PÕGENEMINE ISEENDA EEST Boston, Massachusetts, USA märts 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest.

Ma pöördun täna nende poole, kes  istuvad siin saalis, kui ka nende poole, kes loevad või kuulavad hiljem. Kuid üksnes need, kes istuvad siin ruumis, saavad tunnetada seda kollektiivse energia kokkusulamist, mis liidab kõigi südamed mõneks ajaks ühiselt kogetava kogemusega. Tänu sarnastele üleelamistele inimeste energiad liituvad ja te kogete suurt, võimast armastuse energiat. Ja te ei unusta seda kogetavat energiat kunagi, kuigi see on üks teie paljudest kogemustest.

Tänane päev saab olema täis teadmisi inimkehast, sinu kehast. Oleme rääkinud sellel teemal külaltki palju, kuid mitte sellest vaatevinklist, mida toob tulevik, vaid sellest vaatevinklist, mis  on olemas teis, kuid mida te veel ei mõista. Ma ei tahaks kasutada sõna „ aktiveerida“, kuna see ei ole päris õige sõna. Kuid praegu on  teie keha sisemuses selliseid asju, millised on magavas olekus aga nad on valmis selleks, et neid mõistetaks ja äratataks. Energiaid, mida praegu avastatakse ja uuritakse, on tegelikult planeedil olnud vaid kõigest neli aastat. See on nagu vastsündinud energia planeedil ja on tarvis veel uurida, arendada,  praktiseerida, kirjeldada ja kinnistada ning alles seejärel, rääkida inimestele. Selleks kõigeks kulub aega ja selle kõige valguses tahaksin  rääkida teist.  

Kallid, kõik, mida te olete toonud planeedile vanade vaimsustena, need on vanad-ülivanad eelarvamused, eriti sellest, mis puudutab teie tervist. Nüüd siis räägiksin teile sellest, millest te ehk ei ole veel reaalselt isegi mõeldud. Mis oleks, kui räägiksin enda eest pagemisest. Teile on räägitud, et teie mõtted loovad toimuvaid sündmusi ja mis sageli loovad inimkehas tasakaalutust. Praegused  raskemad haigused on lausa inimmõtete protsessi osa. See sarnaneb sellega, nagu oleksite ise oma mõtetega andnud loa neil haigustel olla teie kehas. Niisiis ma küsiks teilt, millist liiki luba on võimelised andma teie mõtted, teie mõttetegevus, et nakatada teid haigustega, kusjuures regulaarselt?  Olete kunagi mõelnud sellele? Kas olete endalt küsinud, et kuidas ma saan olla sedavõrd haavatav, et selline asi saab minuga juhtuda ja veel regulaarselt? See toimub mitte üksnes teiega, vaid ka teie lähedaste ja sõpradega.

Kallid, seda võib illustreerida lausega – tere tulemast vanasse energiasse, kõigi vanade protsessidega, vanade mõtetega, milliseid suutsite tarida siia läbi aasta 2012 eesriide. On aeg need kõik minema pühkida. Kogu mõtteprotsessi, mis  sünnitab haigusi, saate ümber kujundada, reorganiseerida ja seada nii, et te mõistaksite minevikku, ega tariks seda tulevikku. Kas olete suutelised kujutama põlvkonda, kes vabaneb haigustest iseseisvalt? Kas olete suutelised kujutama põlvkonda, kes on teadlik sellest, et mõtetest sõltub nende keha tervis, seetõttu peavad mõtted olema positiivsed. Uskuge, et te suudate käesoleval ajal vabaneda depressioonist, kiht kihi järel, kusjuures ilma ravimiteta. Te suudate kogu aeg olla positiivsed ja õnnelikud, kõiges mida soovite, sest praegu on uus energia, mis seda kõike võimaldab.  

Ma taas kordan, et homöopaatia ja afirmatsioon töötavad samal põhimõttel ja  see on sõnum tervise šabloonmaatriksile teie kehas. See šabloon-maatriks on kujundatud sellisena, et inimene elaks 900 aastat. Kuid teie šabloon on rikutud ja  ta on rikutud just  teie mõtlemistega. Te ei mõista seda et enda mõttemaailmaga te kujundate ennast. Nüüd oleks õige aeg kanda Jumala Armastust üle oma elule, ning hakata kujundama ümber seda, kes te tegelikult olete. Te peate aru saama, et te ei saa tuua vana paradigmat üle uude aega, see ei hakka uues ajas tööle. See jutt on Akaši salvestitest, kuhu olete ladestanud kõik vanad tuttavad asjad, kuid nüüdseks see uks on suletud, ning te ise ütlete selle peale, et seda ma ei ava enam iialgi, seda ei lähe mulle enam tarvis. See on see, millest on meil praegu juttu.

Teie jaoks on tulemas midagi uut, midagi maagilist ja see puudutab inimkeha šablooni, mis  ootab tasakaalustumist. Šablooni saab tasakaalustada paljudel erinevatel viisidel, erinevate protsesside läbi ning paljud neist toimuvad loomulikena. Parimaks ja kättesaadavamaks inimesele on protsess – õppida ennast armastama. Šabloon tasakaalustub, tervis hakkab paranema, eluiga pikeneb.  

Kui manustate kehasse ravimeid, siis sellel on kõrvalnähud. Kui üks koht kehas saab summutatud, siis kohe midagi kerkib esile teises kohas.Tasakaal kehas on rikutud ja tervenemise abil toimub hoopis vastupidine reaktsioon. Teie keha on ruumiline paljumõõtmeline mahuti ja ta reageerib ja vastab asjadele, millele te pole üldse pööranud tähelepanu. Üheks neist on kättesaadav teile juba praegu, see on suurepärane paljumõõtmeline protsess, nimega Teadvus, mis  on  suurepärane atribuut. Tahaksite teada, millised võivad olla selle sajandi atribuudid? Nendeks oled sa ise, kes on võimeline reorganiseerima ennast, kujundama ümber seda, mida mõtled iseendast.

Kas sinul on kunagi olnud unenäod, kus sa lendad ja tunnetad vabadust, või oled võitnud suure rahasumma. Kellel on liigesed haiged, siis  nemad unes jooksevad. Kellel on raskusi finantsidega,  siis nemad saavad loteriivõidu. See sa oled, oma kõige paremal viisil iseenda alateadvuses, mis tuleb unes esile. Kallid, selles asjas ei ole midagi ebaloomulikku. See on nagu sinu kaasasündinu kordaks pidevalt (Krayon korrates monotoonselt) See oled sina, see oled sina, sa võid sellest unistada. Miks sa sulged ukse sellesse, kui ärkad? Sinu enda keha püüab sulle öelda (Krayon püüab anda igale sõnale kergust) – sa suudad joosta, sa võid olla vaba, sa võid lõpetada muretsemise oma vanuse üle, või selle üle, mida toob tulevik. Tahaksin, et lahkudes siit, te võtaksite kaasa mõtte, et te olete suuteline muutma enda keskmes ennast, enda tuuma, seda, kes te olete.  

See ei sünni koheselt, üleöö, seda seetõttu, et see on kompleksne ja keeruline ülesanne. Teil on tarvis heita minema kõik see, mida olete tarinud endaga kaasa uude energiasse. Suurem hulk teie seast isegi ei aima sellest midagi, näiteks teie kõikvõimalikud harjumused, mida te kasutate siiani.

Kes sa oled (Krayon kergusega, kui hingaks välja) – olen Jumala laps, ja siin maapeal on mul tähtis ülesanne. Minu sees on Jumal ja minul on kaunis sisemus, täis tervenemist ja kaunidust, asju, millistest mul ei olnud aimugi, ega osanud neid oodata. Kas olete võimelised uskuma seda? Kui suutsite kasvõi veidi tunnetada seda, siis on lootust, et olete suutelised jätma vanad paradigmad. See on paljudele raske, kuna ise  piirate ja määratlete ennast üksnes sellega, mis on teil korrast ära. Vaim ütleks selle kohta, et selline on inimolevus, kes ise loob endale probleeme ja ise  rabeleb neis, ning piirab end nende pärast, kusjuures isegi on uhke selle kõige üle. (Krayon muigab).

Ehk oleks aeg näha seda ning muuta seda. Tõuse ja astu uhkelt, teades, et sa ei ole enam haige ja sul ei ole enam asju, mis teevad sulle muret. Loobu ravimitest, mis toovad kehasse tasakaalutuse, mis tegelikult suurt ei aitagi su keha.

Seega, täna oleme rääkinud, et te olete aegadest aega juhtinud seda, kes te olete, kuid nüüd, praeguses uues energias, see on kordistunud mitmekordselt. Atribuut selle kõige loomiseks olete te ise, teie igapäevane mõtlemine sellele ja häälestus positiivsele tulevikule, mis loob teile energiat. Kuivõrd oluline on see, et te ise olete võimelised looma endile sellist reaalsust. Ma ütlen teile, et siis on peidus teie praegune tervenemise potentsiaal. Kas olete võimelised tunnetama seda kohe siin praegu, kuidas  see algab?

Ma ütlen teile ühte, et kui šabloon inimeses on tasakaalustatud, siis see jääb nii  kogu teie edaspidiseks eluks. Kuni see on tasakaalus, seni ei ole mingit vajadust pidada meeles tasakaalu ennast. Just selles seisneb erinevus vana ja uue energia vahel. Kui sinule tuleb pähe idee millestki heast, siis sa kordad seda ja kordad ja kordad. Kuid tegelikult on vaid üks asi, mida oleks vaja oma mõtlemistes korrata, ja see on, et kuivõrd Suur sa oled, kuivõrd suursugusena sa võiksid  ennast näha ja seda igapäevaselt. Sa oled igavene. Kui  lõpetad selle eluga, sa naased taas mõne aja pärast uude ellu. Iga kord on see sinule uus, hoopis teistsugune, uute teadmistega, milliseid sul varem polnud, parema eluga, mida oled suuteline ette kujutama. 

Selleks kõigeks võib kuluda veel mitmeid põlvkondi. Põlvkondi, et saaks arendada sellist Maad, kus ei tule enam kunagi sõdasid, Maad, millel hakkab valitsema vilistlase teadvus,  koos ärganud Akašidega, uute leiutistega, mis lausa nullivad füüsika seadused, paljude selliste asjadega ja probleemidega, millised ei lase teil praegu teha nii mõndagi. See kõik on  tulevikus. Teil on käes kõik teadmised, et kõik haigused seljatada.

Teile võib see praegu tundudda utoopiana. Aga mis on utoopia? (Krayon muigab). Inimestel on alati olnud erinevaid ideid ja erinevaid mõtteid. Kui olukord ei ole kõige parem,  siis leidub alati erinevaid kujutlusi täiuslikumast Maast. Vaadates tulevikku, ma ütleksin, et täiuslik Maa on selline, kus ei hävitata teine teist, on selline, kus olete ühenduses Gaiaga, mõistate tema tsükleid ja kasutate neid, mõistate, kuidas  töötab elu kaasloomise protsess. See on selline Maa, kus jõuate mõistmiseni, kuidas saada elektrit soojuse vahendusel, (Krayon lõbusa muigega) mida annab teile Maa, mida leidub otse teie jalge all, peidus maakoore all ja mis on kergesti kättesaadav. See on üks paljudest, millega ei saastata looduskeskkonda. Te jõuate kaugemale paljudes asjades. Teie futuroloogid ei suuda näha seda oma tuleviku ekraanidel, nad ei ole suutelised seda ette kujutama. 

Selliseks kujuneb evolutsioneeruv rass, kes on alustamas selle avamisega, mis on nähtamatu. See algab sinust, vana vaimsus. Selleks, et luua šabloon, millega saate minna kõigist järgnevatest põlvkondadest läbi, selleks on tarvis tasakaalustada enda praegust šablooni.

See on see, milleks te olete võimelised. On veel palju, millest rääkida. Tulevik on hulga enamat, kui olete suutelised ette kujutama. Olete sündinud õigel ajal õigesse kohta. Nüüd olete läbimas rasket faasi, kus toote esile  must-valget. Te küsiksite, et mida tegelikult see peaks tähendama? See on see, mida näete praegu enda ümber toimumas, see, mis töötab ja mis ei tööta, mis on must ja mis on valge, mis on vastuvõetav ja mis ei ole,  milles on terviklikkus ja milles ei ole, nii tööstuses kui äris,  kõiges, isegi poliitikas, kõigis asjades. Te hakkate neid asju nägema, kuna need muutuvad maksimaalselt silma torkavateks.

Jah, vana vaimsus, muutused on tulemas. Selle protsessi käigus sa võid saada suurepärase tervise osaliseks, kui vaid suudad lahendada kõik ülesanded.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga