AKASHA Kroonika Vaatenurk Teemale TÖÖ

Kuidas ma tean, et see, mida ma siin teen on tähendusrikas ja teenib minu kõrgeimat hüvangut?

Võimalikke vastuseid on väga palju. See sõltub sellest, kes Sa oled ja kuidas Sa ennast oma elus tunned. Osad tunnistavad, et nad on joondatud seetõttu, et nad on emotsionaalselt õnnelikud. Osad tunnevad joondatust seetõttu, et on füüsiliselt energilised. Osad tunnevad joondatust tänu sellele, et nad tunnevad endast armastuse energiat läbimas. Võimalusi on lõputult ja teie kogemused sõltuvad sellest, mis tööd te teete ja kuidas te oma elu elate. Seda öeldes, anname me teile parema vastuse kui, „See sõltub.“ Otsustav hetk seisneb selles, et kui Sa pole õnnelik tehes seda, mida Sa teed, siis on mingi tahk Sinu töös joondusest väljas.

Kõigepealt – töö definitsioon Kroonikate poolt vaadatuna. Töö, nagu meie teda kutsume, on igasugune teie elus jätkuv eesmärgitatud tegevuse vorm, milles te ühel või teisel viisil olete kutsutud kaasa lööma, ka ainult ideede kaudu. Iga tegevus, mida te teete ja mis sisaldab allpooltoodud kolme tunnust on töö, sõltumata sellest, kas teile selle eest makstakse; kas teid on tööle värvatud ja kas selle kohta on olemas selge määratlus. Osad teist on kutsutud tegema asju, mis ei sobi ühegi konkreetse elukutse raamidesse. Osad on kutsutud tegema asju, mis sobituvad ilusti ühe või teise elukutsega. On ka neid, kes on kutsutud kindlaid elukutseid ja tegevusalasid kas looma või uuesti määratlema. Ning pidage meeles, et nende alla käivad ka tasustamata tööd ja tasuta tegevused.

Laias töö definitsioonis on igal töö vormil kolm peamist tunnust. Esimene on tegevuse iseloomustus, milles töö seisneb. Millist toimingut või tegevust materiaalses maailmas füüsiliselt ellu viiakse? Teine on need, kellega koos te töötate. Millised inimesed on teie töösse kaasatud ehk mis moel ja kuidas on teie suhted üles ehitatud? Kolmanda tunnuse nimetus on väljendusvabadus ehk millist osa endast; oma sisemisest minast; oma identiteedist te oma töö kaudu väljendate. Need on kolm kategooriat, mida peate hindama kui mõtlete selle peale, kas teie poolt tehtav töö teile sobib või mitte.

Vaadates tööd, millega te parajast hõivatud olete, siis peate vaatama iga tunnust eraldi. Ühesõnaga – kui tunnete end tööd tehes või töö olukorras õnnelikuna, siis võite eeldada, et see on teiega kooskõlas, olete õigel teel. Kui tunnete end aga õnnetuna, siis sõltumata sellest, kas te põhjust mõistate või ei mõista ja sõltumata teie erialast, siis vaadake nimetatud kolme tunnust ja kaaluge milline neist teiega kooskõlas ei ole. Kui kõik kolm tunduvad olevat kooskõlast väljas, siis võite kindel olla, et teie töö ei ole teie jaoks õige ning peate liikuma mõnda teise töövaldkonda või mõnele teisele erialale. Kui üks-kaks tunnust pole kooskõlas, siis saab neid sageli ümber joondada nii, et leiate oma töös õnne uuesti. See on nagu põhivõrrand. Ka te olete õnnelik või ei ole? Jah või ei. Kui te õnnelik ei ole, siis mõelge kolme töö tunnuse üle. Kui kõik kolm või mõni neist on kooskõlast väljas, siis liikuge edasi järgmise küsimuse juurde – millisel erialal te töötada tahaksite?

Kui eelmise küsimuse ühes või kahes kategoorias on midagi konkreetset, mis teie puhul ei toimi, siis tehke oma töös muudatusi ning püüdke mõista, kas eriala on teie jaoks õige ja kas töökorraldus on korrektselt üles ehitatud. Kõigepealt määratlege oma töö aineline otstarve. Kas tegevus ise ja selle ellu viimine on rõõmustab teid ja annab teile jõudu või on see tüütu, kammitsev, mõttetu. Näiteks, kui töötad mänguasjade vabrikus, siis mõtle, kas Sa naudid värvimise ja asjade kokku kruvimise protsessi? Naudid Sa naudid mänguasjad ehitamise füüsilist protsessi või on see Sinu jaoks ärritav ja rahulolematust tekitav? See on üks asi, mida Sa muuta saad.

Sa võid avastada, et tunned kutsumust mänguasjade vabrikus töötamiseks või Sulle meeldib mänguasju maailma tuua, kuid mänguasjade kokkupanemine ei ole Sinu jaoks kõige sobivam. Sa pead tegema muudatuse oma tööga seotud erialas, vahetades selle kas mänguasjade turustamise töö või mänguasjade kokku panijate juhendamise töö vastu. See, mis Sulle rõõmu toob on ehk mänguasjade inimesteni toimetamine. Võid avastada, et Sa pead muutma oma töö rolli, et saaksid teha rahuldust pakkuvat füüsilist tööd, mida Sa igas hetkes naudid.

Teine kategooria on inimesed, kellega koos töötate. Eriala võib olla teie jaoks ideaalne, võite olla haaratud tegevustest, mis teevad teid väga õnnelikuks, aga teilt võtavad jõu inimesed või suhted pannes teid ennast halvasti tundma või takistades teie õnne omal moel. Ka sel puhul kutsutakse teid üles tegema muudatusi kokkupuudetesse nende inimestega või et eemaldaksite end nendega seotud suhetest ja olukordadest täielikult.

Kolmas kategooria on väljendusvabadus, teise sõnaga eesmärk. Kas tunnete oma elus seda tööd tehes ja selle mõjus välisele maailmale sellist ühendust, mis tekitab tunde, et väljendate selle tööga oma tõelist olemust? Võrreldes esimese kahega on see veidi vähem käegakatsutav, kuid sama oluline ning sama tõeline ja sama kindel. Selle asja kohta ei ole teil päris õigeid termineid. Kas näete ja tunnete ühendust selle vahel, mida teete ja millist mõju see mailmale omab? Rahuldab see teid ning annab see teile vajalikkuse tunde? Kui jah, siis lõdvestuge ja nautige seda. Kui ei, siis peate need ühendused oma töös rahulolu leidmiseks looma. Oma tööle iseenda jaoks tähenduse andmise osas otsige võimalusi ühenduste tajumiseks.

Näiteks, teile tõeliselt meeldib mänguasjade ehitamine ja te olete ümbritsetud inimestest, kelle seltsi naudite ja kes teile jõudu annavad, aga sellegi poolest tunnete te ikka rahulolematust. Sel juhul võib põhjuseks olla see, et te mänguasju ehitades ei näe nende kasutajaid. Kui nii, siis saate vabatahtlikuna sõita mänguasju kohale viivas autos ja nii osaleda nende inimesteni jõudmise protsessis. Samuti võite proovida tööd marketingi meeskonnas ja vaadata, reklaamüritustel lapsi mänguasjadega mängimas ja endale mänguasju valimas. Kui lähete vabrikusse tagasi, siis võite neid ehitades endale ette kujutada ja meenutada rõõmu laste silmades, kes teie poolt valmistatud mänguasjadega mängivad. Sellise ühenduse loomine viib rahuoluni väga tihti. Aga siiski, kui kõik kolm kategooriat teie puhul ei toimi või mõnda neist pole võimalik tuvastada, siis võite eeldada, et teie eriala ei ole teie jaoks kõige õigem ja teil on kasulikum otsida endale muu eriala.

Kuidas on lood nendega, kes on seotud peavoolu töödega või töötavad kellegi teise heaks – disainerid, assistendid, arhitektid või projektijuhid?
Kas see tähendab endiselt ego kontrolli?
Kas n.ö. vaimse töö tegemine on ainus tõestus, et inimene on ärkamas?

Ei. Tegelikult, kui iga valgustumise läbi teinud inimene hakkaks tegema n.ö. vaimset tööd, siis variseks teie majandus kokku veelgi täielikumalt ja kiiremini, kui ta seda juba teinud on. Iga töö ja amet planeedil Maa, millesse inimesed on haaratud, on loomupoolest püha. Isegi need, mille lõpptulemus on kahjulik või haavav. Tegevusala puhas olemus on püha. Tulemuse suhtes, kui ollakse siin halba tegemas, peaks mõned muudatused ehk tegema. Muidu ongi paljude tõeline kutsumus; kõrgeim kutsumus; kõige jumalikum väljendus planeedil Maa, olla arhitekt, projektijuht või assistent. On tööd ja ametid, mida inimesed on arendanud kui nn. elukutseid ja on ka selliseid, mis seda ei ole. On ka veel töid, mida pole veel avastatud või nad pole maailmas olnud veel asjakohased. Osad neist viimati nimetatutest langevad kategooriasse tervendaja/vaimne töötaja.

Fakt on see, et te kõik saate olla valgustöötajad ükskõik, millisel tegevusalal. Mündi teine pool on see, et kõikidel tegevusaladel võib ennast tunda ka armetult ja rahuldamata. Kummale poole jääte teie sõltub sellest, kes te olete ning kui hästi te oma kõrgemat tunnetust ja parimat õnnetaju järgite. On inimesi, kes tehes vaimu- või tervendaja tööd on täiesti õnnetud, sest see pole nende jaoks õige tegevusala. Nad on endale pähe võtnud, et peavad seda tööd tegema selleks, et olla tõelised valgustajad. Tegelikult sobiksid nad paremini kohvi keetma või restorani pidama. Tehes seda, mis teeb teid õnnelikuks; mis toob teile rõõmu ja rahuldust; tehes seda suure aususega ning pannes sellesse valdkonda võimalikult palju armastust ja valgust, siis pole mingit tähtsust, mis tegevust te parajasti teete.

Meie, kes me liigume elu hilisemate aastate poole ja pole veel leidnud oma kutsumust, siis kas see tähendab, et me oma võimaluse oleme nässu keeranud või maha maganud?
Kas sellisel juhul on meie elu kutsumus inimesena vaid elada ja hingata ükskõik, kus me viibime?

 Igasugune tegevusala on õigusjärgne töö. Mõned teist pole võib-olla kunagi teinud või leidnud tööd, mille kohta ta saaks kogu südamest öelda, et see on tema kirg. Sellesse kategooriasse langeb teist tegelikult enamus. Maailmas lihtsalt olemine – lahendades oma karmat armastusel põhinevate suhete kaudu või õppides iseennast sügavamalt armastama kasvu ja arengu kaudu – on täiusliku ja eduka inimliku elu jaoks piisav. Mõnedel on väga kindel kutsumus, mida ta täitma peab või millele ta vastama peab ning ta tunneb selle suhtes kirge või tõmmet. Mõned tulevad ellu avatud lepinguga – lihtsa lahtise malliga, et otsida nii palju armastust, rahuldust ja naudingut kui võimalik ning muuta maailm seeläbi paremaks. Osadel on leping, mis ütleb, et ta peab täitma mingi kindla eesmärgi. Need teie seast, kellel on leping, et peate täitma mingit kindlat ametit või eesmärki, palun teadke – teie hing ei jäta teid kunagi abita või maha ilma maakaardita, mis aitaks teil edasi minna.

Kui teil on oma elu ja elamise viisi suhtes vastakad tunded, siis teadke, et see on täiesti inimlik. Polaarsus on inimeseks olemise üks põhivorme. Polaarsus annab võimaluse olla avatud uutele asjadele, kahelda toimuvas ning uuesti läbi rääkida pooleliolevaid protsesse. See võimaldab teil mitte muutuda sirgjooneliselt jäigaks. Polaarsuse vorm või midagi, mida te struktuuri puudumisena tajute, ei ole märk teie ebaõnnestumisest või millegi maha magamisest. Kui teil enda arvates pole kunagi olnud kindlat tegevusala, kirge või sihti, siis saab see tähendada vaid seda, et teie ülesanne siin on teha kõike, mida iganes te teete, nii suure armastuse ja aususega kui võimalik.

_______________________________________________________
Sõnumi kanaldas Jen Eramith, MA, www.AkashicTransformations.net
Tõlkis Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga