INIMMEELE SEISUND

Mis juhtub inimesega kooma, amneesia, dementsuse seisundis? Kas ta kontrollib endiselt oma keha ja meelt või on need ära nihkunud tema kõrgemasse olemusse?

Kuigi iga inimese kogemus on unikaalne, siis on mõned asjad, mida kogevad pea kõik inimesed, kes nendes olukordades on. Kõik need seisundid sisaldavad füüsilist ja vaimset traumat. Kui füüsiline kahjustus on püsiv, siis on järgnev informatsioon erinev, sõltuvalt sellest, milline osa ajust on tervenemise protsessi järgselt kahjustamata.

Kooma, amneesia ja dementsus on üksteisest väga erinevad, seega me räägime neist eraldi. Tüüpiliselt leiab kooma aset siis, kui inimene lahkub kehast ilma, et keha sureks. Kui võtate tervikliku, kahjustamata inimese, kellel on keha, meel ja hing – kõik kolm on omavahel ühendatud – siis juhtub koomas selline asi, et hing lahkub kehast. Kui hing kehast lahkub, siis meel enam mõtelda ei saa. Inimese olemuse suhtes on sellega oluline arvestada. Inimene saab mõelda AINULT SIIS, kui keha, meel ja hing on elus ja kohal. Meel siseneb koomasse siis, kui hing on kehast lahkunud. Valdava osa ajast on hing kehast väljapool. Sellise kogemuse valimiseks võib hingel olla palju erinevaid põhjuseid. Hing võib teha pausi inimeseks olemise piirangutes ja pingutuses, mida inimesena elamine nõuab. Tõepoolest, teilt kõigilt võtab see väga palju vaimset energiat, et püsivalt elada ja olla kinni oma kolmanda dimensiooni kehas.

See on põhjus ka nende inimeste jaoks, kes on koomas oleva inimesega mingil moel seotud. Tragöödia toimumine annab võimaluse perekondadele, kogukondadele arutada ja rääkida sügavamatel teemadel ning olulisematest asjadest nende dünaamikas. Kui kerkib üles lähedase kaotamise võimalus, siis saab paljudest asjadest rääkida ja nad tervendada ning saada ka lähedane tagasi, et ühiselt nautida seda, mille perekond jagatud kooma kogemuse ajal ära tervendas. Senikaua kuni keha elab, saab hing valida, kas tulla tagasi või mitte. Kui hing valib kehasse tagasituleku, siis inimene tuleb koomast välja ning on ikka seesama inimene.

Kui hing valib oma kehasse mitte tagasi tulemise, siis peab ta tegema uue valiku. See hing võib valida kas oma keha surma ja/või see hing teeb ettepanku mõnele teisele hingele sellesse kehasse tulekuks. Seda juhtub harva, kuid siiski juhtub, et kui inimene koomast üles ärkab, siis on ta erinev inimene uue hingega. Mõned kutsuvad seda “sisse kõndimiseks“.

Nii nimetatud sisse kõndimisel ehk miks hing valib sisenemise juba eksisteerivasse kehasse, on mitmeid põhjuseid. Mõnikord on hingel vaja midagi olulist korda saata täiskasvanuna ning tal pole selleni jõudmiseks vaja läbi teha kogu lapsepõlve. Alati, kui uus hing siseneb kehasse kooma kaudu, siis on kõrgemal tasemel andud sellele kogemusele oma nõusoleku kõik kaasatud hinged. Inimese hing ei lahku kehast kunagi ega anna oma keha ära enne, kui vaimu tasandil on selles osas saavutatud kõigi kaasatute täielik mõistmine ja nõusolek. Teine hing ei saa keha ilma esialgse hinge nõusolekuta üle võtta mitte kunagi.

Tegelikult, kui keha jääb ellu ning ärkab üles uue hingega, siis sageli jääb keha endine hing sellele uuele sisse kõndinud inimesele hingejuhiks. Mõnes mõttes jääb sellesse kehasse kaks hinge ja nii saab teinegi hing selle konkreetse elu kogemuse. Kui see juhtub, siis kõik inimesed, kes koomast üles tõusnud inimesega seotud on, annavad oma nõusoleku saabuva uue hinge kogemiseks. Mõneti on see võrdväärne uue liikme toomisega perekonda ja kuigi “sisse kõndimist“ juhtub harva, siis seda siiski juhtub.

Kõige sagedamini kogeb inimene koomat seetõttu, et hing on kehast ajutiselt lahkunud ja ta pole oma tagasituleku otsust veel langetanud. Ja veelkod, ülimalt oluline on mõista seda, et kui hing kehast lahkunud on, siis meel mõelda ei suuda. Isegi siis, kui meel on vigastamata, isegi kui meel on füüsiliselt terve, siis ilma hingeta ta mõelda ei saa. Mõtlemine toimub teie meele ja hingevahelises koostoimes. Mõtlemine on teadliku meele ja hinge kõrgema teadmise vaheline dialoog. Paljuski on teie mõtlemistegevus lihtne teadliku meele pingutus, et ära tunda ja meelde tuletada intelligentsust ja tarkust, mis on olemas ja saadaval teie kõrgemas minas.

Amneesia tekib erinevatest keha, meele ja hinge vahelistest dünaamika seadistustest. Kui inimene kogeb amneesiat, teeb tema meel läbi midagi restart nupu kasutamisele sarnast. Sageli annab see inimesele teise lapsepõlve või võimaluse täielikult uue elukogemuse saamiseks. See on kui võimalus oma mõtlemine uueks seada ning vabastada ennast kõikidest välja töötatud mustritest ja piirangutest. See elimineerib nii kasulikud kui lõhkuvad olemasolevad mustrid.

Lõppkokkuvõttes, võib reseti kasutada kui värskendusnuppu nii, et kui möödunud elu meenub, siis tullakse uue, terviklikuma või tervema arusaamisega. Tullakse uue vaatenurgaga sellele elule ja sellest lähtuvalt tehakse erinevaid valikuid. Mingil moel on see ’sisse kõndimise’ kogemuse vastand, mis ka koomaga seoses mõnikord aset leiab. ’Sisse kõndimise’ kogemuses tahab uus hing tulla inimelusse lapsepõlve läbimata. Amneesias tahab vana hing, kes on juba elanud, alustada kõike otsast peale ilma suremata. Amneesiat saab kasutada uuesti alustamiseks ja samade õppetundide õppimiseks uuest vaatenurgast. See ei ole kunagi otsetee. Karmat sellega ei lahenda ega amneesiaga ennast ei tervenda. Te saate värske vaatenurga käesolevale elule ning võimaluse elada seda uuel moel. See annab võimaluse kõikide tuumikteemade ja õppetundide uuesti kogemiseks.

See võib kõlada vabastavalt, kuid amneesias kaotate te mõlemad. Nii oma piiravad uskumused – kõik piirangud; kõik see, kuidas te haiget olete saanud; kogu segane pakett; pakett, mis tuleb igapäev elatud elust. Kui peate loobuma ka kõikidest loodud ühendustest, kõikidest õpitud õppetundidest, kogu tarkusest ja mõistmisest, mille te selleks hetkeks endas arendanud olete. Amneesia tähendab tõepoolest seda, et uuesti alustada on teil vaja täiesti nullist. See on värskendav ja positiivne, kuid on tõeline väljakutse alustada kõike otsast peale ning luua kõik ühendused uuesti. Ja kuigi te saate teha seda uuel viisil, siis nõuab see siiski suurt keskendumist. Selline on amneesia üldine vaimne tähendus ja kogemus.

Lõpuks, dementsusel on erinevaid vorme ja eesmärke rohkem. Kõige sagedamini juhtub dementsus siis, kui kerkib surma võimalus ja hing teeb valiku seda mitte kasutada. Nähtavat õnnetust või füüsilist põhjust surmaks olla ei pruugi, kuid ühel hetkel on vaimul võimalus surra ja hing otsustab kehast mitte lahkuda. Kui see aset leiab, siis kogeb meel midagi surmaga sarnast. Meelel kaob võime suunistada ennast seni elatud elul baseeruvalt, mistõttu inimene ei suuda enam järge pidada selles osas, kes ta ümbritseva maailmaga suhtes on. Osadel dementsetel inimestel on raske tajuda seda, kas nad on elus või mitte.

Tavaliselt kogeb dementne inimene elu nii, nagu tema meel oleks välja astunud ja tema keha ja hing terveks jäänud. Et ta keha on endiselt elus, siis jätkab tema füüsiline meel töötamist, kuid mitte nii nagu ta seda varem tegi. Füüsiline meel töötleb informatsiooni, kuid mitte pinnalt, mida ta varem teadis. Selle asemel võtab ta informatsiooni ning hakkab võitlema, et leida tunnetuslikke ühendusi, mis annaksid saadud infole tähenduse.

Vaimsest vaatenurgast vaadates, teeb kõigepealt inimene pingutuse oma suundumuse leidmiseks selleks, et nuputada välja kas ta on elus või mitte ning seejärel peab ta välja nuputama, kes ja kus ta selles ajas ja ruumis on. Dementsus sisaldab hiiglaslikku pidevat võitlust oma orientatsiooni leidmiseks. Kujutades ette, et meel mõtleb, et ta on surnud või edasi antud, aga olles ikkagi siin ja oma kehas, ajab väga suurelt segadusse. Valdavalt toimub dementsete inimestega see, et meel on pidevas orientatsiooni leidmise otsingus ning ta ei saa sellega üsna sageli hakkama.

Tüüpiliselt ei saa kroonilise või püsiva dementsusega inimene selgeks kunagi. Dementsus annab inimesele võimaluse korrata elu õppetunde uutel viisidel nii, et piiravad uskumused ei sega. Samas meel, ei õpi neid õppetunde kunagi ära nii, et neid hiljem kasutada saaks. Meel unustab ja peab uuesti ja uuesti alustama. Siiski aitab see puhastuda karmal ning hingel tema suurel teel edasi liikuda. Ja hoolimata sellest, et meel neid õppetunde ei säilita, siis kõik õpitud õppetunnid on alatiseks jäädvustatud Akasha kroonikasse. Nad on jäädavalt sisestatud hinge teekonda, nii et kui tulete oma järgmisse elu, saate te õppetundidest, mida te dementsuses õppisite, kasu isegi siis, kui nad teile praegu pähe ei jää ja te neid ei mäleta. Dementne olles saate te oma hinge teekonda ja vaimu teeraja nihkeid jätkata. Te ei suuda vaid teekonnal järge pidada.

Kui toimetate kellegagi, kes on dementne või teil endal on dementsuse sümptomid, siis abiks on oma tegevustesse konkreetse fookuse toomine. Igas kokkupuutes, keskenduge inimelu fundamentaalsele küsimusele, „Kas mind motiveerib hirm või armastus?“ Dementse inimesega toimetamine võib olla äärmiselt raske siis, kui tal on pidev hirmutunne või ärritab teda keskkond.

Dementsusega töötamine võib olla üsna lihtne ja leebe kui dementsele inimesele antakse pidevalt võimalusi armastust kogeda, kas seda talle andes või seda temas esile kutsudes. Dementse inimese jaoks on kõige kasulikum olla püsivalt armastusega ümbritsetud ning pidevalt talle armastust meenutada. Siis saab ta dementsuse kaudu kogeda üsna leebet ja väga hinge jaatavat protsessi. Selles seisundis õpitud õppetunnid viivad inimese hinge tema teekonnal edasi, sõltumata sellest, kas tema meel informatsiooni igapäevasel baasil alal hoida suudab.

Lõpuks, kõige olulisem asi, mida kõigi kolme seisundi suhtes meeles pidada on see, et iga kogemuse koreograafia paneb paika teie vaim, teie hinge kõrgeima kasu nimel. Teil kõigil on kõrgem mina, või vaim, mis on täielikult armastusest tehtud, armastusega täidetud ja kes on teadlik teie kohast Universumis. Kõik asjad, mida te kogete, saavad juhtuda ainult siis, kui teie kõrgem mina sellega nõus on. Kui keegi teie lähedane kogeb koomat, amneesiat või dementsust, siis aitab see, kui eeldada, et teie hingel ja selle inimese hingel on midagi õppida ja korda saata kogemuste kaudu, mis sellest seisundist esile kerkivad. Otsige selle kogemuse kaudu võimalusi, et kasvatada armastust endas.

Mis põhjusel tekib inimesel vaimuhaigus? Mida see tähendab kogu inimkonna jaoks?

Vaimuhaigus tekib vaid inimesel, kelle vaim on nõustunud seda kogema. Osa indiviide soovib maailmaga jagada midagi sellist, mida saab väljendada vaid oma seisundi kaudu. Osa teeb läbi seisundil põhineva sügava isikliku õppetunni. Pidage meeles, et lõppkokkuvõttes on iga inimlik kogemus armastuse teenistuses. Iga kannatus on hinge üldteekonna sisend, mis peab teda lõpuks juhtima tugevasse armastuse kogemusse. Seda nagu paljusid inimkannatusigi on ühe eluea raamides raske mõista, kuid teisiti see olla ei saa. Kannatused pole võimalikud ilma piiratud vaateväljata ja kannatusteta ei saa leida inimeseks olemisse sisestatud sügavat armastust.

Need, kes vaimuhaigustega töötavad, teavad, et erinevaid diagnoose ja erinevaid sümptomeid, mis sobivad mitmetesse diagnoosi kategooriatesse, on palju. Isegi pinnapealne arusaamine tänapäeva psühholoogiast kinnitab, et iga inimese vaimuhaigus on väga ainulaadne. Kroonikate vaatenurgast, vaimu vaatenurgast me saame öelda, et võrreldes sellega, millest teie praegu aru saate, on vaimuhaigusel veelgi tugevam individuaalne olemus. Diagnoosid aitavad grupeerida teatud sümptomeid ja aitavad teil korraldada vaimuhaigete inimeste kohtlemist. Lõpuks on vaimuhaigus uskumatult individuaalne kogemus, sest see põhineb suhtel, mis inimesel on iseendaga vaimu tasandil. See suhe on väga intiimne ning seda pole kahe inimese vahel võimalik isegi edastada.kasvatada armastust endas.

Seetõttu võib vaimuhaigus olla mitme erineva asja tagajärg, mis pakub inimestele palju erinevaid kogemusi ja õppetunde. Vaimuhaigus võib olla füüsilise trauma tagajärg, kui informatsiooni füüsilise töötlemise protsess ajus on katkestatud. Selle tähendus ja põhjused on väga sarnased nendele tähendustele ja põhjustele, miks inimesed üldse füüsilisi traumasid ja vigastusi kogevad. Vaim viib inimese valu või viga saamise kogemusse siis, kui ta sellest kogemusest mingil moel kasu saab.
Kui vaimuhaigus ei arene otseselt mitte aju või kesknärvisüsteemi traumast, võib selleks olla erinevaid põhjuseid. Näiteks inimesed, kes on lapseeas tugeva selgeltnägija võimega ja nad ei saa selle mõistmiseks abi ega tuge, kaotavad konsensusliku reaalsuse taju. Teisisõnu võtavad nad reaalsust, mida enamik inimesi võtab tegeliku reaalsusena, arvatava reaalsusena. Selgeltnägijast laps saab informatsiooni nii kolmandast dimensioonist inimestelt kui kõrgemalt tasandilt hingejuhtidelt, inglitelt, oma kõrgemalt minalt.

Väga väike laps ei erista vaimu tasandi informatsiooni füüsilise keskkonna informatsioonist. Kuna lapse jaoks on kõik ühesugune, siis ei suuda ta vahet teha maise maailma ja vaimumaailma asjadel. Kõik on seotud tema endaga ja ta võtab kõike temasse puutuvat kas teda armastavana või mitte armastavana. Lapse vanemaks saades hakkab ta tajuma kokkuleppelise reaalsuse ja vaid temani jõudva info erinevust. Kui ta ei ole sellel ajaperioodil turvalises ja armastavas keskkonnas või kultuuris või perekonnas, mis aitab tal valikut teha, seisab laps valiku ees. Enamik lapsi hakkab blokeerima kõiki stiimuleid, mis ei pärine kolmanda dimensiooni maailmast, ning kaotab lõpuks seeläbi oma selgeltnägemise ande. Siiski valib osa lapsi seda endale teadvustamata selgeltnägemise ühenduse säilitamise ning seetõttu kogevad nad kahte eri reaalsust. Esimene on reaalsus, mille suhtes enamik inimesi nõustub, et see on „tõeline“ ja mugav, ning teine reaalsus on see, mida laps näeb oma vaimus. Mõnda aega väljendub tema vaimureaalsus fantaasiana, kuid lõpuks tekib mõra sellesse, kuidas ta ümbritsevat maailma tajub ja kogeb.

Toetuse ja armastuseta ja eriti siis, kui laps teeb läbi valusaid kogemusi, mida ei ravita, mõra tema meeles süveneb. See võib süveneda mitmel erineval viisil ja jõuda erinevate diagnoosideni. Mõra võib kasvada nii sel moel, et kahe reaalsuse vaheline lõhe kasvab väga suureks ja isik ei suuda enam eristada mis on mis, kui sel moel, et algsest mõrast tekib juurde palju uusi mõrasid. Kummalgi juhul ei suuda isik kulgeda mööda konsensusliku reaalsuse teid, ta ei suuda ennast suhestada, et elus hakkama saada ning ta ei suuda käituda ühiskondlikult mõistetavalt. Nii tal vaimuhaigus diagnoositaksegi. Vaimuhaigus on vaimu teenistuses muudelgi põhjustel ja funktsioonidel. Mõranemist põhjustab veel üks protsess. See on siis, kui laps saab nii haavata, et seda pole võimalik parandada ja see purustab tema enesetaju tõeliselt. Laps blokeerib haiget saanud osa endast ning kui lapse meel blokeerib traumaatilise mälestuse, siis tõkestatakse ka kõik see, mis tema meeles on selle mälestusega seotud. Nii kaotab laps suured osad oma mälestustest ja suured osad omaenda mõtetest. Kui see juhtub piisavalt sageli või piisavalt drastiliselt, lõhestub meel lõpuks sellisel määral, et viimaks muutub ideede, sündmuste, inimeste, reeglite, käitumiste ja mõistmiste vaheliste normaalsete ühenduste kokku sobitamine võimatuks. Isikul kaob järg,
mis on sobiv ja mis on ebasobiv. Vahel võib see inimese viia võimetuseni tunda emotsioone või ära tunda teiste emotsioone. Selline tagajärg võib olla tervendamata traumaatilisel kogemusel.

Lõpuks mõjutavad vaimuhaigust, kuid enamasti ei tekita seda, ka keskkonna keemilised mürgid, mis häirivad kesknärvisüsteemi neuroloogilist talitust. Vaimuhaiguste arvu kasvu põhjustavad osaliselt keemilised toksiinid, mis on sulandunud kesknärvisüsteemi ja segavad mõtlemist. Tüüpiliselt see üksinda vaimuhaigust ei põhjusta. Kuid selle panus närvisüsteemi toimimise rikki minekuks on märkimisväärne. Kui mingid muud tegurid on liikvele lükatud, siis muutub see halvendavaks asjaoluks.

Üldiselt on sõnum inimkonnale vaimuhaiguste suhtes kahekordne. Esimene sõnum. Sõltumata sellest, kas teil on vaimuhaigusega kokkupuudet või mitte, kutsutakse teid üles pöörama tähelepanu viisidele, kuidas te reaalsust tajute. Maailmas toimub palju rohkem kui te varem üldse haarata oleksite suutnud. Ja teine sõnum on kujunemas kohustuseks. Te peate omaks võtma kõik toksilised ained – nii füüsilised reostajad kui mürgised käitumismustrid ja kuritarvitamised ning nad neutraliseerima. Te olete rahumeelsemaks ja valgustatumaks maailmaks arenemise keskmes, kuid see nõuab teilt reaalset süvenemist enda ja teiste vigastamise viisidesse. Tunnetage iga valu tõeliselt ning siis vabastage end temast lõplikult. See on võimalik, sest ainus põhjus, miks te praegusel ajal elate, on see, et teis on piisavalt julgust neile asjadele vastu astuda. Leidke oma elu armastus ja liikuge selles suunas.

Kuidas vaimuhaigete inimestega kõige paremini suhelda?

See sõltub sellest, kes oled Sina, ja inimesest, kellega Sa suhelda soovid. On vaimuhaigeid inimesi, kes on kaotanud sideme reaalsusega nii tugevalt, et nad võivad olla ohtlikud iseendale ja teistele. Nende puhul on eriti oluline, et nad saaksid abi, mis nende tegutsemist piirab. Nende tegutsemisvõimet peab piirama ja piirid peavad olema paika pandud nii, et loodud piiratud vaimses ruumis saaksid nad kasutada oma meelt. Ühiskonnana on oluline leida kaastundlikud ja õiglased viisid selliste piirangute tagamiseks.

Tegelikult on see kingitus. Kui vaimuhaige inimene sooritab kuriteo või vigastab kedagi mingil muul moel, siis kuskil oma meeles on ta oma tegevusest teadlik ja tunneb piina samamoodi nagu terve inimene. Iga indiviidi meeles on mingi osa sügaval vigastamata ning see mõistab empaatiat, kogeb empaatiat ja saab haiget, kui teisel on valus. Ükskõik kui segamini inimese meel on, siis sügavam osa saab alati aru, et ta on kellelegi haiget teinud ja see traumeerib teda tugevalt. Enesele ja teistele ohtliku inimese tegevuse piiramine on kingitus ja ühiskonnas on äärmiselt oluline leida kaastundlikud ja õiglased viisid selle teostamiseks.

Suhtlemiseks vaimuhaigete inimestega anname kõige olulisema üldise reegli, milleks on autentsus. Mitte kedagi, ei vaimuhaiget ega tervet inimest, ei teeni teesklemine, et Sa ei tunne seda, mida Sa parajasti tunned. Kui tunned ennast ebamugavalt, siis pole vaja säravalt naeratada ega rõõmu teeselda. Hoopis vingerda ja väänle veidi. Vaimuhaige jaoks on tegelemine kellegagi, kes on autentne, tähendusrikas kergendus. See ei tähenda, et Sind aitab kõigi emotsioonide jagamine või üle reageerimine, kuid ära püüa väljendada tunnet, mida Sa ei tunne. Ära teeskle rahulolutunnet, kui Sul seda pole. Ära teeskle rõõmsat meelt, kui Sul seda pole. Inimese, kes juba võitleb reaalsuse ree peale püsima jäämise pärast, võib ebakõla Sinus viia üdini segadusse. Kui vaimuhaigel inimesel on niigi raske püsida sotsiaalselt kokkulepitud reaalsuses, siis ebaautentsus süvendab signaalide sassi minekut veelgi. Selline üldreegel kehtib kõigile. On veel asju, mida vaimuhaigetega paremaks suhtlemiseks teha saab, kuid kõik nad põhinevad autentsusel. See on lähtekoht, mille me teile anname.

On veel üks asi, millest me teile rääkida soovime ja see puudutab kollektiivse tasandi suhet vaimuhaigetesse inimestesse. Vaimuhaigused on alati eksisteerinud ühe osana inimseisundist. Perekondades ja kogukondades on vaimuhaigeid olnud läbi ajaloo ning et neile jõudsalt edenemiseks ruumi anda, kohandasid perekonnad ja kogukonnad oma norme. Ühiskonnas, eriti lääneühiskonnas on toimunud nihe ning tööle keskendumine on pannud ühiskondi ennast aja jooksul ümber struktureerima. Loodud on avalik kogukond, kus töötajad on avalikud ja nähtavad ning mitte-töötajad on muudetud nähtamatuteks.

Moodsates lääne ühiskondades ei kaasata alati noori inimesi, näiteks lapsi täiskasvanute maailma nii, nagu seda tehti minevikus. Kogukond, ühiskond lükkab kõrvale ka vanemad inimesed, kes on jäänud pensionile ja enam tööl ei käi. Sarnane dünaamika toimib ka nende suhtes, kellel on vaimuhaigus. Vaimuhaige ei suuda sageli raha teenida ning lähtuvalt teie ühiskondade toimimisfunktsioonidest jääb ta teistele koormaks. Sageli peredel, kellel pole ressursse – raha, kogukonna tuge ja teisi inimlikke ühendusi, mida on vaja vaimuhaige inimese aitamiseks, jääb viimaseks võimaluseks saata inimene ära asutusse, kus tema eest füüsiliselt hoolitsetakse.

Aja jooksul on vaimuhaiged inimesed kogukondadest isoleeritud ja kogukonnad on unustanud enda kohandamise mitmekesisuse jaoks ja mitmekesisuse kogemise. Te olete kaotanud paljude vaimuhaigete inimeste elutarkuse, loovuse ja õnnistuse. Samamoodi on see kaduma läinud laste ja eakate inimeste osas, keda ühiskondlikku ellu pole kaasatud. Et saaksite inimperekonnana jõudsalt edasi areneda, peate uuesti õppima eri tüüpi inimesi kaasama. Nende puhul, kes teie arvates on piiratud, te avastate, et nad pole mitte piiratud, vaid teist lihtsalt erinevad. Kui vaimuhaige inimene kogeb alternatiivreaalsust, siis võib seal mõnikord olla vaimne sõnum või vaimne tarkus. Ülim reaalsus on täidetud kõiki inspireerivate lugudega. Kahe reaalsuse vahel tantsides kogeb vaimuhaige inimene tihti alternatiivreaalsuse säravat huumorit. Neil inimestel on palju, mida jagada.

Ühiskondlikul tasandil on vaja, et te kõik tõmbaksite oma fookuse ära sellise elu Ühiskondlikul tasandil on vaja, et te kõik tõmbaksite oma fookuse ära sellise elu ehitamiselt, mis muudab teid kõige tõhusamaks töötajaks. Selle asemel leidke võimalus elus tempo maha võtta ning võtke ruumi rääkimisele, kuulamisele ja suhtlemisele vanemate inimestega, väikeste lastega, vaimuhaigetega ja kõigi teistega, kes on omal moel mitmekesised. Tehke seda perekonnas, naabruskonnas ja oma igapäevastes toimetustes. See võib tähendada, et suhtlete inimesega, kes räägib teises keeles, kellel on teistsugused huvid, teistsugused võimed.

Toimumas on globaalne segunemine ning omavahelise ühenduse tugevnedes tagab see lõpuks inimperekonna pääsemise. See nõuab teilt aja maha võtmist ning selle asemel, et tähtsustada end sellise tegutsemise kaudu, mis defineerib teid töötajana või paneb teenima suuremaid isiklikke füüsilisi ressursse, on vaja hakata tähtsustama omavahelist seotust. See, mida igaüks kõige enam igatseb, on soov olla rohkem seotud kõigi kaasinimestega ning avanemist suure armastuse kaevuna, mis teie sees peidus on. Võta kiirust maha ja kasuta iga võimalust, et veeta ohutult aega vaimuhaigete inimestega. Ava oma süda ja mõistus järgneb talle.

Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga