FÜÜSILISED JA METAFÜÜSILISED SEADUSED

Kas Ülestõusmise protsessi toimudes muutub või nihkub ka mõni seadus, nagu Gravitatsiooni seadus või Duaalsuse Seadus?

Ei muutu mitte füüsika seadused vaid muutub teie olemus ja sellest tulenevalt suudate te tegutseda väljapool füüsika seadusi. Teie teadlased on sõnastanud terve komplekti füüsika seadusi ning kolmanda dimensiooniga piiritletute jaoks on need seadused tõesed, ümberlükkamatud ja tõestatavad. Nad on toimivad seadused. Samas, kolmandas dimensioonis eksisteerimise ajal, eksisteerite te ka kõrgemates dimensioonides, sest te olete mitmekihilised olendid. Kuna iga kolmedimensiooniline inimene eksisteerib samaaegselt ka kõrgemates dimensioonides, on temas ka tahud, millel pole füüsika seaduste ees mingeid kohustusi. Teie hingel; teie vaimul, neid nimetusi te tavaliselt kasutate, ei ole füüsika seaduste eest mingeid kohustusi. Siis, kui te kellegi eest palvetate või kedagi õnnistate, reisib teie hinge energia läbi aja ja ruumi. Ehk õnnistuse kohale viimiseks ja eemal olevaga ühenduse loomiseks väljub teie hinge energia aja ja ruumi seaduse piiridest.

Tundub, et kõik inimesed on oma sisemuses kokku puutunud füüsika seadustest väljumisega. Kogenud mingit ühendust kellegagi väljapool olemasolevat aega ja ruumi või olnud mingil moel teadlik millestki, mis toimub väljapool teie aeg-ruumi. Osad on näinud prohvetlikke unenägusid; osad on kogenud minevikus käimise tunnet ja muud sellised kogemused. Enamusel teist on mingi kogemuslik tõestus selle kohta, et te eksisteerite ka väljapool teie teadlaste sõnastatud füüsika seadusi. Suuremas universumis on seadused, mida võib nimetada metafüüsilisteks seadusteks, kuid neid on vähem, kui selles maailmas füüsika seadusi. Näiteks, siin maailmas olete te välja mõelnud, et valguse energiat on võimalik transformeerida mateeriaks; et energia laineid saab transformeerida mateeriaks või aatomiteks või subatomaarseteks osakesteks. Te teate, et valgust ja mateeriat valitsevad füüsika seadused. Üks neist on see, et energia/mateeria on lõputu. Ehk kui mingi energiapakett muudetakse mateeriaks, siis seda energiat energia vormis enam ei eksisteeri, see on mateeria ja vice versa. Näiteks seadus, mis ütleb, et energiat hävitada ei saa, et seda saab ainult muundada. Kolmandas dimensioonis on see tõsi. Sellest maailmast väljapool, universumi metafüüsiline seadus ütleb seda, et energiat on võimalik transformeerida mateeriaks, kuid see energia on lõputu. Kui ühte energiapaketti kasutatakse ühe mateeria vormi loomiseks, siis teine energiapakett võib esile tõusta nii öelda eeterlikkusest. Universumis asub lõputu energia allikas. See on üks näide sarnasuse ja erinevuse kohta selle maailma füüsika seaduste ja Universumi metafüüsiliste seaduste vahel. See, mis teiega Valgustumist läbides juhtub on see, et inimesena kolmandas dimensioonis  on teil kohustused kolmanda dimensiooni seaduste, füüsika seaduste ees. Kuid alati on teis osa, mis nende seaduste ees kohutusi ei oma. Teie hing, teie vaim asub nendest seadustest alati väljapool, ta elab ainult metafüüsiliste seaduste järgi, mida on nagu öeldud palju vähem ja nad on väga palju ekspansiivsemad.

Valgustumist läbides on need füüsika seadused planeedil Maa endiselt jõus, kuid teie teadvus ja seeläbi viis, kuidas te inimesena eksisteerite nihkub ruumi, kus te saate luua ühenduse metafüüsiliste seadustega ja nende järgi elama hakata. Üks võimalus seda näha on nendes inimestes, kes on arendanud välja vaimsed ja füüsilised praktikad, mille kaudu on neil ligipääs lõputuse energiale. Väga äärmuslikul tasandil olete te näinud inimesi, kes ei söö ja kellel on piisavalt energiat ilma füüsilist kütust kasutamata. See on ekstreemne variant, kuid valgustav. See tõestab, et on olemas energia väljapool seda, mida teie oma füüsika seadustega mõistate.

Valgustumise protsessiga – ja selle läbimiseks on palju erinevaid viise – olete te võimelised ligi pääsema sellele lõputule energia allikale, selle asemel, et jääda kohustatuks füüsika seaduste ees, mis ütlevad, et energiat ei saa luua ega hävitada. Mitte seadused ei muutu, vaid teie muutute. Valgustumise läbi tehes suudate te tegutseda väljapool füüsika seadusi, hoolimata sellest, et olete endiselt oma füüsilises kehas. See ongi Valgustumine.

Selle asja ülimalt huvitav osa on see, et kui te peaksite surema ja oma füüsilises kehas mitte enam elama, siis elu avatud metafüüsilistes seadustes poleks üldse raske. Teil tuleks hetkega meelde, et olete hing; et mateeria eksisteerib lõputult; et te saate luua kõike, mida te tahate ja et teie jaoks on normaalne neid võimeid väljapool oma füüsilist keha omada. Senikaua, kui te olete oma füüsilises kehas, tundub nende omaduste omamine ja väljapool füüsika seadusi tegutsemine üsna maagiline ja põnev.

Väga oluline on saavutada laitmatu aruandekohustus oma tegude eest. Sest, kui te suudate tegutseda väljapool füüsika seadusi, siis saab teie mõju füüsilisele maailmale olema tähendusrikas. Et te füüsika seadustest välja astudes ennast ega teisi ei vigastaks, siis peate te tooma ennast nii oma tegudes ja kavatsustes kui oma tegude ja kavatsuse ees aruande kohustuses kõrgeimale teadlikkuse tasandile. Kuna aruande kohustust õpite te edasi liikudes läbi kogemuste, siis sellest tulenevalt on ka enamuse inimeste Valgustumise protsess ka nii aeglane. Osadel saab võimalikuks väljuda gravitatsiooni seaduse piiridest. Osadel aja või ruumi seaduse piiridest. Osad teist selle võimaluse leiavad. Näiteks, kas unes või meditatsioonid külastate te oma teises linna elavat õde ja panete unes tema juures olles mingi asja laualt tooli peale. Hommikul üles ärgates helistate õele ja küsite, kas see asi on tooli või laua peal ning tema on üllatunud, leides selle toolilt, sest ta ei mäleta, et oleks selle sinna pannud. Seda sellepärast, et seda tegite unes teie.

Te suudate teha sellist teleportatsiooni või biolokatsiooni. Paljud teevad seda kogemata või tahtlikult. See on üks näide aja ja ruumi seadustest välja minemisest. Seega, valdavalt ei muutu mitte seadused, vaid osad arendava välja oma võimekuse ning muutuvad vastutavaks kõrgemate seaduste ees. Aruandkohustus kõrgemate seaduste ees on väga palju raskem. Väikesed vead viivad suurte tagajärgedeni, nii et sellesse tormata pole mõtet. Kuid võtke teadmiseks, et kõrgema füüsika seadustesse viib teid Valgustumine.

Kas saate tuua reaalsuste kohta näiteid? Mis on esimene, teine, neljas ja viies dimensioon? Kui palju dimensioone eksisteerib?

Dimensioone on lõputult. Sõltuvalt sellest kui kaugele väljapoole te näha suudate, siis on see number Maa ja inimeste vaatenurgast võttes väiksem. Kuna inimese mõistus lõpmatust veel ei taju, siis ei eksisteeri ka inimmõistust, mis suudaks tajuda kõiki dimensioone. On inimmõistusi, mis suudavad tajuda lõpmatuse ideed ja osad on suutnud tükk haaval haarata lõputute dimensioonide idee aistingut. Aga muretsemiseks pole põhjust, sest teil pole vaja neid kõiki korraga näha ja nagunii pole see päriselt ka võimalik.

On erinevaid mudeleid ehk mõned inimesed on tulnud kokku ja loonud mudeleid ja kokkulepped selle kohta, kui mitmele dimensioonile suudavad inimesed ligi pääseda. Üks neist mudelitest väidab, et on kolmkümmend kolm dimensiooni ja see kehtib grupile inimestele. Kolmkümmend kolm dimensiooni on nii palju kui nad suudavad tajuda või kui mitut neil on vaja tajuda. Lisaks on mudelid, mis ütlevad, et on viis dimensiooni; seitse dimensiooni; üheksa dimensiooni ja kaksteist dimensiooni. Seega, vastus sõltub sellest, kes inimene on ja mida ta praegusel ajal vajab ja samuti sellest, mida ta on võimeline tajuma või mida tal on kasulik tajuda. Kõige valgustunum vastus sellele küsimusele on, et ärge dimensioonide arvule joont alla tõmmake. Eeldage, et neid on lõputult ja küsige endalt selle asemel “Milliste dimensioonide suhtes tunnen ma praegusel ajahetkel tõmmet; huvi või seotust ja mida on mul sellest õppida?” Reaalsuste vahelise kogemuse saamise praktilisi võimalusi on palju. Alates meditatsioonist kuni tervendavate seansside; higistamisruumide ja psühhedeelsete droogide kasutamiseni välja. Endale viga tegemata püüdke lihtsalt kontakti saavutada dimensioonidega, mis teid huvitavad. Teiste pärast ärge pead vaevake. Kui te nendega praegu ühendatud ei ole, siis pole nad reaalsed. Nad ei ole osa teie reaalsusest, seega pole nad olulised. Lähme küsimuses sügavuti ja alustame kolmanda dimensiooniga. Kolmas dimensioon paikneb või on defineeritud aja ja ruumi vahelise kokkupuutepunktina. Kolmandas dimensioonis eksisteerib mateeria, mida peavoolu mõtlemine nimetab kolmanda dimensiooni reaalsuseks. Tavaliselt kui inimesed ütlevad, et midagi on päris, siis nad tegelikult määratlevad kas see kolmandas dimensioonis eksisteerib või mitte. Teadus on täiuslik näide selle kohta, kuidas kolmandat dimensiooni kogetakse ja tema piire avastatakse.

Neljandat dimensiooni võite nimetada reaalseks, kuid mitte materiaalseks reaalsuseks. Neljandat dimensiooni defineerivad kõige selgemini aeg ja mõte. Neljandas dimensioonis pesitsevad teie mõtted. Neljandas dimensioonis pesitseb kollektiivne teadvus ja teie kavatsused. Neljas dimensioon on see koht, mille kaudu energia, mida te oma meeles ja kehas hoiate, mõjutab teid ümbritseva ruumi energiat. Kui olete ruumi sisenedes vihane, siis inimesed tajuvad teie viha või muutuvad endalegi märkamatult samuti vihaseks. Kõik, mis eksisteerib ja energiat edastab, teeb seda neljandas dimensioonis. See on koht, kus paiknevad normid, uskumused ja kultuurid.

Viies dimensioon on versioon samasugusest energiast. Ka viiendas dimensioonis hoitakse ja edastatakse kavatsusi, kuid nendel pole aja suhtes enam kohustusi. Viiendast dimensioonist võite mõelda kui eetrist (i.k. ethers) nagu mõnedes kultuurides teda kutsutakse. Viiendas dimensioonis hakkavad ideed vormuma tegelikuks energiaks. Viies dimensioon on see, kus Hing või Vaim loob silda teie Kõrgema Mina ja kolmanda dimensiooni Mina vahel. Viiendas dimensioonis rändavad inimesed astraaltasandil. Seal koguvad inimesed intuitiivset informatsiooni. Viienda dimensiooni vibratsioonis eksisteerivad teie Hinge Juhid. See on vibratsioon, mille kaudu inimesed üksteisele nii lahket kui haavavat energiat saadavad. Viies dimensioon on teie energeetiline reaalsus. Kui võtta neljandat dimensiooni ajana ehk aja ja energia poolt defineeritut, siis teist dimensiooni defineerivad ruum ja energia. Teise dimensiooni on juurdunud materiaalse maailma vibratsioon. Kõik kolmandas dimensioonis eksisteeriv on juurdunud teise dimensiooni. Teises dimensioonis olete te füüsilisel tasandil ühenduses Maaga. Sinna on maandatud teie paljud füüsika seadused. Elektromagnetiline energia eksisteerib teises dimensioonis. Teises dimensioonis eksisteerivad kõik füüsikute poolt defineeritud jõud nagu näiteks aatomeid ühendavad jõud. See on energia, mis hoiab koos materiaalset maailma ja positsioneerib asju maailmaruumis.

Esimene dimensioon on sõna otseses mõttes kõige lihtsam punkt. Esimene dimensioon eksisteerib kõikjal Universumis nagu kõik dimensioonid. Esimene dimensioon on Hoidjate sõnul kui loovuse seeme, mis võtab loovust mitte materiaalse loominguna vaid üleüldise loominguna. Ideeline loomine; energia loomine; ühenduse loomine; uue hinge loomine; iga asja loomine algab esimesest dimensioonist. Mõnes mõttes võib seda kutsuda Allikaks. Siin maailmas on võimalik saada esimese dimensiooni kogemus muutudes lihtsaks punktiks. Lihtsaks punktiks muutute siis, kui olete nii oma Madalamas Minas, teises dimensioonis täielikult praeguses hetkes; täielikult maandatud ja keskendunud kui olete ka täielikus ühenduses ja täiesti avatud oma Kõrgemale Minale, oma kõrgemate vibratsioonidega ühenduses oleva viienda dimensiooni osale teist. Olles maandatud Taevas ja maandatud Maal ning olles täielikult kohal praeguses hetkes, siis oletegi te esimeses dimensioonis. See on Loomise hetk, see on Allikas. Kui inimesed püüdlevad müstiliste kogemuste poole või üheks saamise tundele Jumalaga, siis nad otsivad selleks võimaluse olla esimese dimensiooni minas, oma loomise punktis, oma Jumala Minas.

Pidage meeles, et te eksisteerite igal hetkel kõikides dimensioonides. Vajadusel saaksite ühenduse iga osaga endast, aga teie targem Kõrgem Mina hoiab teie teadlikkust piirides, et te tervikliku iseenda nägemisega endast üle ei sõidaks. Seni kuni te olete inimesed, siis te liigute ajas ja ruumis piiratud nägemusega oma terviklikust minast. See võimaldab teile kogemusi, mis muu moel võimalikud ei ole. Valgustumise protsessi üks tahk on õppida nägema varasematest piirangutest kaugemale, kuid mitte nii kiiresti, et kaotaksite oma kolmanda dimensiooni teadvuses järje.

Kuidas see on, et tuleviku võimalused saavad juba olla toimunud?

Kujutlege pikka lõngajuppi, mis on sasipuntras hunnikus. Palliks pole teda kenasti keritud ja on täielik sasipundar. Sarnaselt sellele, kuidas on loodud proteiin. Proteiini molekulidest ja aminohapetest koosnevad kiud on kokku volditud konkreetsel viisil. Sõltuvalt voltimise viisist, võib ühest ja samast molekulide niidist moodustada täiesti erinevaid proteiine. Erinevus sõltub niidi iseendaga ristumise kohtadest ja ristumiste konkreetsetest nurkadest. See näide võimaldab tajuda ajatust ning ajatus selgitab seda, miks teie lineaarse ajaliini tulevikus toimuvad asjad võivad olla juhtunud ka teie lineaarse ajaliini minevikus. Lineaarne ajajoon, mida te praegu elate või milles te arvate, et te praegu elate on tegelikult kui nööripundar. Teie ettekujutuses on see lahti harutatud ja ära silutud, kuid aja jaoks on loomulik oleku asend volditud ja veelgi enam, pidevalt uutesse mustritesse toimuv voltimine. Lineaarse aja ehk lahti harutatud ja ära silutud nööripuntra illusiooni pole lihtne luua . Multidimensionaalses võtmes eksisteeriva ning pidevas uueks kirjutamise ja uueks kujundamise olekus oleva aja võtmine ja tema kohusetundlik ära silumine on olnud enamus inimeste Kõrgemate Minade jaoks, samuti paljude Juhtide ja Meistrite jaoks, suur pingutus. Tegelikult pole teda jooneks silutudki, kuid pingutamine võimaldab teil seda tajuda püsikindla ja lineaarsena.

Aja lineaarsena tajumise kasutegur on see, et see lubab teil siin maailmas saada konkreetseid kogemusi. Te usute, et asjade toimumiseks on teil vaja oodata. Üks osa selle maailma eksperimendist on anda teile võimalus võtta Kõik Mis On ja kogeda seda kontiinumile, mida te kutsute ajaks, laiali jagatud etappides. See on kunstlik, aga huvitav.

Küsides küsimusi ajaarvamise kohta, kas miski asi toimus enne kui midagi muud, siis te soovite , et informatsioon antakse teile ajajoone kunstlikus lineaarsuses. Aga lineaarsus eksisteerib vaid praeguses hetkes. Kui hetk on möödas, siis enne sellesse punkti, mida teie nimetate tulevikuks jõudmist, on see hetk lakkamatus segunemises teiste hetkedega vastavalt sellele, mis informatsiooni te otsite. Näiteks, kui inimese elu saab läbi, siis tema hing, kui ta viitab konkreetsele elueale, tugineb sellele, mida ta õppis ja koges, mitte millistel aastatel see tema elus toimus. Möödunud aastate taju on teil ebatäpne. Kuupäevad, mida te ajalooraamatutes kasutate aitavad teil korrastada oma mälestusi, kuid ei peegelda seda, kuidas asjad aja jooksul toimusid. Kui püüate tajuda tõde, et midagi minevikus ja midagi tulevikus võivad toimuda ühel ja samal ajal, siis lubate oma meelel võtta mainitud nööripalli ja töötada see ringi vastavalt teemale või ideele, mida te uurida soovite.

Kujutlege seda pikka lõngajuppi teena ja ennast sipelgana, kes seal kõnnib. Kera on sassis, kuid teie vaatenurgast, kui te liigute, on see lihtsalt kurviline tee. Kui teile tundub, et te liigute kogu aeg edasi, siis kõrgemast vaatenurgast on selge, et teete pidevaid ringe edasi, tagasi ja ümberringi. Igal valitud hetkel võib teie koht nööril ristuda teise samas pikas nööris oleva kohaga, mis on teises ajas. Selline ristumine on kingitus teie Kõrgemalt Minalt teie inimlikule Minale, et anda teile informatsiooni, millest teil antud hetkel võiks kasu olla. Käesolev hetk paistab sama lineaarne nagu teie ees laiutav tee. Minevik ja olevik ristuvad pidevalt, et pakkuda teile seda, mis teid kõige paremini teenib mitte seda, mis on lineaarsest ajajoonest kunstlikult üle laotatud.

Lõngakera annab teile lõputuid võimalusi, väga palju rohkem kui see metafoor väljendada suudab. Kui teie ees paistev tee silmist kaob, siis sisenete te maailma, mis näitaks nagu tulevikku ja kuna teil on vaba tahe, siis võib seal kõike juhtuda. Võite minna paremale, vasakule või lihtsalt üles, alla. Selle maailma ime on see, et teil on vaba tahe valida ja määrata, mis juhtub seal, mida te kutsute tulevikuks. Seega, kui tuleviku ilmnemistesse on ligi pääsetud minevikust, siis te saate jätkata nende toimumise viisi muutmist seni, kui te kohale jõuate ja nii kirjutate te ümber ka minevikku!

______________________________________________________

Sõnumi kanaldas Jen Eramith, www.AkashicTransformations.net Tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga