SUHTLUS OMA KAASASÜNDINUGA, Laguna Hills, California, USA 02.Juuli 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Täna tahaksin rääkida teile millestki sellisest, mis on olemas igal ühel teist ja mis hakkab edaspidi muutuma. See on selle informatsiooni jätkuks, mida oleme andnud teile sõnumitena kõik need aastad, mis rääkisid sellest, mis on toimumas ja kuidas see võib mõjutada teid ja mida saate ise ära  teha. Oleme rääkinud teiega teie Kaasasündinust.

Lugejate ja kuulajate seas on neid, kes ei ole veel mõistnud, mida see sõna „Kaasasündinu“ tegelikult tähendab. See sõna kajastab ideed, kus teil on kaasasündinud omadus teha teatuid asju, kuid te ei oska neid teha. Seega nimi Kaasasündinu oli antud teie mõistusega kehale. Peamine idee seisneb selles, et oled Sina ja on olemas Sina sinus, mis on targem kui te ise olete. Just see sai nimeks KaasasündinuTa on teile kättesaadav paljudes  protsessides. Üheks populaarsemaks protsessidest on kinesioloogia, ehk lihaselik testimine, kus küsimus esitatakse otse Kaasasündinule. Seega on Kaasasündinu  mõistusega keha, millest oleme rääkinud, ta on ühenduses nii sees, kui väljas olevate asjadega, nendega, mis on teile väga olulised. Kuid see ei ole aju funktsioon. Kuid aju peab samuti olema kaasatud sellesse, nagu alati on seda olnud. Sellesse on samuti kaasatud käbinääre ja süda, kogu kolmainsus. Kaasasündinu on tugevamalt ühenduses teie Kõrgema Minaga, kui te ise, teie Akaši Kroonikatega. See just teebki Kaasasündinu sedavõrd targaks. Teie võite arvata, et need on instinktid, mida valdavad loomad, kuid mida ei valda inimesed, kuigi need on omased inimestele juba sünnist saati, ehk on kaasasündinud. Asjad, milliste eest  vastutab Kaasasündinu, on suurimateks ja olulisemateks ja nende nimistu võib teid üllatada. Kuidas astuda Kaasasündinuga kontakti, mõelge sellele.

Teie sees on mõistusega keha, millisele on teada see, millest teil ei ole isegi aimu. Kujutage vaid, et teil on olemas võimalus küsida näiteks temalt, et mille vastu on teil allergia? Ja te võtate kasutusele lihastestimise, et selgitada  välja see, mis põhjustab teile allergiat. Praegune olukord näitab piltlikult, kuivõrd kauge on inimkond võimest suhelda kahepoolselt oma Kaasasündinuga. Kui oleksite suutelised seda tegema, siis milline oleks suhtluskeel oma mõistuskehaga? Ma ütlen teile, et te olete võimelised avama ust temaga suhtluseks. Te küsite, et milline oleks suhtluskeel ja kuidas see oleks tunnetatav?

Kallid, ma ütlen teile, et selleks on teie  intuitsioon, teie alateadvus.

Kujutlege pilti, et väike laps on kuuma pliidi juures ja küünitab selle poole – ta tahab puudutada kuuma plaati, või laps seisab kuristiku äärel ja tahab astuda üle ääre, kuid tema vanem haarab temast kinni. Loom ei teeks kumbagi, sest ta teab nii kuumusest, kui ka kuristiku sügavusest, see on loomale teada tema instinktides. Loom ei läheks pliidi juurde, kuna tunnetab selle kuumust, just kuumuse tunnetus hoiaks teda pliidist eemale. Kuid selline tunnetus puudub inimlapsel. Laps sünnib siia ilma täielikult teadmatuna sellistest asjadest, kuigi need on tema Kaasasündinus olemas. Laps ei ole veel ühenduses oma Kaasasündinuga. Kui laps puudutab kuuma plaati ja saab kerge põletuse sõrmele, alles nüüd lapse ajus aktiveerub salvestis, mis jääb tööle kogu tema eluks – käivitub sünapsiste keeruline töö, mis talletub lapse ajus. See on väga tugev asi, üksainus sõrme kõrvetus jääb alatiseks meelde kogu selle kehastuse ajaks. Kui inimene oma elu lõpus lahkub sellest kehast, kuid sündides taas uude ellu,  uue lapsena, tahab ta taas ikkagi puudutada kuuma plaati (Krayon muigab).

Seega, mu kallid, teil ei ole ühendust loomse instinktiga, te ei mäleta neid teadmisi, mida olete ära õppinud eelmistes eludes. See ongi üheks argumendiks teadlastele, et eelmisi elusid ei ole olemas, nemad püüavad väita, et kui oleksid eelmised elud, siis te mäletaksite neid. Teadlased käesoleval ajal ei mõista, et vanas energias inimene ei funktsioneeri täiel võimel. Oleme rääkinud, et funktsioneerite ligi 35% ulatuses. Kuid praegusel ajal on see protsent kasvamas. Kuid skaalal 1, kuni 100, olete oma tarkuse, intellektsuse, tasakaalu ja taibukusega siiski 30 ligidal. Leidub mõningaid intellektuaale, kes vaidlevad vastu, et me oleme suutelised mõtlema mida tahes tegema. Kuid mina väidan vastu, et see ei ole nii, te ei saa ega oska kõike, kuna te ei tea, mida te ei tea. Intellektuaal jääb ikka oma seisukohale kindlaks, seda seni, kuni Planeet ise ei saa vanemaks.

Teadvus on läbi tegemas nihet ja on muutumas. Kuid üks asi, mida tuleb teil avastada, mu kallid, on see, millest oleme varemgi rääkinud – Akaši salvestiste meenutamine.

Edasi räägin sellest, kuidas Kaasasündinu saab järgida Akašisid. Nüüd ma räägin kahest asjast, üheks on uus laps, kes on sündinud planeedile ja teiseks on see, mida saavad Vanad Vaimsused ära teha planeedil praegusel momendil, kui vaid nad saaksid välja tulla oma uskumustest ja veendumusest, et nad ei ole suutelised selleks. See on  Akaši pärand, või see, mida nimetate Akaši mälestuseks. Kuid teil on tarvis teada ühte asja, mis hakkab sündima lastega, teiega, kõigi lugejate ja kuulajatega. Mida enam evolutsioneerute sellel planeedil, seda enam hakkab käivituma teie intuitsioon. Ehk suhtluskeel Kaasasündinuga hakkab muutuma paremaks. Mõistuskeha hakkab avama informatsioone ning laps ei hakka enam küünitama kuuma pliidi poole, ega lähene kuristiku äärele. Kuid oluline on see, et te hakkate märkama seda ja teid hakkab huvitama, kuidas on võimalik seda ette teada?  

Järgnevalt tahan kutsuda teid rännakule. Selleks on metafooriline inimolevus, mis on kui maja, kui elamu. Elate selles majas, inimolemuses ja see on teie jaoks väga hubane. Seate end sisse, nagu teile meeldib, lemmikpildid ripuvad seintel ja see on elegantne elamu. Seate üles altari, kus saate mediteerida. See kõik on kaunis, ka magamistuba ja söögituba. Nüüd kujutage, et teie elamu keskel on ruum, mis oli teie eest varjatud kogu aeg, see on maja süda. Selles ruumis asub reaalne Inimolemus, suure mõistusega. See on Kaasasündinu, kelle kõrval olete kogu aeg elanud, olete käinud oma Kaasasündinu ümber ja ringi. Sellesse kesksesse ruumi  viivad paljud uksed. Te näete neid ja püüate neid avada, kuid need ei avane väljastpoolt. Te ei saa tõmmata käepidemest ja avada, need avanevad seestpoolt, just mõistusega olevuse poolt, kes on selles ruumis. Mõnes seinas on vaid avaused. Mõnda neist nimetatakse kinesioloogiaks, torkides sinna sisse, võib leida mõndagi. Kui saate seal kobada ringi, siis tabate midagi, mille järgi saate teada, et seal on tõesti midagi. Kogu mõistlikkuse tasakaal, kõigi sajandite tarkus on selles ruumis. Tahaksin öelda teile veel, et on olemas ka suured uksed, mis viivad sellesse ruumi ja need võivad avaneda isegi teile. Tahaksin teile näidata ustel olevaid silte. Silt uksel ise on rääkimas teile täpselt, miks see ei avane (Krayon muigab). Proovige astuda  uksele lähemale, kus on kiri  „Ära muretse“. Te ise ju lausa tirite rahutuste kilbi enda inimkehasse, seetõttu teie Kaasasündinu ei võimalda teile kunagi intuitsiooni, kuna te  ise olete selle blokeerinud. (Krayon rõhutatult, sõnahaaval, kui tembeldaks) muretsemine blokeerib intuitsiooni.  Minge järgmise ukse juurde, kus on kirjas „ Rahutus“. Rahutus  blokeerib intuitsiooni.  Nüüd lähme ukse juurde „Hirm“. Hirm blokeerib intuitsiooni.

Tahaksite teada, kuidas loom, juba mõne aja pärast peale sündi, kusagil metsade vahel, saab mõne tunni pärast tõusta jalgadele ja minna karjaga kaasa? Tahaksite teada, miks neil ei ole selliseid asju, mis on inimestel? Sest loomadel ei ole intellektsust, ei ole rahutust, isegi hirm on neil üksnes ellujäämise pärast. Ehk siis, kui loomadel oleks teatud viisil mõistusega Kaasasündinu, siis see ehk avalduks neis samamoodi kui teil Kuid see on neil olemas juba sündides, kuid teil seda ei ole. Seda sellepärast, et teie olete liiga targad, te õpite kiiresti seda, mille üle muretseda, kus tunnete ennast süüdi olevat ja loote palju muid blokeeringuid, mis  ohjavad kaunist seesmist mõistusega keha, teie Kaasasündinut, kes on kui lõksu püütud.

Mõelge sellele, et Kaasasündinu on ühenduses Kõrgema Minaga, käbinäärmega. Ta teab palju, kuna temas on kõik teie Akaši salvestised, kogu teie tarkus. See olete Sina, teie enda kese,  ja see on olemas igal inimolevusel. Ma pakun teile lahenduse avada need uksed, mis võimaldab Kaasasündinul olla kättesaadavam ning vastata teile läbi alateadvuse ja sellega tõstab teie intuitsiooni kümnekordselt. Siis ehk hakkaksite mõistma, millest  räägib teile teie intuitsioon. Tema informatsiooni kaudu saate mõista, kuivõrd võimas on tema vastus. See ei ole see, mida olete saanud mõnedel hetkelistel juhtudel, kus kahtlesite kuuldud vastuses. Oleks hea, kui võtaksite välja kustukummi ja kustutaksite  kõik need nimed ustelt. Tahaksin, et te teeksite seda naeratuse saatel, kuni ühelgi uksel ei ole ühtki kirja. Alles siis, teie üllatuseks, uksed hakkavad avanema. Kaasasündinu teadvustab, et enam ei ole mingeid blokeeringuid. Ka teie leiate endas rahu. Sellest algabki Rahulik Inimolevus, kes valdab suurimat intuitsiooni, kogu aegade jooksul. Selline inimene mõistab, kes ta on, seetõttu tal ei ole vajadust tunda muret. Tema mõistab, et tema sees on Looja, ta mõistab, et ta on osa süsteemist, ta mõistab, et ta kuulub siis ja et ta ei ole siin juhuslikult. Te hakkate mõistma kõike seda ja seetõttu olete  rahulikud ja  isegi naeratate sellele. Siin tulebki appi intuitsioon, kelle poole olite pöördunud – pööra paremale, pööra vasakule, tee seda, tee teist, see ei ole sulle kasulik, aga see on kasulik, see segab sind, muuda oma suhtumist, muuda toitumist, vali teine tee,  vaheta ja nii edasi. Seda teeb teie intuitsioon, mille poole olete palves pöördunud. See on see, mida iga inimene tahaks kuulda. See on mõistuskeha hääl, mis on ühenduses kõigega, mis on. Te olete sündinud koos temaga.

Kas olete kunagi tundnud huvi, miks inimestel ei ole sellist võimast instinkti, kui on loomadel? Just rääkisin teile selle põhjusest, et teil on liiga palju intellekti. Tahate liiga palju välja arvutada, liiga palju tunnete muret, analüüsite. Ma võiksin tuua kuni 50 head näidet. Kui lahkute siit ruumist, astute oma auto juurde, istute sisse ja sõidate minema.

Kui võtta sama näide teie enda keha kohta, siis see oleks järgmine – kui te istuks autosse, siis esmalt läheks tarvis terve hunnik juhiseid mootori töö kohta, veel enne, kui keerate süütevõtit, tahaksite teha intellektseks iga mootori osa töö, tahaksite teada üksikasju silindri survest, sidurist, hüdraulikast ja transmissioonist. Just seda te teetegi praegu oma eluga. Teete intellektseks kogu ennast sedavõrd, et teie Kaasasündinu tunneb ennast lõksus olevana. Kaasasündinu  on teie parim sõber. Kaasasündinu tahab olla praeguse ajastu osa.

Kallid, praeguse aja lapsed sünnivad juba suurema alateadvuse väega. Nemad hakkavad kõike pöörama peapeale, kogu kujunenud süsteemi ulatuses. Isegi enam, kui on teinud seni. Mis puutub vana vaimsust, siis ta on suuteline tegema sama, kuni elab maal. Paljud teie seast viskavad minema oma uskumused ja tõekspidamised ja jutte sellest, et nad ei ole suutelised. Te ikkagi püüate veel kõike analüüsida ja kõike teada, kuid mitte lõõgastuda, teha sügav sissehingamine ning lubada ustel avaneda. See on see, mis on tulemas teie tulevikus. Ilmneb sootuks teine intuitsiooni eduka tabamise koefitsient. Mõned teie seast tunnetavad seda, ning mõistavad, et kord see töötab, kord mitte, sest te ju pidevalt sunnite seda ust sulguma. Ilmub ju taas midagi uut, mille pärast on tarvis tunda muret. Teisi sõnu, see on midagi sellist, mida teil on tarvis ära õppida. See on terve protsess, jääda rahulikuks.

Kallid, see on suurepärane informatsioon evolutsioneeruva inimrassi jaoks. On suurepärane teada, et järgmisel korral teil ei tule teha sedavõrd pingsat tööd, kuna teie intuitsioon on alati kohal, olemas. Temas on teile kõik lahendused, milliseid soovite ja pole midagi juhuslikku selles, et olete siin. Juba siin olemine on lahendamas mõningaid  probleeme, millistega olete sündinud siia maale. Selline oli tänase päeva sõnum.  

Luba Kaasasündinul saada selleks, keda saaksid enam usaldada, kui kedagi teist. Usalda seda Kaasasündinut, kellel on ühendus sinu südamega, sinu ajuga ja käbinäärmega. Usalda seda Kaasasündinut, kes on teadlik ühest ainsast vaimsusest – sinust. Lahku siit teisena, kui siia  tulles,  lahku armastuses.

Nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga