Valgustumine

Mida tähendab valgustumine ja kuidas aitab Akasha kroonika meil seda saavutada?

Meie määratleme valgustumist enda võtmist valgusena. Oma elus ja iseendas valguse süütamist nii, et hakkate ennast võtma valgusena ja seda on võimalik saavutada ainult  iseendas valguse leidmisega. Valgustumine on iseenda võtmine armastusena, kes te olete ja valgustunud inimene on oma jumalikkusest täielikult teadlik.

Akasha kroonika saab valgustumisel abiks olla, sest ta avab teie valgustumisele ukse. Kroonika annab informatsiooni, et hakkaksid ennast paremini tajuma ja võtma ennast armastusena, kes Sa tõeliselt oled. Kujutle ennast hetkeks inimesena, kes pole siin sündinud ega kasvanud, vaid kes ärkab ühel päeval üles ja avastab, et on käte ja jalgade ning vanematega inimolend. Tõenäoliselt püüaksid Sa välja selgitada kes Sa selline oled. Alustaksid põhiküsimustega nagu mis on jalad ja mida Sa nendega tegema pead ja liiguksid edasi keerulisemate küsimuste juurde nagu miks Sa nutad ja mida tähendavad emotsioonid. Täiesti uuena on enda kohta küsimusi väga palju. Rakenda seda loogikat enda suhtes ka nüüd. Akasha kroonika annab vastused kõikidele küsimustele, mis teil indiviidina ja kollektiivse inimrassina tekivad.

Planeedile äkki saabunud kujuteldava inimese metafoor sobib hästi, sest läbides valgustumist, te muutute iseendale võõraks. Vanad tegutsemisviisid ei toimi enam nii, nagu nad alati. See võib areneda punktini, kus tööle sõites, avastate ühel hetkel, et tänavad, mis vanasti viisid kontorisse, viivad nüüd hoopis kaubamaja juurde. Mõni võib seda juba kogenud olla! Sellises olukorras peab tõsiselt järgi mõtlema, kuidas iga päev tööle jõuda ja lähenema olukorrale täiesti uuel moel. Nihkesse lähevad kõik vanad tegutsemisviisid. Näiteks, viis, kuidas Sa varem partneri või sõbraga suhtlesid, toob äkitselt kaasa vääriti mõistmise. Sellega suunatakse Sind revideerima oma rääkimise või kuulamise viise, et oleksid edaspidi tema suhtes edukam. Endas valgust süüdates on vaja kõik vanad tegutsemisviisid ümber kirjutada, sest iseenda jumalikuna tajumine näitab teile kõike teises valguses. Muutuvad tõeliselt fundamentaalsed asjad.

Inimestel on vanad harjumused, mis suunavad neid omavahelises suhtlemises ja mis põhinevad vanal ideel, et neis on midagi valesti. Ühel või teisel moel kannab seda teadmist endas iga inimene. Läbi inimkonna ajaloo on inimesed sündinud ja üles kasvanud ning neile on parimat soovides sisendatud, et neis on midagi valesti. Inimene tunneb, et on näljane, aga teised ütlevad, et praegu pole söömiseks hea aeg ja ta keha valetab talle. Või inimene nutab ja teised käsivad tal lõpetada, sest see pole nutmise koht. Viimaks on inimene veendunud, et tema loomulikud instinktid on valed ja temaga on midagi valesti. Sisimas mõtleb ta, et olen küll näljane, aga et ma ei tohiks praegu näljane olla, siis järelikult tunnen ma valesti ja kannab seda väär olemise taju endaga kaasas kogu elu.

On imestamisväärne, kuidas te inimestena leiate üliedukaid mooduseid üksteisega suhtlemiseks ja püsima jäämiseks maailmas, mis põhineb usul, et teis on midagi valesti. Hoolimata sellest murettekitavast uskumusest, te suudate elada toredat elu ning leiate isegi võimalusi edenemiseks, kasvamiseks ja tervenemiseks. Samas valdav hulk olemasolevatest kommetest ja viisidest, kuidas te omavahel suhtlete ning mida ja kuidas te oma kehaga teete, baseeruvad endiselt ideel, et olete halb või midagi on puudu. Te püüate jätkuvalt te selle uskumusega leppida või seda varjata ning see on üsna kurnav.

Radikaalne muutus, mille valgustumine kaasa toob on see, et te hakkate tajuma iseenda jumalikkust ja teadvustama, et teis pole mitte midagi valesti. Kuna selle mõistmiseks peab toimuma tähendusrikas äratundmine, siis selgitame lähemalt. Te hakkate mõtlema, et “Minuga ei ole midagi valesti, kuigi olen keset ööd näljane ja see meeldib mulle!” või “Täna söön ma lõunaks šokolaadi kooke ja naudin seda!” Valgustumise protsessis sisaldub äratundmine, et kui on selge soov, ka kapriis, siis on selle juured tõenäoliselt seal, mis on inimese jaoks õige ja hea, sest tema ise ongi headus. Hakates tunnistama oma kaasasündinud headust, suurendate oma valgust ja liigute valgustumise suunas. Paljud teevad praegu seda kogemata ja paljud teevad seda teadlikult ning see toimib hästi mõlemat pidi.

Kujutle ennast veelkord siia maailma just saabunud kujuteldava inimesena. Valgustumise protsessis ärkad hommikuti üles ja kõik on jälle uus. Oma ootusi möödunud päevadele tuginedes rajada ei saa, sest meeldib see Sulle või mitte, pead Sa valguse suurenedes võtma iga päev asju uutmoodi. Ärritudes võib vahel tekkida soov, et kõik oleks vanaviisi. Aga siis, kui märkad, et saad igat hetke võtta uue seiklusena, valdab Sind erutuse ja vabaduse tunne. Akasha kroonika pakub suurel hulgal informatsiooni Sinu kohta ja selle kohta, mida Sa selle elu jooksul siin teed. Kroonika aitab samuti mõista teiste inimeste tegemisi ja nende käitumiste põhjuseid. Kõige olulisem on see, et kroonika poolt antav informatsiooni põhineb tõel, et Sinus on kõik läbinisti hea ja Sa koosned täielikult armastusest. Akasha vaatenurk erineb paljudest teile varem teada olevate infoallikate poolt pakutavatest ja aitab teid valgustumise protsessis tohutult.

 

On see normaalne, et me valgustumist läbides kogeme suuri energeetilisi nihkeid?

Jah, valgustumise protsessis energeetiliste nihete läbi tegemine on väga normaalne. Valgustumist peetakse sageli imeliseks ja õndsaks tegevuseks, mille kaudu inimesed siirduvad salapärasel moel inimelu raskustest välja uude nirvaana kogemusse. Neid hetki tuleb küll ette, kuid enamjaolt on valgustumise protsess raske, samasugune nagu seda on sündimise protsess. Sünd ise, elu teekonna algallikas siia maailma on imeline, kuid protsess on äärmiselt traumeeriv. See on ühe olemise lõpp ja täiesti uude olemisse sisenemise algus. Sama kehtib ka valgustumise kohta. Protsessis peate kogema oma senise olemisviisi surma ning seejärel peate vapralt sisenema täiesti uude olekusse oma olemise kõikidel tasanditel.

Unehäired ja energia katkestused on valgustumise väga tavalised sümptomid. See tähendab, et vahel võite olla väga energiline, loov ja laiahaardeline, samas mõnikord ilmneb energia närviliselt ja murelikult. On ka aegu, mil olete ülimalt väsinud ja tundub, et ei suuda oma meelt paigal hoida – unistate, magate palju ning raske on keskenduda ja asju ära teha.

Kahe energiavormi lainete vahel liikumise raskus seisneb vastupanu osutamise määras. Püüdes hoida sirgjoonelist, regulaarset ajakava, hakkate võitlema äärmustega. Kõrgenergiaga võideldes kogete ärevust ja madalenergiaga võideldes kogete kurnatust. Olles endaga ja oma kehaga leebe ning andes endale andeks tähelepanu hajumise, hakake võitlemise asemel tugevat energiat rakendama alles siis, kui see kohale jõuab. Vaikseid hetki kasutage enda tasakaalustamiseks.

Valgustumist läbides on väga kasulik lubada endale pikki uinakuid, sest keha vajab aeg-ajalt välja lülitamist täpselt samamoodi nagu arvuti. Kui hoida arvutit kogu aeg, vahet pidamata töös, jookseb ta ühel hetkel kokku ja midagi läheb kindlasti kaotsi. Samamoodi on kehaga. Uinakuid tehes, unistades või lihtsat logeledes ehk ennast regulaarselt välja lülitades hoiad oma süsteemi toimimas. Nii jätkub energiat oluliste asjade tegemiseks ja see ei kulu Sind enam mitteteenivast ajakavast kinnihoidmisele.

Kuna igal inimesel on maailmas oma ainulaadne kutsung, siis on vaid üks konkreetne asi, mida hoidjad kõigile soovitavad. Ainus kõigile inimestele kehtiv ülemaailmne kutsung on, et valgustumist saab läbida vaid armastuse suunas liikudes. Hoidjate universaalne juhis on jätkata isiklike kogemuste uurimist. Küsige endalt kas teid motiveerib armastus või hirm ja analüüsige kõiki oma tegevusi. Mõelge, kuidas te oma ellu suhtute; jälgige, kuidas te oma otsuseid teete; vaadake oma suhteid. Vaadake kõiki tahke oma elus ja mõelge kas nad on rajatud armastusele või hirmule. Isegi tegevus, mis esmapilgul tundub põhinevat armastusel, võib põhineda hirmul. Võite mõnda tegevust armastusega teha sellepärast, et kardate maha jätmist või teistele mitte meeldimist. Kui armastatud tegevus põhineb hirmul, siis hoides kinni takistavatest mustritest, töötate valgustumisele vastu.

Jätka hirmude ja asjade, mis küll motiveerivad, aga mida Sa kardad otsimist ning püüa leida mooduseid nende kõrvaldamiseks. Otsi üles kõik, mida Sa armastad ja liigu selle poole. Kui hakkad järgnema avanevatele armastuse lainetele, siis näed, et elul on oma loomulik voolamine ja loomulik rütm. Liigu kaasa pigem selle vooluga, kui et hirmust lähtuvalt püüad asju parandada.

Kas siis kui need, kes on otsustanud kolmanda dimensiooni reaalsusest ära minna ja seda teevad, toimub valgustumises mingi nihe?

Saabub aeg, mil kõik olevused, kes ei soovi enam olla valgustatud planeedil on lahkunud, et kehastuda kuskil mujal. Kuid ühte kindlat hetke ei ole. Ühtegi nihkega seotud juhtu tulemas ei ole. Nihe leiab aset praegu. See hakkas pihta 1980-ndate harmoonilise sulandumisega ja algus oli tõeliselt aeglane. Umbes 2004. aastast alates on nihkumise tempo palju kiirem. Paljud hinged on surnud ja läinud siit planeedilt minema, et kehastuda oma eesmärkide täitmiseks kuskil mujal. Neid ei teeninud enam elu planeedil, mis läbib valgustumist, sest nad soovisid jätkata füüsilise reaalsuse, duaalsuse või millegi sarnase kogemist.

Et teie mõistes ei toimu ühte silmaga nähtavat nihet, siis te ilmselt hakkate seda tagasi vaadates võtma nihke toimumise ajastuna. Nihe ei toimu mitte ühe hetke, päeva ega isegi aastaga vaid 40 kuni 60 aastase perioodi jooksul. Täpselt me seda veel ei tea, aga nii see on. Kinnitame, et planeedil Maal ei ole mitte ühtegi hinge, kes seda läbi teha ei soovi. Seni kuni hing soovib Maal elada, ta Maal ka elab. Kui ta seda enam ei soovi, siis ta kas sureb või lahkub planeedilt mingil muul moel. Nii on see alati olnud ja nii see ka jääb.

Räägime küsimuses sisalduvast sellest reaalsusest lahkumise valiku ideest. Nii on see alati olnud, kuid ta muutub tähelepanuväärsemaks ja märgatavamaks kuna maailm muutub. Elu inimesena siin maailmas viissada aastat tagasi, oli väga erinev sellest, mis ta praegu on. Täna on tihedust vähem ja mõistmist rohkem ning see on toonud kaasa piirangud kannatustes. Kuigi planeedil on kannatusi veel palju, siis neid põhjustavad stsenaariumid muutuvad teile aina vähem vastuvõetavateks. Te arenete ühiskondadena, te arenete indiviididena. Teie kaastunne kasvab ja te talute ahistamist aina vähem.

Te jätkate teekonda suure inimperekonnana, aga teie seas on hinged, kes oma alustatud teekonna jätkamiseks ja soovitud kogemuste saamiseks peavad elama rohkem kolmanda dimensiooni reaalsuses, kui see täna üldiselt on. Nii kehastuvad nad maailma sellistesse piirkondadesse, kus on rohkem duaalsust, rohkem tihedust ja kus neil on võimalik kolmanda dimensiooni vaatenurgast lähtuvalt veel õppida, kasvada, katsetada ja luua.

Need inimesed, kes hakkavad säilitama järgmisteks generatsioonideks inimese formaati siin maailmas, teevad seda palju suurema universaalse teadlikkusega kui seda on tehtud tuhandete ja tuhandete aastate jooksul. Seega, praegu planeedile Maa sündivad inimesed saabuvad suurema võimega mäletada oma eelmisi  elusid ja kui mitte midagi muud, siis mäletada seda, et kõik on tehtud armastusest. Te avastate, et teie elu inimestena läheb küll edasi, aga te olete laiema universaalse vaatenurgaga inimesed. Ühiselt paljastate ja toote välja oma anded, enda tervendamise võime, traumas ellu jäämise, sellest hoidumise ja teiste kaitsmise võime ning see kõik juba toimub ja jätkub veel. Te suudate näha suuremat pilti sellest, kes te universumis olete. See võimaldab teil elada oma elusid teisiti. Te olete endiselt inimesed, aga te olete valgustatumad inimesed.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu. See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.  See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga