palju tõsisemad, kui kunagi varem. Tahetakse teada, et kui on tegemist keha keemiaga, kas kehas, peale teadvuse, on veel midagi, mis juhtib?

Ja vastuseks on „jaa“ ja see ei ole ei teie süda, ega käbinääre. Selleks on teie Kaasasündinu – see on see, mida peetakse keha tarkuseks ja  ta on hulga teadlikum, kui te ise olete.

Kui keha nakatus viirustesse, või pääsesid bakterid temasse, siis Kaasasündinu on kohe teadlik sellest ning ta suunab valged verelibled kohe koldesse. Te ise ei ole veel viirusest teadlikudki ja alles mõne päeva pärast ilmnevad mõningad sümptomid. Kaasasündinu saab kohe teada, kui esimesed vähja rakud ilmnevad kehas. Kuid teie saate sellest teada hulga hiljem, siis, kui hakkavad ilmnema erinevad vaegused. Kaasasündinu on midagi erilist ja ta on olemas igal inimesel.

Homöopaatia on imeline protsess, mis ei küsi, vaid suhtleb otse Kaasasündinuga. See on Kaasasündinu teadvustamine tõmmiste abil, mida kehas tarvis tervendada. Homeoöpaatia on eksisteerimas juba sadu aastaid ja on tõestanud enda võimeid.

Ehk nüüd mõistate, kuivõrd vanaks on jäänud meditsiinilised protsessid, need on nagu sein, mis seisavad ees, mille taga on tegelikult kõik lahendused olemas. Teie ees on sein, mis  eraldab teid Kaasasündinust. Te olete alles teadvustamas seina olemasolu, mille taga on hulgim võimalusi keha tervendamiseks. Kaasasündinu ei pöördu kunagi teie poole, ega küsi teilt midagi teie kavatsuste kohta. Kaasasündinul on vapustav intellekt, ta on tark ja on teadlik kõigest, mis toimub kehas. Tema intellekt vastutab protsesside eest teie organismis. Ta on teadlik, mis teie kehas toimub, ta on nagu juhtpult kõikide protsesside juhtimiseks. Ta  teeb tööd teadlikult ja mõistusega, toetudes südamele ja käbinäärmele ja ta suhtleb nende kõigiga. Peatselt seina loor langeb, läbi mille saate näha seda, mida seni ei saanud näha ja te hakkate mõistma, et saate suhelda Kaasasündinuga otse. Kas olete kunagi mõelnud suhelda Kaasasündinuga otse, te olete ju oma keha peremees.

Kaasasündinu on paljumõõtmeline, seega kõik, millest saab räägitud Kaheteistkümne Ringis, saab räägitud tervendamisest. Ta on paljumõõtmeline seetõttu, et teie DNA on paljumõõtmeline, isegi teie rakustruktuur on osaliselt paljumõõtmeline. Kaasasündinu on paljumõõtmeline, kuid teie ei saanud temaga suhelda, sest ise olite kolmemõõtmelised. Kuid nüüd on asi muutumas.

Mida ütleksite oma Kaasasündinule?

Aastaid tagasi rääkisin partnerile, kuidas suhelda oma Kaasasündinuga, rääkisin, et Kaasasündinu vastutab keha rakkude uuendamise eest, rakkude noorendamise protsessi kiiruse eest. Teie arvates see on tavaline protsess kehas, kuid seda protsessi juhib teie  Kaasasündinu. Kui te ei ütle oma Kaasasündinule, mida peaks tema tegema, siis teie kehas olev kell hakkab tiksuma omal valikul.

Olen rääkinud, et teie keha võime on elada hulga kauem, mitmekordselt. Ainus põhjus lühikeses eas on see, et Kaasasündinu ei saanud valida seda kella, mille saite sündimisel.

Kaheteistkümne Ring kannab teid paljumõõtmelisusesse, kus teil avaneb võimalus suhelda Kaasasündinuga. Mõningad teist on seda juba tunnetamas, tunnetavad, kuidas sulandumine toimub  kõikides teie rakkudes.

Kaheteistkümne ringi sõnumid räägivad sellest, mis käesoleval ajal toimumas ja see suuresti erineb varajasemast. See on see, mida rääkisime Uuest Inimesest ja Uuest Reaalsusest ja see toimub praegu.

Ja nii see on…

Krayon

 

KAHETESITKÜMNES RING –   11. 11. 2020

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Kordaksin taas, et Jumal, Loomisläte, kuidas te ka neid ei nimetaks, ei ole kusagil mujal, vaid on teie sisemuses. Seetõttu armastav ja kõiketeadev Jumal, kelle poole olete palvetanud, on teadlik teist kõigist, teie tegudest, mõtetest ja tunnetest. Mõned teavad seda, mõned mitte, kuid on vaja, et kõik te teaksite seda.

Mina, Krayon, olen alati olnud eesriide taguses, ega ole kunagi olnud Maa peal inimesena. Kogu eesriide taguse tähelepanu on suunatud teie vaimsele suursugususele.

Mida see teile peaks tähendama ?

See tähendab seda, et teil on igakülgne abi üleminekul uude energiasse. Sellised koosolemised  tähendavad sama, nagu on tervendamise meditatsioonid. Need on nagu sillaks tuttava ja tundmatu vahel, milline asub paljumõõtmelises avaruses, kust on pärit ka teie vaimsus. Neis sõnumeis anname teile alusmõisteid, et saaksite paremini mõista toimuvat. Sõnumi lõpus saame minna üle sellele, mida enamus teist ei tea isegi oletada. Teie teadvuse perspektiiv on paljumõõtmeline ja nii see on kõikjal üle planeedi. Olete jõudmas terviklikkuse mõistmiseni, kus avaneb kõrgem teadvus. See muutub kättesaadavaks kollektiivseks kasutamiseks kõigile. Põlvkondi hiljem saate näha, millega olete tegelenud ja millega tegelesite nüüd siin. Siis ehk mõistate, et siinne inimkond oli lapsemõistusega, kuid nüüd on saanud täiskasvanuks. Kuna  elasite must-valges ilmas ja teil, peale lineaarsuse, ei olnud suurt midagi muud teada, siis tahaksin teile midagi selgitada. See oleks midagi nagu diagrammidega leht, millel on kindla tähendusega jooned, mis tähendavad konstruktsioone, hierarhiat ja asjade tähendust, mida ei ole olemas eesriide tagustes, kus olen mina. Teil on raske mõista, kuidas saab olla kahes, või enamas kohas korraga, see on arusaamatu neile, kes on teiepool eesriiet. Asjade paljumõõtmelisust on teie teadlaste poolt tõestatud küll, kuid siiski, kuidas saab olla siin ja ka kusagil mujal ning millega see võiks lõppeda?

Räägiksin teile ühest märkimisväärsest ja kaunist asjast, sellest, mida enamus teist ei mõista, kuna  mõtlete ju lineaarselt. Räägin teile ühest asjast, mis ehk on isegi olulisem, kui sellised kohtumised. Räägiksin teie vaimsusest – milline ta on ja millega sarnaneb.

Mõnigi teist võib olla väidaks, et vaimsus on vaimne liikumisvahend, mis kätkeb endas kõike, milline olete. Ületades lineaarsuse silda, olete liikumas selle poole, mis on tõeliselt teie oma, ja te liigute üksnes selle poole. Siin ei ole minekut ühest osast teise, vaid te liigute kõikjal ning selline ongi paljumõõtmelisuse reaalsuse olemus. Paljudele see võib näida võimatuna, kuid ometi teile on räägitud, et Jumal on kõikjal ja saab kuulda miljardeid palveid ja on kõigile toeks. Aga kui juttu tuleb teist, siis teil on raskusi selle mõistmisega. Te kõik olete ühe Jumala loovused ja teie vaimsus on Loomislätte osa. Seega, kui hakkate tööle oma vaimsusega, peaksite mõistma, et ta on ülimalt suur, enam, kui kunagi oleksite võimelised arvama.

Täna räägiksin teile ühest kõige keerulisemast asjast ja  selleks on, Vaimsuse jagunemine.

Siin võib teil tulla lahkarvamusi, kuna teie kujutluses vaimsus, on teie väärtusliku energia kandja ja kuidas saab seda siis kellegiga jagada?

Lineaarse mõtlemise ulatuses te ei suuda mõista, et vaimsuse jagamisel kellegiga selle pühadus ei vähene, jagades oma vaimsuse energiat teistele, teie vaimsuse osatähtsus ei kahane.

Paljud asjad planeedil võivad tekitada teile arusaamatusi. Üheks neist, mida oleme arutanud, on, kaksikute DNA paljumõõtmeline aspekt. Kui ühel kaksikutest juhtub midagi ühes maailma otsas, siis teine, teises maailma otsas, tunnetab seda. Paljumõõtmelisuses vahemaa ei tähenda midagi. Siin töötab kvantiline põimumine, mis näitab selgelt, et DNA on paljumõõtmeline. Seega on selge, et vaimsus on võimeline palju enamaks, kui oskate arvata.

Siin tekib küsimus, et kas kaksikutel on ühtne vaimsus?

Ei ole, neil igal ühel on oma isiklik teadvus, kuid nende DNA-d oma struktuurilt on ülimalt lähedased. See ütlebki taas, et on olemas midagi palju enamat, kui oskate arvata.

Edasi selgitan teile seda kolmemõõtmelise metafooriga. Kui võtta vaimsust mullina, siis selles on kogu teie suursugusus, kõik, mida olete oma elude jooksul üle elanud ja kogenud – kõik on selles mullis. Vaimsusel, mis on igaviku avaldumine, ei ole algust, ega tule ka lõppu, nagu ka Loomislättel. Vaimsuse teadvus on alati olnud, olenemata sellest, kui kaua olete planeedil olnud. See ongi teie suursugusus, teie väärtus.

Kui teile läheneb keegi teine vaimsus, kes tahaks rännata koos teiega, ja te nõustute temaga, siis teist ei saa kahe vaimsuse hübriid, vaid teie ümber moodustub omaette suurem mull. Vaimsustel ühe mulli keskmes on omad avarused, millistega olete liikumas koos edasi. See on nagu autos koos sõitmine ja teiega võivad liituda veel teisigi vaimsusi. Nii saab moodustuda suurem mull, mis on täis uusi mulle. Suurt mulli võiks pidada vaimsuste jaotumiseks-põimumiseks. Seda räägin teile selleks, et kui olete ületanud silla ja jõudnud oma Templisse, et te siis ei imestaks, et selles templis on juba ees palju teisigi vaimsusi.

Kuid nüüd te siiski võite küsida, et kuidas teised vaimsused saavad olla juba teie templis?

Sai just eelpool räägitud vaimsuste jaotumisest-põimumisest. Templis ei ole singulaarsust, seetõttu kõik vaimsused on suure mulli osad, säilitades seejuures oma iseseisvuse ja sõltumatuse.

Paljudel teil on arvamus, et peale keha surma lahkute kusagile ilmaruumi teise piirkonda. Kuid need, kes usuvad reinkarnatsiooni, ütlevad, et peale surma võtavad vastu uue elu. Tõepoolest, peale taassündi alustate uue eluga, ehk sama osa teie vaimsusest jätkab uues kehastuses. Kuid peamine osa vaimsusest on jätkuvalt paljumõõtmeline ja on jätkuvalt koos teie esivanemate ja lähedaste vaimsustega eesriide tagustes. Selline ongi vaimsuste jaotumine.

Selline ühtsus on teil kõigi olnutega, kuid seda ühtsust ei kasuta peamiselt mitte keegi. Paljud, kes on kaotanud lähedasi, tunnetavad neid jätkuvalt enda juures ja seda paljumõõtmelisuse tõttu. Seda on raske teil mõista, kuna selle mõte on ülimalt sügav.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

4 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga