AKASHA SÜSTEEM

 

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon magneeetilisest teenistusest….

Planeedi energiad ja Akasha kroonikad.

Räägime Gaiast ja Akashast. Te olete võib olla kuulnud, et Gaia on planeet Maa energia. Gaia on tundlik,tark ja Gaial on kaasasündinud intelligentsus. Seega on Gaial intelligentne teadvus, mis „teab“ sinust. Gaia on võimeline suhtlema ja rääkima päris sarnaselt sellele nagu Krayon seda teeb. Gaia energia kõneleb mitmetel viisidel ning üht neist on võimalik näha vaadates Akashi. Kui sa küsiksid Gaialt, et mis see on, siis saaksid vastuse, et see on „planeedi elujõud.“ Seega on Gaia Akasha mõiste tohutu ja hiiglaslik. Kuid täna me räägime Gaia koostööst inimese vaimsete kogemustega ning põhiliselt pöörleb kõik inimese ümber ja ma ütlen, et on olemas süsteem arvepidamiseks, kes planeedil on. Nüüd sa võid mulle vastu öelda, et Vaimul ei ole mingit süsteemi vaja ning sul on isegi õigus. Aga Gaial on seda vaja ja selleks on oma põhjus. Iga inimese hing, kes sünnib, siia kohta, mille nimeks on Maa, loob erilisust kui eripärane energia, mis tegelikult muudab Gaia elujõudu. Seega kui see hing saabub, loob Gaia selle kohta salvestise.

Loomise Koobas.

Sügaval maa sees on interdimensionaalne koobas, mida ei leita iial. Sel on 3D omadused, mis ühenduvad Maa reaalsusega, aga on ka multidimensionaalsed omadused. Seda on teile keerukas seletada, kuna te tajute reaalsust vaid ühekohalise dimensionaalsusega. Loomise Koobas on üks väheseid objekte planeedil, mis on dimensiooniline hübriid. Selles multidimensionaalses kohas on salvestis selle kohta, kes sa oled.

Kui sa tuled planeedile, on Loomise Koobas esimene koht, mida sa külastad, isegi enne sünnikanalit. Kui sa planeedilt lahkud, on see viimane koht, mida külastad enne kojujõudmist ehk teistpoole loori minekut. Seega, on Loomise Koobas, inimkonna salvestiste varakambriks, seal on salvestised kõikidest eludest, mida inimkond on elanud ja samuti iga hinge keskse energia essents, igaühe teist ja neid nimetatakse Akasha kroonikateks. Iga hing Loomise Koopas on unikaalne. Võtame näiteks sinu oma. Kas sa tead, mis on sinu vaimne nimi? See pole nimi, mida sa suudaksid hääldada, vaid see on pigem energia. Energeetiline nimi on osaliselt Jumala nimi ning on salvestatud Loomise Koopasse metafoorselt, triibuna kristallstruktuuris. Kristallstruktuur on see, mis mäletab vibratsiooni sellest, kes sa olid selles maapeal elatud elus. Seega, kui sa tulid planeedile Maa esimest korda, oli sind sinu kristallstruktuur juba ootamas (kuna sinu saabumise potentsiaal oli teada). Elades planeedil Maa, nii Gaia, kui ka kogu süsteem „teab“, et sa oled siin. Kui teed ülemineku teisele poole loori ehk lahkud Maalt, siis külastad sa uuesti koobast ning täiustad seda kristallstruktuuri, kõige selle energiaga, mida oled selles elus teinud. Seejärel sa lahkud Maalt, kuid sinu kristallstruktuur sinu informatsiooniga jääb koopasse alles.

Kui tuled uuesti Maale tagasi ja alustad uut elu, uue maalase nimega, siis enne kui sünnikanalisse saabud, lisatakse uus triip sinu kristallstruktuuri. Selgituseks, et see on seesama hing, kuid nüüd on olemas triip kaks. Koobas teab, et tuled tagasi ning aktiveerib või äratab selle triibu iga kord kui naased. Seega, teil on kristallstruktuur iga hinge jaoks, mitte iga elatud elu jaoks. Mõnedel hingedel on tuhandeid triipe.

Müstilise Koopa funktsioonid.  

Seega on loomise Koobas Gaia salvestiste hoidla, kes Maal viibivad ja kes siin on olnud ja see on selle füüsiline osa. Järgmisena räägin interdimensionaalsest osast ja see võib inimolendi segadusse viia. See koobas on 3D mõistes staatiline, ent samas multi-D mõistes dünaamiline, võib öelda, et sinna pole iial lisatud või sealt kristalle 3D mõistes eemaldatud.  See tähendab, et seal asub kristallstruktuur iga potentsiaalse inimolendi jaoks, kes siin planeedil Maa eales või elama hakkab. Koobas on eelsoodumusega kvantumlikul moel, olles täielik igal hetkel. Kvantumlik energia tegeleb potentsiaalidega, mitte empiiriliste tunnustega. Seega, kui asjad planeedil muutuvad, muutub koobas kvantumlikult, mitte füüsiliselt. Kristallstruktuuri kogus ei muutu. Koobas on alati valmis ja selles on alati kogu inimkond sees ning selles on ühendus mineviku, oleviku ja tulevikuga.

Väga segadusse ajav teie jaoks on see, et te mõjutate üksteist vastastikku ka nendega, keda siin Maal veel ei ole. Teie kolmemõõtmeline mõistus ei ole praegu veel valmis seda teekonda ette võtma, aga ta teab, et Koobas on täielik, et see on püha, et see on igavesti varjatud, et hingekristallid mäletavad teie elusid ja teie elude energiaid, et hinge-energiad kristallides suhtlevad omavahel ning et eluajad, mida te elate, moodustavad koopa energia ja seega ka Gaia. Ükskõik, mida te siin planeedil korda saadate, ükskõik missugust võnkesagedust siin loote, see imbub sellesse kristallainesse ning salvestis selle eluenergia kohta jääb planeedile seda saatva vibratatsiooniga kristallis – igavesti.

Näide: Ütleme, et sinu nimi on täna Mari. Kui sa teed ülemineku, on koobas esimene, kuhu sa siirdud. See on kolmepäevane Maa teekond. Mari, vana hing, sa oled seal varem olnud ja seetõttu lähed sinna rõõmuga. Sa mäletad seda. Sa tead, kuhu suundud ja mäletad, mida see tähendab, sest sa siirdud koju. Surmas pole midagi valusat, kuigi võib esineda udu interdimensionaalsel taasühinemisel, ent sa mäletad seda rõõmutunnet. See on lubadus sulle, et me kõik võtame su käest kinni ning sa tunned seda. Inimolendi surm on lihtsalt üleminekuenergia, mitte lõpp-punkt. See ei ole lõpp, pigem on see teekond energiasse, mida mäletad hetkel, mil teed viimase hingetõmbe. Ütleme, et Mari oli tervendaja ja ta oli tõstnud sellega selle planeedi vibratsiooni oma siinviibimisega. Ütleme, et Maa mäletab Mari jalajälgi, sest Gaia teab, kes ta on. Mari oli ühenduses oma Kõrgema Minaga ja ta oli seetõttu loonud mini-portaali kõikjale, kuhu ta läks ning nüüd teeb ta ülemineku. Toimub matus, palju inimesi on kogunenud ja on palju kurbust. Inimestel on nii kahju näha teda lahkumas, sest ta oli suurepärane kaaslane, suurepärane ema ja armastav inimolend.

Mari läheb Loomise Koopasse ning kõik, mis ta eales oli ning see portaal, mille ta inimesena lõi, on imbunud tema kristallstruktuuri. See portaal jääb igavesti alles, sest Mari oli siin, planeedil. Tema on imbunud Gaiasse endasse, läbi Loomise Koopa protsessi ning see mäletamise energia ei kao kunagi, see saab nüüd Maa elujõu teadvuse osaks. Kui tema hing otsustab mõne aja pärast uuesti Maale naasta, siis tuleb ta Jürina. Kui Jüri tuleb Loomise Koopasse, ta korjab üles Mari salvestise. Nüüd sisenevad nii Mari kui ka Jüri järgmisse Akasha õppimise alasse.

Akasha sinu DNA-s.  

Kõik, mis on sinu keskse hinge kristalli kohta Loomise Koopa kristallides kirjeldatud, kantakse sünnihetkel sinu DNA-sse. Sinu ülekanne toimub Loomise Koopas ja selleks sa sinna lähedki. Sellest saab sinu isiklik Akasha kroonika, iga eluaeg ning kõik mida sa oled teinud, see on kõik sinu DNA-s. Nagu me oleme ka varasemalt maininud, see Akasha Kroonika on igas topeltahelas multidimensionaalsel viisil ja see väljendub miljardites kemikaalides, mis moodustavad 90% DNA-st, mida teie teadus arvab olevat prügi. Teadus vaatab seda 3D silmadega ning see tundub tohutult keeruline, ebasümmeetriline ja korratu. See on kahtlemata multidimensionaalne, aga see on kõik kaunilt süsteemne.

Vaatame edasi näidet. Jüri, sinu DNA-s on nüüd nii Jüri kui Mari, ent Jüri füüsiline keha. Seega, mida hakkab Jüri peale Mari eluajaga oma DNA-s? Ma vastan teile, kõik, mida Mari õppis, on nüüd kättesaadav Jürile. Pea meeles, et Mari ja Jüri on seesama hing, lihtsalt võttes praegu erineva vormi Gaial. Süsteemi võlu on see, et Kõrgem Mina on samuti sama, kuna see esindab keskse hinge energiat. Seega, ei pea Jüri uuesti õppima,  mida Mari on juba õppinud, sest see on juba tema DNA-s. Isegi kaastundlik ema on seal ja Mari vaimne teekond on seal ning tasemel, mis ei sõltu niipalju soost. Seal on ka Jumala armastus, looduna inimhinge teekonnal planeedil Maa.

Kokkuvõtvalt eelpool öeldule, vaatame veel kord  kahte inimkonna Akasha atribuuti:

  1. Loomise koobas on kroonika selle kohta, kes tulevad ja lähevad. Energia jääb Maale püsima ning aitab planeedi vibratsiooni muutumisele kaasa. Seega, muudavad inimelud planeedil võnkesagedust.
  2. Iga inimese DNA sisaldab individuaalseid omaenda hinge salvestisi ning aitab järgmisel kehastumisel saada enam teadlikuks, kui on see tema valik.

Esimene atribuut on Gaiaga seotud, sest koobas asub Gaias. See on sügaval Maa sees ja sisaldab mitmeid kristallistruktuure. Olete „Maa poolt teatud“ ja armastatud. Need, kes teie seast tegelevad looduse, loomadega, ka need, kes õpivad tundma kive ja maad, nad kõik tunnetavad Gaiat. Kui te kõnnite teatud kohtades, siis te tunnetate selle paiga energiat, sest intellekt Gaia räägib sinuga. Toimub energiate ühinemine, mis mässib sind endasse ja ütleb: „Ma tunnen sind, sa kuulud siia ja sinu siin planeedil Maa viibimine on kohane“. Tea inimolend, et see, mida sa siin teed, see muudab lõpptulemusena kogu Universumi.

Loomad.  

Olen ka varem juba rääkinud, et loomad on planeedil selleks, et inimkonda teenida. Ma olen rääkinud sellest, et mõned neist on teile söömiseks. Paljud teist ei soovi seda kuulda, kuid palun, saage aru, et loomad kollektiivselt mõistavad seda. Nad teavad, et nad peavad olema osa inimeste toiduahelast, kuna inimkonnal pole võimet kasvatada toitu piisavalt kiiresti ja seda jaotada. Seega, on see nende teenistus, kas mõistate? Need, kes on taimetoitlased, te võite öelda, et „ma ei söö neid iial!“. See on teie tervise valik ja see on kohane ja õige, aga selles pole kogu inimrassi ellujäämise tõde, sest hetkel on loomi inimestele toiduks ja ellujäämiseks siiski vaja.

Juba ürgesivanemad teadsid, et loomad teavad planeedile tulles, et nad on inimestele söömiseks. Ent küsimus on selles, kallis inimene, et kuidas sa neid loomi kohtled, enne kui neist saab sinu söök. Kuidas ürgesivanemad neid kohtlesid?  See on keeruline küsimus, kuid nemad teadsid, et mida paremini inimene neid kohtleb, seda toitvamad nad on teie kehas. Te peaksite mõistma, kui need loomad soovivad tulla planeedile ja olla osaks selle planeedi elujõust ja aidata planeedil võnkuda kõrgemal sagedusel, hoides teid elus, siis kas nad mitte ei vääri austust ja mugavust sel ajal kui nad suureks kasvavad. Lõpptulemuseks on vägev toetus teie tervisele. Las teadlased teevad teile võrdlevaid uuringuid, et näidata toiteväärtuse dramaatilist erinevust, kui loom on austatud oma lühikese eluea jooksul või ei ole seda mitte.

Loomade jaoks ei ole Loomise Koobast. Nad on planeedil inimkonda toetamas. Mõned neist on siin, et teid armastada ja sa tead seda, need on teie lemmikloomad teie kodudes. Nad siin, et teid armastada ja see on jällegi suurepärane viis teenida inimest. Kui vaatate nende silmadesse ja nemad teie silmadesse, siis loom näeb vana hinge teis. Kas te teadsite seda? Nemad teavad süsteemi, kuid kahjuks, nad ei ela väga kaua ja nende kaotamine murrab teie südame. Aga hea uudis on see, et nad teevad uuestisünni. Neil on võimalus jätkata teiega armastavat suhet.

Seega on paljudel loomadel hing, ent need ei ole Loomise Koopas. Neil ei ole sügavat planetaarsete muustuste süsteemi nagu teil, mis on teadvus, mis suudab vabal tahtel võimenduda. Inimene on ainus olend Maal, kes seda teha saab, sest inimesel on jumalikkus DNA-s. See sai sinna istutatud kohaselt ja armastusega, umbes 100.000 aastat tagasi, selle poolt, kes olid teisest tähesüsteemist. Täies kohasuses said inimesed oma vaimse seemne plejaadlastelt imekaunil viisil, jumalikul ja täiuslikul moel. Polnud mingeid sõdu ega vandenõusid ning need kaunid tähehinged on endiselt siin. Nad on sinu õed ja vennad ja osa neist on sinus ja sa oled nendega kvantsuhtes. Mõned teie seast tunnetavad ja näevad seda ja see on ilus, see pole hirmutav või imelik. See on tõeline loomislugu planeedil ning selle kohta võite leida kirjalikke andmeid põlisrahvastelt üle kogu planeedi.

Sinu DNA-s peitub kõik, mis sa oled kunagi olnud. Energia essents, kes sa oled olnud on sinu DNA-s. Seega on Akasha informatsioonil võime kommunikeeruda sinu tüverakkude plaaniga. Meenuta, et see on seesama topelt-ahela- struktuur, mis sisaldab valkudega kodeeritud osa, need on sinu geenid. Kas sa saad sellest aru? Sinu DNA on palju laiem süsteem kui ükski autoriteet arstiteaduses kunagi on arvanud. See on interdimensionaalne süsteem, millel on võime ise muunduda ükskõik missugusel hetkel. See selgitabki iseeneslikke tervenemisi. Iseeneslik tervenemine toimub inimolendil, kes otsustab, et talle aitab sellest haigusest ning kes seejärel korjab üles energia oma mineviku elust, kus ei olnud haigust. Mitmed inimesed on vabanenud väga rasketest haigustest ja see toimus järsku ning jälgi jätmata. See oli iseeneslik tervenemine. Ma ütlen sulle kullakallis inimene, et see ei olnud Taevast saadetud ime vaid see oli sisemiselt energialt algatatud ime.

Kristallvõre – kolmas neljast.  

Kolmas võre on esoteeriline võre, mis tähendab, et see on oma olemuselt spirituaalne ning seda pole võimalik näha ning seda nimetatakse Kristallvõreks. Kristalline on nimeks antud seetõttu, et te mõistaksite selle funktsiooni, hoida Gaia elujõu kohta olevat informatsiooni. See on sarnane Loomise Koopale, mis puudutab kristallistruktuuri hoidmist ehk  informatsioonihoidla.

Gaia (planeet) kristallvõre on Maa võre, mis on esoteeriline (vaimne) ning hoiab eneses inimkonna elujõuenergiat, sinu energiat. See on Loomise Koopast erinev, sest koobas on kroonika selle kohta, kes sa oled ja mida oled korda saatnud ehk sinu Maal antud panus (ükskõik, mis see siis ka ei oleks) läheb koopasse, saab osaks Maaga ning talletub sinna. Kristallvõre asub ümber Maa, see on välimine võre. Kujutlege seda laotuna maale, sa ei saa seda näha, ent ta on olemas. Kristallvõre sisaldab endas andmeid sinu energia kohta, kuid see on kohaspetsiifiline. Parim näide, mida saan sulle anda, on see, et näiteks, kui sa külastad mõningaid kohti Euroopas, siis sa võid tunnetada, mis selles kohas on minevikus toimunud. Seal on kihtide ja kihtide kaupa sõdu. Mõnedel teist on neis paigus olnud isegi raske mediteerida. Kristallvõre hoiab endas kõike, mis eales on juhtunud ning kus juhtus. Seega on see kohaspetsiifiline inimenergia, mida võres talletatakse ja see on osa Gaiast, mis laotub Gaiale nagu inimteadvuse energiatekk.  Oled sa kunagi mõelnud sellele, et kui külastad mingit paika, kus pole ajaloos eriti midagi erakordset juhtunud, siis selles kohas on selge ja puhas ning parem mediteerida. Vaatame, kust on viimased 25-30 aasta kanaldajad pärit. Nad tulevad rikkumata aladelt, kus pole eales suuri sõdu olnud. Oled sa sellele mõelnud? See on nii sellepärast, et rikkumata paikades on hõlpsam ühenduda rikkumata Gaia essentsiga  ja see loob tugevama spirituaalse ühenduse. Gaia on ka osa mõõtesüsteemist ja võnkesüsteemist. Ükskord tuleb päev, mil Maa saab mõõdetud oma võnkesageduse omadustega, omadustega, mis on loodud inimeste poolt. Terve inimkonna kollektiivne kogemus sõltub sellest planeedist ning loob võnkesageduse, mis on Vaimu poolt mõõdetav ja selleks on Kristallvõre.

Kokkuvõte.  

Siin sa siis oled selle infoga, huvitav, kas pole. On kolm kohta, kus inimene samal ajal viibib:

  1. Loomise Koobas, kus hoitakse salvestisi selle kohta, kes sa oled tulles ja minnes, sinu eluaja kogemuste panus planeedi võnkesagedusele, isegi peale sinu lahkumist. See on multidimensionaalne süsteem, mis võtab enda valdusesse inimkogemused Gaia jaoks ning mis jäävad Gaiale.
  2. DNA inimkehas abistab sind igal eluajal, kõik, mis sa oled eales olnud, on informatsioon ja energia, mis on salvestatud topeltheeliksisse. Selles on kõik tuhat eluaega, kui sa oled neid elanud tuhat. Need on kõik ligipääsetavad. Sa ei pea iial midagi vaimset taasõppima, kuna see on kuhjunud ja see jääb sinuga elust ellu. Ainus, mida sa pead tegema, on see, et pead avama vaimse taotluse anuma, et mäletada ning siis saab välja pääseda kogu esivanemate tarkus. Kõik te olete omaenda esivanemad. Kas sa oled sellele mõelnud?
  3. Kristallvõre, mis on vaimne võre ja mis laotub üle planeedi pinna, mis mäletab kõike, mida inimesed on teinud ja kus nad on seda teinud. See võre sai aktiveeritud enne 21.12. 2012.a. ja ta muutub pidevalt kvantumlikuks, see, mida sa teed reaalajas, saab läbi selle võre reaalajas Gaiale üle kantud. See tähendab seda, et inimkonna energia mõjutab võnkesagedustasandit planeedil reaalajas ja see loob teie jaoks ka aja kiiremini liikumise tunde.

Põlisrahvad teadsid, kuidas Akasha saab kaevandada ja nad on seda alati teadnud, sest nad mõistsid elu ringlevusega kaasneva info kättesaadava ust. Nad teadsid, et see uks on neis endis. Nad teadsid ka Gaiast ja suhtusid planeet Maasse kui elujõu partnerisse, partnerisse oma hinge elus. Nemad teadsid intuitiivselt kõike.

Varusüsteem on elus.  

Kõigil eelpoolöeldud asjadel on olemas ka varusüsteem. Kuid see ei ole taoline nagu on teie mõistes „varuvariant“, sest teie mõistes varusüsteem on midagi lineaarset, juhul kui kaotate esimese variandi. Nende kolme kombineeritud Akasha süsteemi informatsioon on talletatud siin planeedil elavatesse imetajatesse. See peab sellisel viisil olema, kuna see on viimane kiht ja ühendab teid mitte ainult Gaiaga, vaid see ühendab teid kogu ülejäänud eluga Maal, sügavaimal viisil. See süsteem on talletatud Maa vaaladesse. Ka delfiin on vaal, ainult väiksem. Te kindlasti teate, et vaalad ja delfiinid on ainsad imetajad planeedil, kes on kaitstud looduskaitse poolt pea kõikjal Maal, isegi riikides, kus pole ookeani. Inimkonnal on intuitiivne tasand, mis teab, et ei saa kõrvaldada vaalasid, sest vastasel juhul te muudaksite kogu elujõu tasakaalu planeedil Maa.Vaalad ja delfiinid hoiavad salvestisi.

Vaalad on Gaial, nad on vee all ja nad on imetajad nagu teiegi ning nad sisaldavad teavet. Akasha tsükkel on täiuslik. Seesama Maa vesi helendab kaasa kõigega, mida olete teinud, kes te olete ja kes te võiksite olla.

Kas mõistate süsteemi sügavust? Vaadake milles see seisneb, see seisneb teis. Kuid miks peaks olema Maa disainitud nii intelligentseks, et teie kohta arvet pidada, teid austada, teada, kes te olete ja teada teie vaimset nime?  Aga seepärast, et te olete olulised, kuna teie olete osa suuremast plaanist, kuna teil on midagi pistmist Universumi tulevikuga. See on süsteem. Gaia eksisteerib pühade inimolendite jaoks, kes on siin planeedil õppimas.

Ma edastan seda teile täna armastuses. Kõikjal, kuhu sa lähed, Maa teab sind. Miks ma seda sulle täna räägin? See on sellepärast, et sa tunneksid ennast armastatuna ja hoolitsetuna, et sa tunneksid käest kinni hoidmist nii sinu, Vaimu kui Gaia vahel, kui sa vaid seda soovid. Planeet Maal on nii palju asju sinu jaoks, kui neid soovid. Vana hing, sa oled oluline, hinnaline ja meisterlik. Ole rõõmus selles protsessis, ära mõtle mõistusega, mis peaks saama edasi. Selle asemel lõdvestu, ole rõõmus kõiges ja armu iseendasse.

Ja nii see on…

Krayon

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga