ASJAD, MIS TEID VÕIVAD HÄMMASTADA Chicagoland, Itasis, Illinois

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest

Täna ehk kuulete teile hämmastust põhjustavat sõnumit ja peatselt saate ise selles veenduda. Ma olen palju kordi teile rääkinud elu kaunidusest teie Galaktikas. Ükskord  näete seda ka ise, siis vaadates seljataha, mõistate, kuivõrd naiivsed olite, arvates, et olete ainsad Ilmaruumis. Mõistusega elu, millised on suhteliselt küpsel tasemel, on Ilmaruumis tohutu palju. Oleme rääkinud, et 23 kromosoomi paariga rassi iga on kõigest 200 000 aastat. Ilmaruumis on palju kohti, kus eksisteerib elu. Isegi teie galaktikas on olemas selliseid planeete ja neid saate näha läbi oma teleskoopide. Nende kultuurid võivad olla teie omast palju vanemad, seega on nad  juba varem läbi teinud kõik teie arengu etapid. Oma evolutsiooni käigus, läbides ülestõusu, lõpetasid nad füüsilise eksistentsi ning jõudsid puhtasse Teadvusse.

Kas teadvus saaks eksisteerida iseenesest, kui eluvorm? Kui see on elu energia, võib olla ta ei vajaks isegi kehalist vormi?

Paarkümmend aastat tagasi jõuti arusaamiseni, et teadvus on energeetilises väljas tegev mängija, seega on teadvus füüsika, mis koosneb energiatest. Teie planeedi vaimses ajaloos on küllaldaselt inglite külastusi, kes on toonud teile sõnumeid ning see on kirjas ka teie paljudes pühakirjades, olenemata usu suunitlusest. Teie kõigis teostes on neid kujutatud kaunite ja sihvakate naistena. Kas need ei meenuta mitte plejaadlannasid? Kuid inglitel ei ole kehalist vormi, nad on üksnes teie mõttemaailmas ja te ise olete andnud neile kauni naise vormi. Mooses rääkis plejaadlastega, kes olid külastanud planeeti külvi tegemiseks, kes olid abilisteks ja juhendajateks inimesele, jagades neile teadmisi.

Mida te arvate ühiskonnast, kes miljoneid aastaid varem on läbinud seda, mida olete läbimas käesoleval ajal teie?

Nemadki, arenedes, tegid läbi nihke, mille tulemusel hakkasid arenema sedavõrd võimsamalt, et avanesid paljumõõtmeliselt ning seetõttu neil ei olnud vaja mingeid laevu, et jõuda siis, teie juurde. Neil piisas vaid teadvustada teie planeeti, ning paljumõõtmelise jumaliku atribuudi vahendusel olid hetkeliselt teie juures, olid teie juures nagu inglid.

Elate kolmemõõtmelises keskkonnas kolmemõõtmelise vastuvõtu võimega ja seetõttu olete sellel tasemel, mida iseloomustab barbarlus ning seetõttu  ka sõjad jätkuvad. Plejaadlastesse suhtute kui millegisse jumalikku, kuid nemad on mingi muu planeedi ülestõusnud olemused, kes on kogenud märksa enamat, kui teie,  kuigi nemadki olid kord teie taolised. Oleme rääkinud, et plejaadlastel on oma ajalugu, kusjuures see on seotud neil mitme planeediga. Neil on palju teile lähedasi lahendusi, millistega arenesid omas jadas. Läbides peaaegu sama, nagu teie oma ajastute jooksul, olid ka nemad korduvalt jõudnud null seisundini, kuid alustasid ikka ja jälle otsast peale, taas ja taas, kuni nende planeedid saavutasid tulemuse ja läbisid ülestõusu. Ka teie planeedil on ülestõusu aspekt. Teid jälgitakse üle Galaktika, kõik need, kes olid teie külvajad, teie tähelised vaarvanemad ehk arktuurlased. Kuna nad on grandioosse heasoovliku armastuse süsteemi osa, siis  nad aitavad teid kõigiti.

Mõned siin istujatest, saades seda teada, ehk on suures hämmingus, kuid samas need, kes on pühendunud ja aru saanud vaimsest süsteemist, tabavad selles mõtte. Isegi tavalise ilmavaatega inimesed hakkavad mõistma selles tõelist reaalsust. Te võite küll solvuda, kuid ütlen siiski, et teie praegune mõtteviis on siiski veel lapse tasemel, sest olete alles õppimas tundma tõelist vaimsust. Räägin teile veel kord Plejaadlastest.

Kallid, planeedil on alati olnud magnetvälja telje võnkumisi, mis avaldusid kindlate perioodide  tagant ja milliseid oli vaja ületada. Selles ei ole midagi vaimset. Viimase märgise ületamine oli 26 000 aastat tagasi. Planeedil on olnud palju tsivilisatsioone, kes läbisid samu katsumusi, nagu teie, kuid nemad ei suutnud läbida neid lõpuni. Teie sotsioloogid, mõistmata, et planeedil Maa on olnud mitmeid tsivilisatsioone, püüavad väita, et teie tsivilisatsiooni iga on kõigest 6000 aastat vana. Käesoleva tsivilisatsiooni märgise ületamine oli aastal 2012.

Põlisrahvad tunnetasid neid märgiseid alateadlikul ning nad olid teadlikud telje võngetest. Kuigi selle mõõtmiseks neil ei olnud mingeid seadmeid, ometi üksnes jälgides tähtede liikumist taevas, suutsid seda tabada. Nemad ei teadnud aegadest midagi, kuid neil oli võimalus jälgida öist taevast. Jälgides taevast, mõistsid planeedi telje võnkumist, ning sügavate arvutuste läbi said järgmise märgise ületamise aja, milleks oli aasta 2012. Maiade kalender oli 5125 aastaks ja see sai läbi  võnke keskpaigas. Milline kokkulangevus, ehk ütlete teie, kuid sellest olid teadlikud kõik põlisrahvad üle maakera.

Mida arvate märgistest, kas ilma märgisteta oleks midagi toimunud? Miks inimkond hakkas äkki arenema uues suunas, arenema vaimselt ja avama uusi tõdesid? Mis juhtus aastal 2012, mil algasid sellised muutused ja mis oli selle kõige põhjustajaks?

Paljud teist küsivad selle vägagi esoteerilise informatsiooni kohta, kuna see kinnitab nihke käivitumist. Kui uuriksite põhjalikult Maiade ennustusi 2012 aastaks, siis ehk leiaksite ka selgitusi kõrgema teadvuse käivitumise ajale. Kuid Maiad ei maininud ühtegi põhjust, mis võiks viia selleni, ainult mainitakse aasta arvu. See selgitab, et nihet ei põhjustanud mingi ajaperiood vaid seda põhjustas valguse tõus. Kuid miks tõusis valgus? Selle selgitamiseks räägin teile uuesti kavandusest.

Aastaid tagasi oli juttu Null ja Sõlm punktidest planeedil, millised on planeedi pühakohad. Olulisemateks on 12 Sõlme kohta, kuhu saabusid plejaadlased ja alustasid kromosoomide paaride kujundamisega – 24 asemel sai 23 paari. See on loomise lugu, Aadama ja Eeva tuleku lugu. See lugu on ajast, kus Looja teadmised said kantud planeedile ja manustatud teisse, tuues teid loomsest olekust üle jumaliku vaimsusega olevusteks.

Kuid nüüd kerkib üles küsimus, et kes või mis oli suuteline seda tegema?

Selgitus on vaid üks, selleks oli ingellik juuresolek ja see oli naise näol, kes oli võimeline sigima. Ajapikku planeedil hakkas arenema jumaliku vaimsusega inimolevus, mis on kokku võetud Aadama ja Eeva looga. Eedeni aiaks oli neile planeet Maa ise, Aadam oli mehe koond ja Eeva oli naise koond. Heaks ja halvaks oli valgus ja pimedus ja selles olekuks oli valiku vabadus.

Paljudes pühakirjades ja usundites on kirjas lapsik versioon, kus Jumal annab inimesele vaba valiku, kuid samas ka karistab valikute pärast. Samas tehti selgeks, et iga kauni vaimsusega inimene on sündinud roojasena. Mis te arvate sellisest loost? Te ju mõistate, et see ei ole nii. Iga inimene planeedil sünnib kauni vaimsusena ja võimsana.

Null ja Sõlm punktid  paigutasid planeedile plejaadlased ja need vastavad kindlale süsteemile ja esindavad tulevikku. Ajapikku Null ja Sõlm punktidest said Ajakapslid, milliste vahel kujunes tõmba-lükka energiate omavaheline koostöö. Teatud põhjustel tõmba-lükka energia füüsikas on kajastatud polaarsusena. Et muuta planeedi teadvuse potentsiaali, siis füüsika kohaselt teil läheb tarvis polaarsusega süsteemi. Sõlm on tugev ja Null on nõrk energia, milliste abil hakkate aja möödudes loobuma vanast energiast ja asendama seda valgusega. Teie üleminek sai juhtuda üksnes tänu sellele, et miljardite inimeste vaba tahe võimaldas ületada 2012 künnise. Teie kujutlus ajakapslitest kätkeb asju kindlast ajast, kuid see ei vasta kapsli otsesele määratlusele. Neis kapslites on kätketud null- ja sõlmpunktid koondarvuga 24, milliste avanemise aeg oli aasata 2012. Sellest ajast algas protsess, mis lõi teie väljas potentsiaali, millist tunnetate praegu ja mis on tõstmas teie teadvust ning tänu millele hakkas esile tulema eesmärk, millist varem te ei olnud võimelised nägema. See on võrreldav sellega, et varem olite võimelised nägema must-valget pilti, kuid nüüd hakkasid avanema selles teile ka värvid. Seda metafoori oleme kasutanud mitmeid kordi, sest see aitab teil mõista, et kui mõõtme teadvus on hakanud muutuma, siis ka teie mõtlemise paradigma tõuseb. See on kapslite avanemise tunnuseks ning selle tulemusel olete hakanud märkama mustust varjulistes  nurkades. Tahaksin teilt  küsida, et kas mustus nurkades, mida olete hakanud märkama, oli seal alati olnud? Vastuseks on, et see oli seal olemas, kuid nüüd on hakanud juurde tulema valgust ja mustus on tulnud nähtavale.

Tahaksin rääkida teile veel midagi ja loodan, et saate sellest aru õigesti. Kui olete saavutanud küllaldast küpsust, siis, kui näete hirmutavaid asju, siis te ei reageeri enam impulsiivselt, nagu tegite seda pidevalt  minevikus. Uut tüüpi mõtlemisega kujunev energia hakkab liituma kas maa, või magnetvõre paljumõõtmeliste energiatega, mis võimaldavad teil saavutada kõrgemat teadvust. Ka otsuseid saate teha hulga kergemalt, kui vanas kolmemõõtmelises energias.

Seega kallid, olge valmis suuremateks muutusteks. Midagi vanast enam ei kordu. Ärge lubage vana energia meenutusel mõjutada teie tulevikku, kuigi püütakse teid jätkuvalt hirmutada  õuduste stsenaariumitega. Iseenesest see on vana energia säilitamise strateegia. Seega esmalt, teadvuse muutudes, teile jääb valik, kas jääda hirmudesse või, teades muutustest, olla valmis muutusteks. Teie väljas on midagi juba toimumas ja see on sulandumine ehk koherentsus, kus küllaldane hulk inimesi mõtlevad ühes suunas ning see aitab areneda soovitud sündmustel. Kuid samas, kui hirmu on kaasatud küllaldane hulk inimesi, siis saategi seda, mida kardate. Kui leidub ainult väike hulk inimesi, kes toovad valgust pimedusse, siis neile öeldakse, et seekord teil ei lähe läbi tuua valgust. Kuid samas   leidub ka teisi, kes ütlevad, miks mitte, nemad on ju hullud. Ja kui ütlete neile, et on olemas asju, millistest nad ei ole veel teadlikud, siis nad patsutavad teie õlale ja ütlevad, et sa oled ilmselt kuulanud Krayonit.

Te näete asju, mis ei tööta nii, nagu need peaksid ja praegusel ajal need varisevad kokku. Nagu näiteks, valimiste võitja asemele, valite hoopis aruka inimese, kes ei kuulu ühelegi poolele, kes on võimeline leidma kompromisse, kuna ta näeb mõlema poole positiivseid külgi, tänu millele saab lahendada enamuse probleemidest. Ja see aeg tuleb. Kui hakkate mõtlema ebastandardselt, siis kokkuvarisemist ega krahhi ei saa tulla. Asemele tulevad uued ja valgusküllased haaravad ideed. Siis pessimismi asemel hakkate nägema elu kandvaid mõtteid. Peate olema kõrgemal neist, kes on kindlad, et uus ei hakka tööle ja hoiduma nende poole, kes  märkavad uusi ideid. Ma tooksin teile ühe veidra näite, kuid see ei ole ennustus.

Oletame, et astute sisse Fort Knoxi kullahoidla ruumidesse ja lülitate sisse valguse. Kuid kas kujutaksite pilti, et selles ruumis ei ole mingit kulda. Ehk ühiskond, mis on üles ehitatud kulla alusele, äkki avastab, et kulda ei olegi. Mis saab edasi? Edasi tuleb keegi, kes pakub asemele oma valuutat, mõjusat valuutat, kuid see ei ole dollar, ei ole kupüürid, vaid on hoopis midagi muud. Ja see on kindel, et uus valuuta hakkab tööle, kuna tal on väärtus ja kogu kaubandus hakkab tööle teistel alustel ning sellega kujuneb hoopis teine olukord. Mõtlemine muutub karbiväliseks. Võib olla algul see ei ole küll veel ideaalne,  kuid kõik on ülemineku protsessis. See ei ole ennustus, vaid ebastandartne mõtteviis.

Või kui kujutleksite teist pilti, et pangad annavad kogu olemasoleva raha arve omanikele nagu see oleks nende kasum. Ka see oleks paradigma muutmine – kas pole? Kuid see ei oleks siiski see, mida ette kujutasite. Kuid siiski, palju oleneb sellest, kuivõrd  kardate muutusi.

On käimas uute ideede integratsioon, millest keegi ei ole veel teadlik, ega suuteline mõtlema. On tulemas ideed, milliseid te ei oska veel oodata, kuid vajalikul hetkel võivad need esile tulla. On tulemas see, mida te ei oska veel oodata ja see on teie tuleviku osa. Lähtudes minevikust, ärge mõistke hukka tulevat. Oodake üksnes soodsaid aegu, kus need saavad avaneda. Paljud süsteemid kaotavad oma terviklikkust, kuna ei ole suutelised eksisteerima valguse käes.

Kui palju teist ise kardavad muutusi? Kui paljud teie seast saaksid öelda, et ma elan mulle huvitaval ajal, kus saan näha seda, millest ei ole kunagi osanud mõeldagi. Kõik seni võimatu on avanemas teie ees ning selline on teie karma kulgemise teekond.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga