ŠEFF REGINA, SK, CANADA 2.aprill 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Lõppemas on järjekordne seminar ja ma olen korduvalt rõhutanud, et see on mõnevõrra erinev varajasematest. Siin kõlanud sõnumid on määratud enamuselt neile, kes istuvad siin saalis. Kuna minu partneril on suunitlus esitleda kõiki sõnumeid laialdasele publikule, et need oleksid ka läbi tunnetatud paljude kuulajate ja lugejate poolt, siis laieneb see teave ka neile, kes loevad seda hiljem.

Sellesse sõnumisse on kätketud tõde, kaunis tõde, mida ei ole lihtne seletada, ega ole kerge teil tunnistada. Tõde on selles, et Jumal on reaalne, ja ilmaruumi Loomisläte on piiritu  ja teie olete üks osa sellest. Selline on üldine plaan ja selliselt olete loodud. Samas see on ka Loomise Aja osa, ingelliku juuresoleku osa, mis on aluseks teie bioloogilisele seemnele, Loomise Ajaloo osale, milles on toodud esile eesmärk – saada teadmisi valguse ja pimeduse kohta ning omades vaba valikut, saate valida, kas valida jumalikkust või mitte. Sellel kaunil ajalool on olemas plaan, mille kohaselt peate avastama ennast, ehk saama teada enda kohta, kes te tõeliselt olete. Jumal on reaalne ja teile kättesaadav. Praeguses, uues energias, Ta on isegi enamat, kui kättesaadav, ehk  ta on otse teie kõrval ja ootel.

Miks siiski te ei suuda uskuda selle väite tõesusse?

Selle põhjuseks on see, et enamus inimkonnast, üle kogu planeedi, võtab seda üleüldise eitamisena. Ühest küljest olete veendunud, et olete sedavõrd väikesed, seega,  miks peaks Jumal kandama hoolt  sedavõrd väikese eest, miks temal on vaja muretseda sinu pärast. Kuid teisest küljest, sinu teadvus mõnikord avardub selliste mõõtmeteni, et kasvab sama suureks kui Jumal. Sulle on samuti teada, et kuigi keha, mille sees oled, on pisikene, kuid samas on temas ka osa Loojast ja temas on Teadvuse potentsiaal, mis on piiritu. Just selles seisneb üleüldine eitamise vastuolulisus. Kuid siiski, te  mingil määral usute mind. Mingil määral usute, et teie vaimsus rändab oma teed, isegi peale füüsilise keha surma. 

Kuid minu sõnum on suunatud neile, kes istuvad otse minu ees. See sõnum on tegelikult sellest, et kulgedes mööda oma isiklikku individuaalset teed, paljud järjekindlalt ei tunnista kõige peamist. Ei ole oluline, kas Jumal on reaalne, või mitte, kuid sinul on tarvis mõista peamist – kas oled täna suuteline võtma midagi sellest kasutusele, teadvustama enesele reaalselt? Kas oled suuteline muutma oma seisukohti ja olukorda?

Mul on teada, kes on täna siin. Teie olukord  vastab sellele, mis on toimumas teiega ja teie ümber olevaga, või teie elus ja rakkudega teie kehas. Teie mineviku traditsioonid ja eelarvamused justkui oleksid leppinud kokku olla teie vastu – te tunnetate end mõneti kõrvale jäetuna kõigest sellest, millest oli tänasel seminaril juttu. Mõned teie seast on lausa pugenud oma munakoorde. Kuigi te olete kuulanud hoolega kõike, millest olen rääkinud, kuid siiski tunnete, et te ei usu kõike räägitut. Mõned võib olla tegid järelduse, et kuulsid seda, mis oli määratud kellelegi teisele, ehk kõrval istujale, aga mitte temale. Seda üksnes seetõttu, et ole loonud sellise koore enda ümber, mida on raske lõhkuda. Sellise koore olete loonud oma mõistusega, sellega, et juba eelnevalt olete teinud otsuse, et te ei ole suuteline seda mõistma. Mõned teist  tulid siia üksnes soovist leida midagi, mis oleks võimeline tungima läbi koore. Võimalik, et mõni ehk ütleb endale (Krayon pettumusega hääles) et siin ei olnudki minu jaoks midagi sellist. Paljud said sellelt seminarilt vajalikku informatsiooni. Said näha kogu sügavust, kaunidust, ehk isegi said tunnetada kaasmõistmist. Kuid paraku, lahkudes siit, te ei ole võimelised seda kõike pidama enda omaks, ega kinnitama kogu kuuldut omaks, seni veel mitte. Mõistke siiski, et  ma tean, kes viibisid siin. See, mis on teie teel, mis on alati olnud teie teel, on üksnes minevik  ja alandatud enesehinnang. Ja  see on see, mida teile on õpetatud ja mida teie oma arvates peate tõeks.  

Tahaksin kutsuda teid rännakule. Selleks on tarvis, et te fantaseeriksite koos minuga. Ma tahaksin vaid seda, et te visualiseerite koos minuga. Ma tahaksin, et te tunnetaksite neid asju koos minuga. See ongi see, mille pärast olete siin. Te tulite siia muutuste järele, olete tulnud saama teadmisi ja saama tarkust. Võib olla  tulite siia teadvustumise ja ärkamise nimel. Olete tulnud kõikide asjade pärast, mis  loovad teile olukorra, kus saaksite muutuda paremaks selles, kes te tõeliselt olete. Et saaksite lahkudes olla mõnevõrra teistsugused, kui tulite. Selline on peamine eesmärk siin olemiseks. Siin on võimalik süveneda endasse ja miks mitte teha kokkuvõtvat harjutust, teha kujutlusmängu. See oli metaforiksMa kutsun teid kusagile. Selles fantaasias oma isikliku teadvusega viibid nägemuse seisundis. Mõni teist võib arvata, et see on uni, kuid ma siiski kinnitan, et see on nägemus, vaatlemine. Sõna nägemus annab luba näha kõike toimuvat, mistahes kõike. Vastandina unele nägemus talletub mällu ja on tunnetatav reaalsusena selles ajahetkes, kui see  toimub. Ma kutsun teid tegema sammu endast kõrvale, hetkeks,  kui  sa seda suudad ja soovid, eriti kui suudad mõista, võtta vastu ja tunnistada, et Jumal on siin. Läheme koos minuga sellesse nägemusse, tee samm oma hetke reaalsusest kõrvale, vaid hetkeks. Kui on võimalik, siis lülita oma teadvus välja ja kujutle end seisvana täiesti tühjas valges ruumis. Algul ei ole ruumis midagi, kuid siis  peaks  sinna sinu jaoks  midagi ilmuma,  üksnes sinu jaoks. Näed ust, millel on silt – Keha saladused. Sa võid kuulda ka mingit muusikat. See silt uksel nagu meelitaks sind sisenema, kus on huvitav, kuid seni olnud sulle  kättesaamatu. Seni see on midagi sellist, mida eriti sa ehk ei oleks tahtnud teada saada. Milliseid saladusi on see uks peitmas?

Ehk avaksime selle ukse koos. Nüüd vast ehk mõistad, et valge ruum on sinu enda keha, see oled sa ise. See ei ole üksnes inimkeha, vaid see on sinu nimega keha ja sa oled juba poetamas ust saladusse. Kuid sul võib tekkida küsimus, et miks üldse peaksid avama seda ust?

Kui rääkida  metafooriliselt, siis sinu ja sinu rakkude vahel oleks nagu mingi sein. Kui pöörad oma pilgu kehale, siis sa ei   tervitada teda. Sa isegi nimetad teda osade järgi. Sa ju ütled, et  mu jalg valutab, aga ei ütle, et  mul on valus, või ütled, et ma lõin varba ära, aga ei ütle, et lõin ennast ära. Sinul ei ole otsest kontakti oma kehaosadega – teie vahel on sein. Meie seminari ühe teema osas oli juttu,  kuidas pääseda sellest seinast  läbi? Sa oled juba valmis astuma sellest uksest sisse – see uks on loodud sinu jaoks, just nüüd, selle harjutuse ajaks. Ma soovin, et sa avaksid selle ukse koos minuga, hirmuta ja kõhklusteta. Hetkepärast mõistad miks. Sa püüad avada ust, kuid samas mõistad, et see uks ei taha avaneda. Sul on tarvis veidi pingutada (ega pole lihtne minna seinast läbi, mis on sinu ja sinu rakustruktuuri vahel). Lõpuks uks avaneb, avaneb pärani ja sa kuuled seda avanemist, mis ilmselt on sinu keha helid. Need helid ei ole sulle tuttavad, kõige tuttavamad helid on sulle  vaid sinu südame tuksed ja neid kuuledki esimesena. Kuid samas märkad teisigi vedelike liikumise helisid, võib olla isegi elektrilisi raginaid ja sünapside tukseid. Kõik on kuidagi veider. Ja siiski ei ole sa veel valmis astuma uksest sisse, veel mitte. Kuid hakkad juba mõistma, et see kõigest oled sina ise ja miks mitte siis  riskida? Sa tõstad jala üle läve ja äkki, oled sootuks teises ilmas.  Sa tabad, et oled ilmas, mis omal viisil on nagu Juhtimise keskuseks. Võid märgata juhtimise elemente sinu keha teatud osade üle. Võib olla mõnedega neist oled isegi tuttav, et siin on süda, aju, käbinääre ning mõned veelgi. Sa ei näe siin spetsiifilisi juhtimise süsteeme, kuid siiski, see ruum on Juhtimise Keskus. Seejärel sa märkad midagi ja teadvustad, et sa ei ole siin üksi. Juhtimise keskuses on liikumas müriaade väikesi olemusi ja ajapikku hakkad taipama, et need on sinu DNA-d. Äkki märkad, et igal ühel neist on nimesilt ja igal sildil on üks ja sama nimi – sinu nimi (Krayon muigab). Oled astunud ruumi, kust juhitakse kogu sinu keha. Neid tillukesi olemusi näed tohutul hulgal ja sa ei karda neid. Kuid nemad ei ole veel märganud sinu siinolekut. Neil on palju nimesilte sinu nimega, nii ees, kui taga ja külgedel (Krayon pea sosinal), nad on ära teeninud sinu nime, nad kõik teevad üheskoos tööd sügava hoolega.

Kuid, midagi on juhtunud (?), on toimumas midagi hämmastavat (!). Kõik äkki vakatab hetkeks, sa kuuled midagi imestuse ohke taolist ja äkki nad taipavad, et sina oled neil külas. Kõik pööravad end sinu poole, püüdes näidata end sinule. Sa lausa näed, et nad on peaaegu šokeeritud, on hämmingus ja uhkustundes. Näed, et nemad on mingiks ajaks isegi rabatult tardumas, seejärel nende nägudele ilmub lai naeratus. Igale ühele neist jõuab kohale, et nende šeff ise on tulnud nende juurde. (Krayon, hoides hinge kinni, üllatusega) ja see oled Sina. Kõik suunduvad korraga sinu juurde ja nad on sinu ümber. Sa võid tunnetada müriaade, neid (Krayon rõõmupisarates), kes tahaksid puudutada sind, kuna nad on õnnelikud sinu külastuse üle. Kõik on püüdlemas sinu juurde. See võib näida veidrana, kuid sa kuuled, sa kuuled ja tunnetad nagu kaamera plõksusid  ja välgusähve. (Krayon püüab anda edasi nende rõõmu hüüdeid) Vaadake, kes on meile tulnud, vaadake vaid, Šeff ise on tulnud meile. Nad on lausa hullumas õnnest, et nad on ära teeninud kohtumise sinuga.

Kogu möödunud inimkonna ajaloo jooksul sa pole külastanud seda ruumi, mitte kunagi, ei kordagi. Sein oli vahel, neil oli kogu aeg teada, kes sa oled,  kuid nad olid sunnitud järele andma, sest te ei mõista rakkude keelt. Nemad ei räägi üheski muus keeles, kui vaid raku keeles. Kui neil on midagi ütelda, siis nad tõstavad tinglikult kätt, kui koolilaps, kes tahab midagi küsida. Ja siis sa mõistad, et nad saadavad sinule kollektiivselt ainsa küsimuse – mida saame teha Sinu jaoks? (Krayon muigab rahulolevalt). Nende vaatevinkli kohaselt on möödunud eoone aegu, kuni Jumala teadvus, selle teadvus, keda nad on teenimas, külastas lõpuks neid. Neil ei ole veel kunagi olnud reaalset kokkusaamist sinuga. Nendeni jõudsid vaid mõned signaalid, üksnes mõned katkendlikud teated, kuid nad veel kunagi pole kohanud oma Šeffi. Veel enne, kui uks sinu järel sulgub, nad tahaksid teada (Krayon paluval sosinal), mida saaksime sinu jaoks teha, mida sa tahaksid, mis on see, mida saaksime sinu heaks teha? 

Sellega nägemus lõpeb. Vastuse saad neile anda üksnes sina ise. Igal lugejal ja kuulajal on sellele enda isiklik vastus. See on reaalne, kuna praeguses energias teie teadvus hakkab ületama seda barjääri, hakkab suhtlema rakkudega otse. Rakud hakkavad kuulma sama, mida kuulevad teie kõrvad, hakkavad saama teateid sellest, kuidas  käitute. Kas te olete kunagi teadnud, et nad peavad teid oma Šefiks? Kas olete kunagi teadnud DNA pettumusest, et teid oli seni halvasti kuulda, pea üldse mitte? Mida ütleksite neile? Ehk küsiksite neilt ühe asja kohta oma kehas. See oleks rahu, rakkude rahu selle suhtes, mis  toimub teie kehas või teie ümber. Ehk küsiksite selliste asjade sulandumise kohta, nagu tervis, tasakaal ja keemia. Kuidas oleks armastusega, kaasmõistmisega. Kuidas oleks sellega, mida saaksite anda neile, et nad saaksid kohe asuda asja juurde, kohe luua teile seda, mille järele olete tulnud. Kuidas oleks omavahelise sidega?

Ma tahaksin, et te tabaksite nägemuse mõtte, säilitaksite seda ehedalt, et te saaksite siit lahkuda  koos sellega. Seda seetõttu, et selline on Tõde. Ma ei tunne muret selle üle, kuivõrd ebaväärtuslikeks end peate, sest on olemas keskkond nimega Sina, mis oli sunnitud sedavõrd kaua ootama, millal hakkate suhtlema temaga. Peale kogu jumalikkuse, ja muude esoteeriliste asjade, mida olete õppinud, on olemas  ka keha ümbruskond. Mida sa saaksid öelda oma Käbinäärmele, mis  suhtleb sinu Kõrgema Minaga? See on just see ruum, mida külastasid ja selles on keha vaimsus, see on kaasasündinu, keha Süda ja Aju. See on Triaad, mis  juhib kõike, mis on Sina. Oled seismas kõige selle keskel, sest oled nende Šeff.

Kas sa  nägemuse ajal tunnetasid, kasvõi hetkeks, armastust, mis on sinu kehal sinu vastu? Kas tunnetasid šokki, imestust, imetlust võimaluse pärast puudutada sind, vaadata sinu palet? Neil kõigil olid sinu nimesildid.

Kallid, on aeg teha selline nägemus reaalseks ning teada, et ei keegi, ega kunagi saa vahele segada, et olla koos oma rakkudega ja nendega suhelda. Sa oled seda väärt, olla nende Šeff. Ärge lubage kellegil või millegil, ega olukorral, rääkida teile sellele tõele vastupidist. Tunnetage seda oma hinge põhjani, et olete seda väärt. Seega, hakake pihta ja vabanege asjadest, mis segavad teie suursugusust.

Selline oli antud sõnum, selline ta peab olema alati. Tunneta seda. Tea seda. Emba kogu uute sõprade hulka, sest nemad sähvivad jätkuvalt fotovälkusid sinu suunas. (Krayon muigab).

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga