RASSISMI TERVENDAMINE

Miks on inimestel erinev nahavärv?

Meenutage, et inimkogemuse algne eesmärk on kogeda eraldatust. Eri rasside esilekerkimine võimaldas indiviidide vahelist eraldatust kogeda väga kategooriliselt. Seda eesmärki teenib nii erinevuste pühitsemine kui üksteise eemale tõrjumine. Kas suudaksite välja mõelda intensiivsemat moodust erinevuse kogemiseks kui seda teises kõrvale lükates? Teisisõnu, kui inimesed võtaksid end jumalike, kõikvõimsate vaimsete olenditena, kes on kogu aeg teadlikud oma seotusest universumi kõigi teiste olenditega ja oma kaasasündinud ühenduse kaudu oleksid nendega kogu aeg seotud, siis see olek ei võimalda erinevust kogeda. Eraldatuse ja erinevuse kogemise üks võimalus on sündida inimesena planeedil Maa. Inimesed on grandioosselt suur eraldatuse eksperiment, sest nad kogevad eraldatust oma tõelisest olemusest ja seetõttu eraldatust ka üksteisest. Inimperekonna erinevad rassid annavad võimaluse vastastikuseks toimimiseks ja erinevuste tajumiseks kategoorilisel viisil. See annab võimaluse mõnes valdkonnas erinevusi pühitseda ning teistes neid ärritada ja ekspluateerida. Tõeline eesmärk oli võimaluse andmine erinevuste kogemiseks. Nüüd, inimperekonna taasühendudes saab sama eesmärki teenida erinevusi pühitsedes ja integreerides.

Rääkige immigratsiooni teemast ja võitlusest immigrantide õiguste eest USAs ja globaliseerumisega. Kuidas see teema USA kodanike meeltes ja südametes areneb?

Suhtes rassismi on Ameerika Ühendriigid kesksel kohal. Defineerides rassismi kogemusena näha ennast võrreldes teiste gruppidega kategooriliselt erinevana, oli USA leping kaasa aitamine rassismis pöördepunkti käivitamisele. Nagu evolutsiooniteadlased on väljendanud, hakkasid erinevad rassid arenema inimkonna ajaloo varajases algstaadiumis. Kui eri kultuuride inimesed üksteisega 10 000–20 000 aastat tagasi kokku puutusid, siis lähtus see peamiselt uudishimust teise suhtes. Kokkupuuted tulenesid peamiselt füüsilistest ressurssidest ja ühe rassi kokkupuutumine teisega põhines isiklikel ressurssidel. Osad leidsid võimaluse oma ressursse jagada, osad leidsid geniaalsed võimalused ressursside pärast võidelda, kuid kõik kokkupuuted põhinesid ressurssidel.  Seejärel kerkis paari tuhande aasta jooksul esile see, mida te tänapäeva maailmas nimetate rassismiks. Kuigi ressursside vahetus on inimajaloo oluline osa olnud alati, siis rassism arenes ressursipõhisest olekust edasi ühiskonnapõhisesse olekusse, milles kultuurisüsteemi kuulusid hinnangud, arvustamine ja suundumused teiste rasside ja/või sotsiaalsete ja kultuurigruppide suhtes. Seda te tänapäeval rassismiks kutsutegi. Sõltuvalt kultuurist, milles te üles olete kasvanud, olete arendanud välja uskumuste ja ootuste komplekti, mis puudutab teisest kultuurist ja rassist inimesi. Selline inimkonna kategoriseerimine arenes välja umbes 6 000 aastat tagasi. Sellest ajast alates on rassism pidevalt täienenud ideeni rassidest, mis tundub täna väga vana ja sügavalt juurdununa, kuid et seda on elus hoidnud nii paljud generatsioonid, siis on see peaaegu muutunud teie geneetiliseks koodiks. Ameerika Ühendriigid tõusid esile pöördepunktina selles, kuidas inimperekond rassismiga tööd tegema hakkab. Rassismi teema kerkis üles enne moodsa USA sündi, kuid riigi esialgne leping oli aidata luua pöörlemispunkt rassismist eemaldumiseks. See ei toimunud kergelt ega vaakumis. USA ei ole päästja, tema ülesanne oli tervendada rassism kui teisest kultuurist inimesse halvustav suhtumine kogu inimkonnas. Selle asemel pakkus ta välja võimaluse suhtuda inimesse kui erinevuste loomupärase mitmekesisuse ressurssi. Väljend „sulatusahi“ tekkis Ameerika Ühendriikides, sest selle ajalugu, rajajad ja vaim tegutsesid kõik, et luua pöörlemispunkt, kus saaks vaadata rassismi kui kannatuste põhjust. Sellest peale on kogu inimkond aeglaselt ümber kirjutanud rassismi stsenaariumit, et aegade jooksul välja kasvada rassierinevusi eraldusjoonena kasutamisest. Nüüd, kui pühitsete kõigi kultuuride ja rasside erinevusi, olete liikumas olemasoleva tohutu ressursi omaks võtmise suunas. Ameerika Ühendriigid ei ole selles täiuslik, kuid tema aitas seda ringi keerata. Loomulikult keerab selle lõpuks ringi kogu maailm ja mõnel maal ja mõnes regioonis tehakse seda juba paremini kui Ameerika Ühendriikides, aga Ameerika Ühendriigid nõustusid olema pöördepunktiks. Ameerikas on praegu kasutusel immigratsiooni poliitika, mis põhineb revolutsioonilistel ideedel Ameerika Ühendriikide jõustumise aegadest, kuid need on tänaseks aegunud. Järgmise 20 aasta jooksul jõuate nii USA-s kui kogu maailmas äratundmisele, et kui seisate vastu immigrantide kaasamisele oma kultuuri, siis kuluvad teie ühiskondlikud, rahalised ja füüsilised ressursid ära kiirelt. Kui aga kaasate immigrandid oma kultuuri ja oma kodanikkonna struktuuri, siis hakkavad ressursid jõudsalt avarduma, arenema ja kasvama. Seda on katsetatud küll kaootiliselt, kuid edukalt nii mõnelgi maal. Euroopa Liit on üks näide  sellisest eksperimendist, kuidas mitmekesisust kasutada ja ekspluateerida kõigi hüvanguks; nende lepinguks on olnud Ameerika Ühendriikide immigratsiooni puutuvate algatuste üle võtmine ja laiendamine. Seda tehakse, katsetades immigratsioonipoliitikat erinevate nurkade alt. Mõned loovad väga range poliitika; mõned väga avatud poliitika; mõned loovad immigratsioonipoliitika, mis on ajendatud mõnest majandusharust, ressursist või inimgrupist. Väljapoolt paistab see kaootiline, kuid immigratsioonipoliitika kasutamise nihutamine on tegelikult tegus ja viljakas eksperiment, kuidas saada täit kasu olemasolevast ressursist ning pühitseda mitmekesisust ja jagada kultuuride vahel ideid. Ühel hetkel on ameeriklastel väga lihtne mõista, mis neil kaotada on, kui nad pühitsemisele vastu seisavad. USA immigratsiooni poliitika on kui pingpongi pall. USA algatas midagi, see põrkas Lääne- ja Ida-Euroopasse, aktiveerus ja arenes seal ning nüüd põrkab Ameerikasse tagasi. Tõenäoliselt tulevad Ameerika Ühendriigid välja väga selge ja üsna geniaalse lahendusega probleemidele, mille on tekitanud varasem immigratsioonipoliitika. See lahendus tõstatub vastusena varasematele parandamatutele probleemidele nende majanduses. Teekond saab olema konarlik ja lõpuks lepivad kõik faktiga, et avatud immigratsioonipoliitika on vajalik selleks, et luua majandus, mis jääb globaliseerumise ajastul globaalses majanduses kestma. Järgmise kümne aasta jooksul muutub immigratsioonipoliitika radikaalselt. Kas see toimub keeruliselt ja aeglaselt või kiirelt, pole veel selge. Selge on see, et uue majandusega kohandumine saab Ameerika Ühendriikide jaoks olema konarlik teekond. Arvatavasti lähiaastatel immigratsioonireform väga tõsiselt teemana esile ei kerki, kuid on vältimatu, et Ameerika Ühendriigid omandaksid avatuma ja aktsepteerivama kultuuri immigrantide suhtes ning selle kaudu ka avatuma ja vastuvõtlikuma immigratsioonipoliitika. Te olete keset ümberlükkamatut revolutsiooni selles suhtes, kuidas pühitsetakse inimrassi liikmete vahelisi ja inimperekonna siseseid erinevusi.

                                     ________________________________________________________________

Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu. Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee .Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga