Akasha vaatenurk planeedi ja inimeste muutustele, mis on seotud 2012. aasta energiaga

Kuidas planeet aastal 2012 ja edaspidi muutub ja nihkub?

Planeet Maa muutub täpselt samamoodi nagu muutuvad inimesed. Samuti nagu valgustuvad inimesed, valgustub ka planeet Maa. Seda poleks võimalik ilma teiseta teha, sest valgustumine tähendab saabumist valgusesse, mis te enne inimeseks saamist olete. Inimeseks olemine tähendab elamist piiratud füüsilises kehas ja olekut piiratud ajas ja ruumis. Planeet Maa on täpselt samas seisus. Teie võime elada inimesena, hingena, kes on ajutiselt piiratud aja ja ruumiga, toetub eksisteerivale planeedile Maa ehk temalgi on samasugune leping nagu teil. Mõlemal, ühel inimesena ja teisel planeedina Maa, on ühesugune leping – te olete ajutiselt nõustunud ennast piirama ajas ja ruumis selleks, et saada üks kindel kogemus.

Üksikindiviid ei saa olla kolmandas dimensioonis ilma abita. Lisaks on vaja veel palju olendeid, kes temaga koos seda teeksid ja piisavalt impulsse looksid, kaasa arvatud see olend, kes nõustus olema planeet Maa. Ka planeet Maa ei saaks seda üksinda teha. Selleks, et olla planeet, vajab ta palju teisi olendeid, et toetada pidevat üksteiseks sulanduvat aegruumi sisse pressimist. Te kõik olete üks kogukond ja teie lepingud on omavahel kokku põimitud. Seega, kui teie inimestena teete läbi valgustumist ning aeglaselt, aga kindlalt meenutate seda, kes te tegelikult olete, ja otsite viise, kuidas kõrgema dimensiooni teadlikkust oma füüsilises kehas, füüsilises olemuses alles hoida, siis planeet Maa teeb seda sama. Tegelikult oli nihke algataja tema. Mingil viisil on ta inimesi selles kõiges edestanud. Muutused toimuvad planeedil Maa ja paljud teist kogevad muutusi, mis on energeetilised. Paljud on märganud, et Maa tuntav vibratsioon on varasemast väga palju erinev ning paljudel on Maaga varasemast täiesti erinev suhe.

Samuti toimuvad füüsilised muutused. Enamik füüsilisi muutusi, mis Maal aset leiab, toimub Maa pinnal. Muutused põhinevad inimese loodul ja saadud kogemuste eesmärk on inimest arendada. Mõned muutused toimuvad sügaval planeedi sees, kuid need muutused said alguse juba siis, kui planeet oma eksistentsi alustas. Planeedi lõpp on planeedi sündimise hetke sisse kirjutatud. Teadlased, nagu astronoomid ja geoloogid, saavad sellest väga hästi aru. Samad jõud, mis planeedi lõid, viivad lõpuks täide ka tema lõppemise. Planeeti hoiab paigas tundlik kuumuse ja gravitatsiooni tasakaal.

Maal toimuvaid füüsilisi muutusi põhjustavad nii hiljutised keskkonna muutused, nagu reostusest tingitud kliimamuutused kui tektooniline nihkumine, mis on toimunud mitu miljonit aastat. 2012. aasta potentsiaali käivitanud muutus leidis aset 2006. aasta alguses. Maa koores toimus sügav lihe ja see põhjustas virvendusefekti, mis aeglaselt 50–70 aasta jooksul väljendub varasemast rohkearvulisemate maavärinate, vulkaaniliste pursete ja muude geoloogiliste sündmuste näol. Mida te näha võite ja juba näete, on geoloogiliste tegevuste puhang Maa koores, grupiviisilised maavärinad. Maavärinad toimuvad alati mitmekesi koos, kuid nad on tavaliselt nii nõrgad, et tavainimene neid ei märka. Kogu maailma teadlased on sellisest Maa värisemise grupidünaamikast teadlikud. Te saate näha palju tugevaid maavärinaid, mille põhjuseks on 2006. aastal toimunud Maa koore sügav lihe.

Palve – milles kõik inimesed hinge tasandil palusid abi planeedilt Maa, et ta toetaks neid kogemustega, mis viiksid neid ärkamiseni – on seotud aastaga 2012. Kui Maa lihe toimus, siis Maa süda avanes energeetiliselt tavalisest veidi rohkem ja see oli pühendatud teile kõigile. Lihke füüsilise virvenduse mõju väljendub tugevates ja rohketes maavärinates, mis toimuvad inimasustusega paikades. Eelmine aasta on tõestanud, et nad toimuvad inimasustuse keskustes ning see oli osa 2012. aasta potentsiaalist, mis avaldub mitte ainult ühe, vaid mitmete aastate jooksul.

Selliseid juhtumisi hakkab inimasustatud keskustes toimuma aina rohkem, sest inimkond palus planeedilt Maa abi. Kui juhtuvad suured looduskatastroofid, siis inimkond veidike ärkab. Hinge tasandil jälgite te pidevalt ennast ühe perekonnana veendumaks, et te suudate ilma traumata nihkuda, avarduda ja areneda nii palju kui võimalik. Et see on inimloomuse omadus ja mõned on aeglasema ärkamisega kui teised, siis mõnikord on teid vaja ärkvele raputada. See ei tähenda aga seda, et inimesed, keda maavärin otseselt raputab, ärkvele raputatakse. Tihti on just kaugemal elavad inimesed need, kelle südamed äkki avanevad. Nad teadvustavad, et teistes maailma osades inimesed kannatavad ning saavad teadlikuks, et hoolimata kõigist erinevustest on kõik inimesed omavahel seotud. Selline on ärkamine valgustumisele, mida inimesed ja Maa üheskoos ellu viivad.

Kuidas suureneb või muutub 2012. aasta energiaga seotud kliimamuutus
ja mis saab edaspidi?

2012. aastal ja edaspidi globaalse kliimamuutuse suurenemine jätkub. Elutarkus, mida te 2012. aastal olite ehitamas, sisaldab eraldatuse illusiooni, sisemise killustatuse illusiooni, lahustamist. Kui te indiviidina terviklikuks saate, võtate omaks fakti, et see, mida te armastate; see, mida te mõtlete ja see, kuidas te käitute, peavad olema omavahel kooskõlas ning lähete samale lainele. Globaalne kliimamuutus, teie mõistes temperatuuri ja ilmastiku nihked, mis põhinevad inimeste käitumisel ja mõneti ka vigadel – on selleks, et aidata teil aru saada, kuidas teie käitumine ja armastus ei ole ühel lainel. See annab võimaluse tuua nad tagasi samale lainele ning võimaluse astuda terviklikkusesse.

Planeet Maad armastavad kõik inimesed. Sõltumata sellest, kas Sa selle peale mõtled või mitte, kas Sa selliseid sõnu kasutad või mitte, siis inimesena eksisteerid Sa vaid tänu planeedile Maa ja selle eest Sa teda ka armastad. Iga päev vahetavad kõik inimesed Maaga füüsilisi ressursse ja energiat ning see on põhjus, miks te kutsute planeeti emakeseks Maaks, on ju? Teil on teda vaja, et olemas olla. Põhitasandil armastavad Maad kõik inimesed ja globaalne kliimamuutus annab sel moel teile võimaluse asjale pihta saada ning teha muutusi, et tuua oma armastus ja oma tegutsemine ühele lainele. See on suurepärane võimalus töötamiseks aruandekohustusega, mida on vaja valgustumisest läbi minnes.

Kas tuleb veel sotsiaalseid ja poliitilisi revolutsioone?
Kas vaesed ja rõhutud saavad kätte oma väe?

Sotsiaalsed ja poliitilised liikumised, samuti sotsiaalsed ja poliitilised revolutsioonid hakkasid toimuma juba enne 2012. aastat. Paiksed revolutsioonid jätkuvad omaenda loomupärases otsusekindluses. 2012. aasta nihe ei toimu ainult aastal 2012. Te töötasite 2012. aasta energias juba enne, sest see on valgustumise energia. Mida rohkem indiviide saab teadlikuks faktist, et ta vastutab oma õnne eest ise ja et tal on vaja võtta vastutus oma käitumise, oma tegude, oma otsuste, sõnade ja ka maailma suunatud energia eest, siis ta elabki 2012. aasta energias. Sotsiaalsed ja poliitilised revolutsioonid saavad väge sellest, kui rohkemad jõuavad nimetatud arusaamiseni ning hakkavad vastutust võttes oma käitumist muutma. Revolutsioone on vaja selleks, et lammutada institutsionaalset rõhumist. Uues vormis revolutsioon ei vii teid mitte uue institutsioonini, vaid uue isevalitsusliku süsteemini. Teiste sõnadega, sotsiaalsed liikumised hakkavad põhinema rohkem indiviidide üksteise armastusel ja see toimub siis, kui kõik on võtnud vastutuse nii oma isikliku elu eest kui oma koha eest terves eluvõrgustikus.

Sellist nihet on juba näha sotsiaalsetes liikumistes, mida juhitakse mitte hirmu, vaid armastuse kaudu ja hirmul põhinevate sotsiaalsete ja poliitiliste liikumiste ja struktuuride lagunemine jätkub. Seda te peategi looma nüüd, mil globaalne majandus on radikaalses nihkes. Kui valitsuste struktuurid kokku kukuvad, institutsioonidel pole enam volitusi või nad lagunevad hoopis, sõltub teist kõigist, et need saaksid uuesti üles ehitatud armastusest, mitte hirmust lähtuvalt.

Põhiolemuselt on 2012. aasta vaid üks osa suuremast tsüklist, suuremast perioodist, milleks on valgustumise ajastu. Valgustumisajastu tõeline algus on varastes 1990. aastates ja enamik on seda väga selgelt kogenud alates aastast 2000. Aga sellesuunaline potentsiaal ja trajektoor said oma alguse maiade kalendriga, isegi varem ja peale 2012. aastat protsess jätkub. Jätkuvalt toimub võitlusi ja revolutsioone. Kui enne 2012. aastat seisnes tegevus paljuski valdkondade ja kahjulike institutsioonide lammutamises, siis pärast 2012. aastat hakkavad jõudu koguma ühiskogunemised ja ülesehitused, mis põhinevad inimkonna uutel visioonidel ning uuel arusaamisel omavahelisest ühendatusest ja aruandekohustusest iseenda ja teiste ees. See on peamine nähtav nihe.

Milliseid füüsilisi muutusi indiviidi tasandil võime oodata pärast aastat 2012?

Füüsilisi muutusi, mis inimeses aset leiavad, on väga palju ja nad on paljuski samalaadsed kogu valgustumisprotsessis inimestega toimuvaga. Kui vaadata valgustumise ja ülestõusmise kohta käivat informatsiooni ja võrrelda seda 2012. aasta kohta käivaga, siis on see mingil moel sarnane. Täpsemalt öeldes tähendab 2012 ja edaspidi paljude jaoks füüsilisel tasandil toimuv oma kehale lähenemise viiside ringi kohandamist ja ümber reguleerimist. See tähendab, et muutused toimuvad endiselt, aga te töötate nendega erinevalt ja seetõttu ka kogete neid erinevalt. Nimetan mõned muutused ja selgitan nendega seotud muutusi.

Mõned valgustumisprotsessis toimuvad füüsilised muutused on seotud temperatuuri regulatsiooniga ja see võib tähendada perioode, mil on raske saada sooja; raske on ennast maha jahutada või raske on hoida stabiilsust. Paljud võivad läbi teha ühest äärmusest teise kalduvaid kaalukõikumisi. Samuti võite muutuda tundlikuks mõne kindla toidu suhtes, nagu teil oleks toiduallergia. Tegelikult on muutunud teie tundlikkus, mis ei ole sama, mis immunoloogiline allergia, kuid kuidas iganes seda võtta, siis võib seda vabalt pidada allergiaks ja sellesse nii ka suhtuda. Teie seedesüsteem muudab viise, kuidas ta toitu omastab ja mittevajaminevat väljutab. Seetõttu teil arenebki tundlikkus toidu suhtes, et teil muutuvad toidu omastamise ja väljutamise meetodid. Mõnda aega võib osa olla tundlik mõne puuvilja, piimatoote, teravilja, toidulisandi, šokolaadi või maavitsalisi, nagu baklažaan ja tomat sisaldava toidu suhtes.

Igaühel on sellega oma lugu. Oluline üldreegel nihkes, mille enamik teist on 2012. aasta lõpuks läbinud, on isiklike sümptomite ja reaktsioonide äratundmine kõiges, mida te oma süsteemi võtate ja kõige kehale vastuvõetava austamine. Kui märkad, et piimatoodete, maasikate või millegi muu vältimine või mittesöömine muudab Sind rõõmsamaks ja aktiivsemaks, siis tee seda. On oluline, et igaüks paneks ise selle enda jaoks paika. See on üks viis füüsilise valgustumise protsessi läbi tegemiseks. Teha läbi emotsionaalne ja psühholoogiline valgustumise protsess oma keha juhtimisel kõike märgates, kõike uue pilguga vaadates ja kõigele reageerides. Võtta vastutus selle ees, mida Sa näed, mida Sa tead ja seeläbi võtta ka täielik vastutus oma valikute ja käitumiste ees, mis nähtul ja teadmistel põhinevad. Seedesüsteem annab sellise võimaluse paljudele.

Teiseks nihke ilmnemise väljenduseks on peavalud. See tuleneb muutusest vereringesüteemis ja temperatuuri kõikumistest. Vere kemikaalid, mis temperatuuri reguleerivad ning aitavad kuumal ja külmal verel närvisüsteemi läbida, on muutumas. Peavalusid, eriti migreeni tuleb juurde seni, kuni saate vastused isiklikele küsimustele, mis puudutavad oma kehatemperatuuri reguleerimist ja seda, kuidas veri hakkab reguleerima kemikaalide tasemeid aju ja seljaüdiga ühendusse astudes. Veel on üldised liigesevalud. Osa tunneb liigesevalusid tugevamalt kui teisi valusid, kuid üldine liigesevalu, luuvalu on tavaline valgustumisprotsessiga kaasnev sümptom ja seepärast peate sellega tööd tegema nii enne, 2012. ajal kui peale 2012. aastat. Peamine 2012. aastaga seotud teie kehades toimuv nihe on see, et selleks ajaks on enamik mõistnud endale tähelepanu pööramise tähtsust ja seda, et kogu aeg on vaja liikuda omas rütmis, vaadata olukordadele värske pilguga ning vastata oma elus toimuvale jooksvalt. Oma keha ei saa ignoreerida ega lasta tal toimida autopiloodil, nagu te harjunud olite. Kuigi esialgu paistab see välja tööna, siis tegelikult on see väga lõbus. Nagu väikesed lapsed, kes on oma kehas uued, kõike märkavad. Nad märkavad iga väikest valu, iga väikest pingutust. Seepärast nad nii palju ringi vehklevad ja jooksevadki. Nad on oma kehast teadlikud kogu aeg ja see teeb neile hirmus palju rõõmu. Valgustumist läbides jõuate teiegi tagasi sinna, kus teie võime olla kogu aeg ärkvel ja teadlik suunab teid olema elusam ja rõõmsam igas tunnetatavas pisiasjas. (Detsembris 2012)
_____________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga