INIMKONNA ARENG JA VALGUSTUMINE

Kuidas määrata või üles leida oma vaimne sünnipäritolu? 

Esimeseks sammuks on oma vaimse sünnipäritolu fakti tunnistamine. Niipea kui lasete kahtlustel kas on või ei ole minna ja võtate idee omaks, siis hakkab informatsioon esile kerkima. Äkki võib teile pähe torgata, et taevasse vaadates tõmbab teid alati konkreetse tähe poole; või on teid alati lummanud inglid või muud jumalikud energiad; või on teile alati meeldinud mõni konkreetne loom, mis teie vaimset sugupuud esindab. Looma tootemid aitavad saada informatsiooni oma vaimsest päritolu kohta. Kui tunnete tihedat suhet mõne loomatüübiga, näiteks karu või kotkaga, siis see näitab, et loomale omistatavad tunnused on tihedalt seotud teie vaimse päritolu liini omadustega. Sellisel puhul on karu tugevus ja kotka terav pilk teie vaimse päritolu peegeldused.

Oma vaimse sünnipäritolu fakti aktsepteerides hakkate otsima vihjeid. Vihjed peituvad küsimustes: mille poole mind tõmbab? Mis mind huvitab? Osadel inimestel on väga selge tooniga, puhas vaimne sünnipäritolu. Ta tuleb ühest kohast ja see on täiesti selge. Ta on kotka-inimene või ta on karu-inimene või nagu mõni on täielikult iirlane ja mõni on täielikult Ghanalane. Kuid valdavalt on teil kompleksne vaimne päritolu. Enamikku tõmbab paljude erinevate asjade poole, sest nende vaimne sünnipäritolu on segu paljudest, samamoodi nagu on paljude segu ka füüsiline päritolu. Osa päritolust on ühendatud karu energiaga ning osa on ühendatud kotka energiaga ja sellest hoolimata võib üks osa olla seotud näiteks inglitega. Enamust tõmbab paljude erinevate asjade suunas – olete huvitatud paljudest erinevatest teemadest, tunnete seotust mitmete erinevate sümbolite ja looma tootemitega ja see on hästi. Uurige neid kõiki ja küsige endalt jätkuvalt, mis mind siia tõmbab? Mis tundub olevat osa minust? Sügavas sisemuses teate vaid teie ise, mis teis tõena vastu kajab.

Eriti olge valmis aktsepteerima tahku, et teie vaimne päritolu sisaldab nii neid tunnuseid, mis on teie jaoks positiivsed kui neid, mis on teie jaoks negatiivsed. Oluline on omaks võtta mõlemad, täpselt nagu on oluline võtta omaks oma vead ja olla valmis nendega tööd tegema. Võttes omaks oma varjulise külje ja olles valmis aktsepteerima, et teie mõned küljed omavad negatiivseid kõrval tähendusi, siis see teadmine annab teile jõudu, et otsustada, kuidas neid oma elus positiivselt rakendada. See on parim algus oma vaimse sünnipäritolu avastamise teel. Võite leida teavet ja inimesi, kes oma võimetele tuginedes räägivad teile teie vaimsest päritolust, kuid lõppkokkuvõttes annavad teile täpseimat informatsiooni oma südame kuulamine ja ligitõmbavate asjade äratundmine.

Et me tuleme vaimust ja lõpuks lähme sinna tagasi, siis mis kasu on pingutusest endale siin oma vaimsust meelde tuletada?

Üks põhjus, miks inimesi on alati huvitanud vaimuga ühenduse loomine ja vaimu meelde tuletamine, on teie loomulik kalduvus tagasi tulla selle juurde, kes te olete ja mis te olete. Kui juhtub midagi, mis selle väikese osa teis üles äratab ja te vaimset ühendust tunnete, siis tunnete te end koduselt ja teil tekib asja vastu huvi. Inimesi on alati huvitanud vaimne tähendus kõige suhtes, mille poole nad pöörduvad, sest selles on kodune tunne. Kuna osa teie olemusest mäletab, et valdavalt on teie vaim rohkem see, kes te tõeliselt olete ja kuigi te oma vaimseid vaatenurki ei mäleta, siis nende igasugune välgatus tundub kodusena ja teid tõmbab selle poole. Siin on esimene põhjus, miks teid vaimsuse poole tõmbab.

Teiseks põhjuseks on teie soov tugevdada iseenda mõistmist armastuse kehastusena. Kuna inimeseks olemine seab armastusele piirangud, siis on teie armastuse kogemused võimendatud. See annab võimaluse armastust sügavamalt mõista ning vaimne ühendus aitab mõistmist arendada. Enamus teist, kes te olete otsustanud inimesena kehastuda, on piiranud oma võimet armastust tunda. Selles sisaldub ka piirang võimele näha oma vaimu, mis kokkupuutes annab tugevama tunde. Vaimsuse täieliku ignoreerimisega ägenemine oma eesmärki enam ei täida. Vaimsed kogemused teenivad teid teie püüdlustes meelde tuletada ja tugevdada oma arusaamist armastusest.

Ja nii koos loomuliku tõmbega kodusena tunduva vaimse ühenduse suunas, kombineeritult intensiivsusega seda leides, muutub vaimse ühenduse otsimine pea vastupandamatuks tegevuseks. See on kui kodune tugipunkt. Inimesi jääb alati ühel või teisel moel sinnapoole tõmbama. Sel põhjusel on inimesi alati tõmmanud ka religioonide ja muude organiseeritud praktiliste vaimsete vormide loomise poole. Isegi kui proovitakse vaimset ühendust mitte kogeda, siis juhtub see loomulikult hetkedel, mil süda paisub armastusest sõbra vastu, või hetkedel, mil kaunis looduslik vaatepilt võtab hingetuks. Teie kehad on loodud kogema taju, et olete osa millestki suuremast kui vaid teie individuaalne mina ise. Teid on loodud kogema imetlust ja see on osa vaimsest ühendusest.

Inimkonna trajektooriga seoses on vaimsuse taotlemiseks suurem põhjus. Kui inimrass alguse sai, andis inimkond nõusoleku hiiglaslikuks eksperimendiks. See oli eksperiment, et teada saada, mis juhtub siis, kui kogu universumi algainet armastust, ajutiselt piiratakse või see isegi unustatakse. Inimkonna teekond läbi tuhandete, tuhandete aastate algas inimestest, kes mäletasid rohkem, kes nad on. Nad olid püsivalt teadlikud faktist, et nad on vaimolendid, kes kogevad inimeseks olemist. Eksperiment oli see, et hakata süvenevalt unustama, kes te kollektiivsel tasandil olete – unustada süvenevalt oma vaimne ühendus ja armastus ning luua sellega üha rohkem ja rohkem kannatusi. Te avastasite tiheduse sügavat tasandit progresseeruvalt, tegite täispöörde ja nüüd olete valmis uuesti meelde tuletama selle, kes te tõeliselt olete. Eesmärgiga paremini mõista omaenda hinge valgust, olete te läbi teinud teekonna pimeduse südamesse. Praegusel ajal on inimkond sügavast pimedusest väljumise edukal teekonnal. Pingutusi, mida vaimse praktika arendamiseks tehakse, tõukab tagant kõnealune inimkonna trajektoor ja see on sellest suuresti mõjutatud.

Isiklike vaimsete kogemuste kaudu, aitate te kõik ühiselt luua suuremat ruumi armastusele, suuremat ruumi omaenda jumalikkuse mäletamisele. Ühiskonnas töötate te normide ja väärtuste loomiseks, mis toetavad vaimset ühendust ja põhinevad heatahtlikkusel, ühendusel ja vastastikkusel sõltuvusel. Need väljendavad paremini tõde. Tõde selle kohta, kes te tõeliselt olete ja tõde selle kohta, kuidas asjad vaimude maailmas toimivad. See on üks põhjus, miks inimesed tunnevad tõmmet vaimsete praktikate poole. Igatsus oma vaimuga ühendust saada, suunab teid armastuse suhtes oma uskumusi ja käitumisi muutma. Mis on iga vaimse praktika juuretasandi universaalne tõde.

Vaimne töö ei ole mõeldud inimeseks eksisteerimise eitamiseks või inimlikke piiranguid välistavate kogemuste hankimiseks. Vaimse töö eesmärk on tuua rohkem valgust ja armastust inimlikku kogemusse sellisena, nagu ta on. Sel moel selle poole püüeldes te avastate, kuidas sellest saab vaimuga ühenduse loomise ilus tants, mille kaudu saate tuua valguse ja armastuse energiat oma igapäevastesse toimetustesse. Vaimuga ühenduse loomine peaks juhtima teie igapäevaste otsuste tegemise protsessi ning teie igapäevased ülesanded peaksid juhtima teid vaimuga sügavama ühenduse leidmise suunas.

Kas inimlikel valikutel ja tegevustel on mõju vaimude maailmale?
Kui nii, siis kuidas? 

Jah, inimlikel valikutel ja tegevustel on mõju vaimude maailmale, kuigi nad ei ole nii suured kui paljud ette kujutavad. Universumi tõde – universumisse kuulub ka inimlik maailm – on, et kõik mõjutab kõike. Universumi tõde on absoluutselt iga ilmnemise, isegi mõtte või kavatsuse kättesaadavaks muutumine kõigile, kes on universumis, sest te olete omavahel ühendatud võrgu, energeetilise maatriksi kaudu. Isegi kui olete millestki füüsiliselt või energeetiliselt eemal, siis ühel või teisel moel olete te sellest mõjutatud sellest hoolimata.

See tähendab, et teie eksistents on lõpmatult kompleksne. Võrgu ilu seisneb selles, et Sinu hing on piisavalt suur, hoomamaks ja juhtimaks Sinu kohta võrgus, mille mõõtmatust, mida selle tasandi ühendus tegelikult tähendab, inimlik meel haara ei suuda. Teadliku meele jaoks piisab ütlusest, et kõik mõjutavad universumis kõiki. See tähendab, et iga Sinu mõte saadab universumisse, vaimude maailma virvenduse. Kõik tegevused, mida Sa teed, tekitavad virvenduse. Iga Sinu tegevus toob inimlikku maailma kas natuke rohkem valgust või natuke rohkem pimedust. Ja iga Sinu tegevus toob ka vaimude maailma kas natuke rohkem valgust või natuke rohkem varje. Seega jah, mõju on eranditult alati.

Universumi ulatusest ja selles osalevast lõpmatutest olenditest tulenevalt pole kellelgi oluliselt suuremat mõju kui teisel. Laias laastus on kõigil võrdne mõju universumi energiale, olenemata sellest, kas olete USA president või väikelinna farmer. Igaühel teist on oma koht võrgus ja midagi tehes saadate alati teele virvenduse, sõltumata sellest, kui suure või väikse asjaga on tegemist. Sel põhjusel manitsevad kõik vaimsed traditsioonid olema iga hetke suhtes tähelepanelik. Iga hetk teie elus toob universumisse natuke rohkem valgust või varju. Iga inimese panus on pidev.

Võrgu tohutu suuruse tõttu on valik, millest end mõjutada lasta, väga suur. Lisaks isiklikel valikutel põhinevate virvendusefektide tekitamisele, saate te valida ka seda, millest ja kuidas te ennast mõjutada lasete. Te saate teadlikult valida häälestumise kas armastuse energiale või hirmu energiale. Konkreetsemalt võite luua ühenduse tervendava energiaga või näiteks mängulise energiaga. Võite end häälestada mitmele energiale, misläbi olete nende energiatega seotud tegevustest enam mõjutatud kui teistest, millele te ennast häälestanud ei ole. See on nagu arvutis endale RSS tellimuse vormistamine. Valides välja selle, millest mõtlemisele või mille vaatamisele te oma aega kulutate, saate te mõjutatud kõigi nende poolt, kes on ennast samale lainele hääletanud.

Kuna hing näeb kogu võrku, siis on tema otsustada, millisele energiale häälestuda ja sellest tulenevalt, millest teid mingil ajahetkel kõige enam mõjutada lasta. Loova protsessi edendamiseks on teil võimalik luua ühendus kõigega, mis universumis aset leiab. Samas inimesena, kes te oma vaimu vaatenurga unustanud olete, ei suuda te energia korraldamist piisavalt hästi hoomata, et otsustada, millele ennast häälestada. Te ei näe suurt pilti. Inimesena, kes kõiki neid asju ei tea, et nende üle teadmiste põhiselt otsustada, jääb vaid üle teha otsuseid usule tuginevalt.

Kuigi teie kogu võrku täpselt ei näe, siis peate usaldama fakti, et armastuse eelistamine hirmule annab teile võimaluse selleks, mida te vajate. Te peate uskuma fakti, et kuigi te ei näe, kuidas see toimub, siis  oma kavatsuse paika panemine selle teieni ka toob. Nii toimub loomine inimeste maailmas – kõigepealt paned paika kavatsuse ja siis voolad järgides oma usku. Teie meelel ei ole võimalik hoomata kõiki valikuid ega vaimset koreograafiat, mis peab millegi toimumiseks aset leidma. Selle asemel pange oma kavatsus paika nii selgelt, ausalt ja armastavalt kui võimalik ja lubage oma vaimul tuua teini see, mille ta vaimude maailmast kokku kogub. Inimlikus maailmas on see asjade toimimise kõige tõhusam viis ning annab võimaluse juhtida nii vaimse kui inimliku maailma mõjutusi teile.

Teie mõtted ja tegevused inimeste maailmas mõjutavad vaimude maailma, aga mitte ühelgi konkreetsel viisil. Teie valikud ei sega teie vaimude teed ega riku kellegi teise teerada. Kui teete inimeste maailmas vea, siis vaimude maailmas ei kahjusta te mitte midagi. Teie valikute energiad ja nende tagajärjed sisenevad lihtsalt universumi avarasse energiavõrku ja kõik olendid saavad neid kasutada oma parimal äranägemisel. Seega, teie tehtud valikud muudavad vaid teie enda vaimu teerada, aga et teie vaim on teie meelest nii palju võimsam, siis pole mingit ohtu, et te teda hävitada või teda vigastada saaksite. Oma vaimule võite luua raskeid väljakutseid hilisemas elus lahendamiseks, aga teda vigastada ega hävitada teil võimalik ei ole. Teie vaim ei vii teid olukorda, kus see juhtuda võiks. Lepingus, mille inimolend inimeseks kehastudes teeb, sisaldub midagi kaitseventiili sarnast, milles piiratakse tema võimet oma tegevusega universumit mõjutada. Teie vaimud vahendavad pidevalt teie tegevuste mõju vaimude maailmale ja vaimude maailma mõju teile. Ja me rõhutame veelkord, et oma valikutega, põhjustate te kahju inimlikus reaalsuses, mille te ise peate siis korda tegema. Karmaelu läbimise ja oma kavatsuste sõnade ja tegevuste kaudu millist iganes kahju tehes, töötlete te läbi karma tasakaalu kaudu vaimu tasandil.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga